DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 16     <-- 16 -->        PDF

nizinskih sastojina i međusobni odnos pojedinih vrsta drveća u njima. Zbog
toga, neće biti na odmet prikazati neke podatke o sadašnjem položaju
nizinskog brijesta u mješovitim sastojinama, nakon više od 40-gođišnje borbe
protiv holandske bolesti.


PRIMJERNE PLOHE


Naša su istraživanja izvršena na primjernim plohama koje su bile snimane
za izradu prirasno-prihodnih tablica za hrast lužnjak i obični grab.
Među tim plohama bilo je i takovih na kojima su brijest i poljski jasen
bili zastupljeni u dovoljnoj mjeri, pa smo i njih tretirali prilikom istraživanja.
Od desetak takvih ploha na kojima je tretiran nizinski brijest,
odabrali smo pet, gdje je bio brijest jednake starosti s ostalim vrstama
(hrastom, jasenom i grabom), kako bi se podaci mogli lakše uspoređivati.
Nismo vršili analizu stabala kao svojedobno prof. Levaković, već smo obrađivali
čitave plohe kao cjeline. Od spomenutih 5 ploha, tri su bile u Posavini,
a dvije u dolini rijeke Mirne u Istri. One u Posavini pripadaju zajednici
Genisto elatae-Quercetum Horv., a one u Istri zajednici Querco-Fraxinetum
angustifoliae (Fuk.) Bert. 1966. U tabeli 1 navedene su istraživane plohe s oznakom
lokaliteta, površinom, starosti i bonitetom staništa.


Tabela br. 1.


Redni GosDodarska Površina Vrst drveća Starost Bonitet
broj jedinica Odjel plohe ha i omjer smjese god. staništa
I Grede-Kamare la 0,240 hrast luž.
brijest
0,62
0,38
33
33
II (hrast)
II Grede-Kamare 5a 0,250 hrast luž.
brijest
ostalo
0,72
0,23
0,05
35
35
35
I (hrast)
III Grede-Kamare 8c 0,360 hrast luž.
brijest
jasen polj.
0,42
0,11
0,40
60
60
60
III (hrast)
IV Mirna 5c 0,250 hrast luž.
briiest
polj. jasen
0,41
0,23
0,36
41
41
41
II (hrast)
V Mirna lb 0,251 brijest
grab
ostalo
0,43
0,26
0,31
26
26
26
III(grab)


METODA RADA


Kako je već spomenuto, navedene su plohe snimljene prilikom terenskih
radova za izradu prirasno-prihodnih tablica hrasta lužnjaka i običnog graba.
To su bile privremene primjerne plohe, na kojima su jednokratno snimljeni
elementi rastenja. Nakon iskolčenja plohe, na njoj je obavljena klupaža
svih stabala iznad 5 cm prsnog promjera bez obzira na vrst drveća. Nakon
toga su za tretiranu vrstu izmjerene visine stabala i vađeni izvrtci za
utvrđivanje prirasta. Izvrtci su analizirani na licu mjesta i vraćeni na svoje
mjesto u stablu. Kod obrade podataka izračunata je za svaku plohu temeljnica
(za svaku vrst drveća posebno) i srednji prsni promjer. Konstruirane