DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 20     <-- 20 -->        PDF

UDK 634.0.245.13:634.0.174.7 Pinus silvestris L.


OBREZ1VANJE GRANA KAO MJERA NJEGE U INTENZIVNIM KULTURAMA
OBIČNOG BORA (Pinus silvestris L.)


Prethodni izvještaj


ORLIĆ STEVO


Jugoslavenski institut za četinjače — Jastrebarsko


UVOD


Tehnička vrijednost oblovine u znatnoj mjeri ovisi o čistoći debla. Zbog
toga u prirodnoj šumi se i provode uzgojne mjere koje pomažu prirodno
čišćenje debla od grana (zasjena, gustoća). Međutim, mora se imati na umu
da se to, tokom života sastojine, odvija vrlo sporo. Naime, iako se uzgojnim
mjerama može ubrzati proces ugibanja živih grana, ne može se utjecati na
raspadanje mrtvih grana (1). Tako npr. kod američkog borovca suhe grane
ostaju na deblu u prosjeku 27 godina (13).


U intenzivnim kulturama koje se osnivaju uz relativno šire razmake
sadnje, a u cilju povećanja kvalitete i vrijednosti stabala, provodi se umjetno
uklanjanje grana — obrezivanjem. Pri tome razlikujemo obrezivanje suhih
od obrezivanja zelenih grana. Obrezivanje suhih grana nije štetno po stablo
i nema utjecaja na njegov prirast. Međutim, obrezivanjem zelenih grana
smanjuje se asimilaciona površina krošnje pa je potrebno ispitati, uz ostalo,
i efekat obrezivanja na prirast stabala u visinu i debljinu.


U nekim zemljama zapadne Evrope i SAD s istraživanjima utjecaja obrezivanja
grana na razvoj i kvalitet debla kod različitih vrsta šumskog drveća
bavio se veći broj istraživača. Spomenut ćemo klasično djelo Mayer—Wegelin:
Astun g (3) gdje je ova problematika najpotpunije obrađena. Ovdje ćemo
iznijeti rezultate do kojih su došli u Južnoj Africi, jer nam se oni po metodi
rada čine najbližima. Istražujući utjecaj obrezivanja grana u kulturama
Pinus radiata Don. na rast i prirast stabala, Scott (7) veli da uklanjanje 25%
krošnje nema utjecaja ni na visinski ni na debljinski prirast, da uklanjanje
50% krošnje ima utjecaja samo na debljinski prirast, a uklanjanje 75%
krošnje ima utjecaja i na visinski i debljinski prirast stabala.


Sa obrezivanjem grana kod P. radiata Don., kako navodi Scott, treba
započeti kad su stabla visoka oko 6 m, a imaju prsni promjer oko 10 cm.
Prema Pintariću (5), na osnovu podataka iz literature . . .« debljina stabala
na kojima je iz ekonomskih razloga opravdano rezanje grana je slijedeća:
»kod običnog bora 9—11 cm donja granica i 14—16 cm gornja granica, kod
smreke 9—11 cm donja granica i 16—18 cm gornja granica, kod duglazije
10 cm donja granica i 20 cm gornja granica, kod jele 10 cm donja granica
i 10—20 cm gornja granica.


18