DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Razmatrajući dobivene rezultate o razvoju stabala u debljinu, dolazimo


do istih zaključaka kao i kod visina. Najslabiji debljinski prirast (tekući i


prosječni) je bio na plohama jačeg intenziteta obrezivanja (B varijanta),


dok je na slaboj varijanti (A) i kontroli (K) bio podjednak. To nas dovodi


na pomisao da je intenzitet obrezivanja od 30% dužine žive krošnje u blizini


granice, iznad koje se može očekivati jači utjecaj na razvoj stabala u visinu


i debljinu. S obzirom da nismo imali varijante s jačim intenzitetom obrezi


vanja od navedenog, ova je konstatacija samo pretpostavka. Analizom vari


jance i F testom smo provjerili utvrđene razlike i one nisu bile signifikantne


uz vjerojatnost od 5% s obzirom na različiti intenzitet obrezivanja (F ra. 0,62;


tabl. 5,79).


Iz podataka navedenih u tabeli 1 o visini i debljini stabala u vrijeme
postavljanja pokusa, može se uočiti da je ovaj pokus postavljen vrlo rano
s obzirom na starost i razvijenost stabala. Visine stabala su se kretale oko
235 cm, a prsni promjeri oko 35 mm. U literaturi se navodi, kako smo
naprijed spomenuli, da s obrezivanjem grana treba otpočeti kada stabla
postignu prsni promjer oko 10 cm. Korisno bi bilo možda da se ta granica
pomakne na niže, dok su grane i deblo tanji, kako bi se kvrge koncentrirale
u centralni cilindar debla što manjeg promjera.


d) Relativni odnos krošnje i debla — Nakon prvog obrezivanja izračunali
smo da je prosječni relativni odnos krošnje i debla bio na plohama:


— A varijante 75 : 25%;
— B varijante 63 : 37%;
Nakon drugog obrezivanja relativni odnos krošnje i debla bio je na
plohama:


— A varijante 67 : 33%;
— B varijante 55 : 45%.
Dobivene relativne odnose prikazali smo grafički na priloženom grafikonu.
U vrijeme postavljanja pokusa nije bio započeo proces sušenja donjih
grana. Dužina žive krošnje bila je jednaka visini stabla. U jesen 1969. godine,
kada je bio primijenjen drugi zahvat, na kontrolnim plohama bila su suha
3 do 4 donja pršljena ili do cea 90 cm od površine tla. I na plohama A varijante
bio je suh 1 do 2 donja pršljena u bazi krošnje stabala (pršljen 1963.
i 1964.), a na plohama B varijante bila je suha tek po koja grana u pršljenu
koji se nalazio u bazi krošnje stabala (pršljen 1964.). Pršljenom 1963. odnosno
1964. smatramo onaj koji se nalazi u bazi visinskog prirasta (internodija)
koji se razvio u toj godini.


PRETHODNI ZAKLJUČCI


Na osnovu iznijetih rezultata mjerenja stabala običnog bora na pokusu
obrezivanja donjih grana u intenzivnoj kulturi »Mušaluk« može se reći:


— da se u intenzivnim kulturama običnog bora, koje se nalaze na dubokim
bujadično-vrištinskim tlima, prvo obrezivanje grana može primijeniti
li vrijeme početka stvaranja sklopa;
— da uklanjanje do 30% dužine žive krošnje nema utjecaja na razvoj
stabala u visinu i debljinu kod primjene prvog zahvata;
— da se u ovim stanišnim uslovima drugi zahvat obrezivanja može primijeniti
četiri do pet godina iza prvog, koji po intenzitetu može biti približno
jednak prvom.