DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 19     <-- 19 -->        PDF

šumama mogle su oslabiti otpornu snagu brijesta (Kišpatić 1959). Neke
azijske vrste brijestova otporne su na holandsku bolest, ali se nisu mogle
aklimatizirati u Evropi. Stoga se među evropskim vrstama traže otporniji
varijeteti koji bi zamijenili Ulmus carpinifoliu Ehrh.


Smatra se da je primarni uzrok propadanju brijesta promjena klimatskih
faktora i to temperature i vlage. Suha i topla klima slabi otpornu snagu
brijestovih stabala, a pogoduje razvoju potkornjaka (Vajda 1952). Prirodnim
putem će se zaustaviti ugibanje brijesta ako se povrati duži period hladnijih
i vlažnih proljeća i ljeta, kako je to bilo prije 1916. godine. U tom slučaju
mogao bi se nizinski brijest spasiti od potpunog uništenja. Opažanja vremenskih
prilika posljednjih 10—15 godina pružaju stanovitu nadu u taj
preokret.


LITERATURA


1.
Dekanici. : Povećanje proizvodnje proredom mladih mješovitih sastojina
lužnjaka, poljskog jasena i nizinskog brijesta u Posavini. Glasnik za šum. pokuse
knj. 15. Zagreb 1962.
2.
Emrović — Glavač — Pranjić: Tablice drvnih masa za poljski jasen.
3.
Kišpati ć J.: Holandska brestova bolest. Šum. enciklopedija I. Zagreb 1959.
4.
Klepa c D.: Rast i prirast šum. vrsta drveća i sastojina. Zagreb 1963.
5.
Levaković : A.: Nešto o prirastu hrasta, jasena i brijesta u našoj Posavini.
Zagreb 1962.
Šum. list br. 8. Zagreb 1913.
6.
Spai ć L: Brestovi potkornjaci. Šum. enciklopedija II. Zagreb 1963.
7.
ŠpiranecM. : Tablice drvnih masa za pitomi kesten i obična grab. Zagreb 1966.
8.
Š p i r an e c M.: Tablice drvnih masa hrasta lužnjaka za krupno drvo. Šum. list
br. 5. — Zagreb 1969.
9.
Vajd a Z.: Uzroci epidemijskog ugibanja brijestova. Glasnik za šum. pokuse
knj. 10. Zagreb.
ON THE INCREMENT OF FIELD ELM IN MIXED STANDS


Summary


Described are the growth rate and present position of Field Elm (Ulmus
carpinifolia Gled.) in mixed stands with Pedunculate Oak and Narrow-leaved
Ash, after a 40-year fight against the Dutch Elm disease. In Table 2 are presented
data of investigations relating to the increment of Elm in: a) Oak/Ash/ Elm
mixture, b) Oak/Elm mixture, and c) Elm/Hornbeam mixture.