DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 28     <-- 28 -->        PDF

UDK 634.0.232.412.4


ISTRAŽIVANJE ZAŠTITE KORIJENA OD ISUŠIVANJA PRILIKOM
TRANSPORTA SADNICA


Prethodni izvještaj


HORVAT VLADIMIRA


Institut za šumarska istraživanja, Zagreb


UVOD


Osjetljivost sadnica, osobito nekih vrsta četinjača (bijeli bor, borovac,
smreka i dr.), i njihovo stradanje od isušivanja korijena prilikom transporta
i manipulacije kod radova na pošumljavanju, uzrokuje povećane troškove
kulturnih radova u šumarstvu i zahtjeva naknadna popunjavanja istih površina.
Koliko to može prouzročiti teškoća i troškova veoma dobro prikazuje
odlomak iz godišnjeg izvještaja Poslovnog udruženja šum. privred.
organizacija: »Plan i analiza plana šumarstva za g. 1968.« (str. 9): »Pošumljavanju,
jednom od najvažnijih radova šumske proizvodnje pristupila su pojedina
gospodarstva vrlo ozbiljno, studiozno i s mnogo zalaganja. Velika
pažnja posvećivala se izboru terena, vrlo rigorozno uzeti su u obzir ekološki,
fitocenološki i uzgojni momenti za svaku vrstu drveća, nastojeći da svaka
dođe u odgovarajuću sredinu. Sušno vrijeme u proljeću nije pogodovalo ovim
radovima. Naročite poteškoće su bile sa dopremom sadnog materijala, koji
se zbog toplog i sušnog vremena morao negdje samo noću vršiti i tokom
prevoza polijevati vodom. Mnoge sadnice posađene na pjeskovitom tlu
osušile su se, druge opet uslijed pomanjkanja vode fiziološki tako oslabile,
da su postale plijen gljivičnog oboljenja te insekata.«


Zaštita korijena sadnica šumskih biljaka, što je vidljivo iz tih podataka,
nameće se kao vitalan i veoma konkretan problem.


Provedbu ovog rada omogućio je Institut za šumarska istraživanja u
Zagrebu, koji je osigurao financijska sredstva iz svog Fonda za naučni rad
i nabavio preparat za zaštitu sadnica.


Kod razrade metoda rada na terenu i obrade podataka korišćeni su
savjeti i pomoć ing. V. Hrena iz Instituta za šumarska istraživanja Zagreb,
pa mu se ovom prilikom najljepše zahvaljujem na pomoći. Također se želim
zahvaliti ing. P. Vojtu, iz Šum. gospodarstva Zagreb i ing. M. Stojkoviću
iz Šumarije Velika Gorica koji su mi pružili svesrdnu pomoć kod organizacije
rada na terenu.


U novije vrijeme u upotrebi su sredstva koja omogućavaju gotovo potpunu
zaštitu korijena od isušivanja prilikom transporta. Jedno od takovih
sredstava je »Agricol«.


U biljkama zaštićenim tim sredstvom sadržaj vlage ostaje za vrijeme
uskladištenja i transporta dugo normalan. Iz istraživanja Dimpflmeier-a na