DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 11     <-- 11 -->        PDF

topole mnogo proširuju svoj sistem korijena te iz velikog prostora pedosfere
uzimaju nužne količine vode i hrane; velika količina oborina u pretproljetno,
proljetno i jesensko doba znatno kompenzira ljetni nedostatak vode. Topole se
prilagođuju ljetnoj suši i vrućini vjerojatno i tako što donekle produžuju ljetno
mirovanje (koje je i inače u Mediteranu duže nego na kontinentalnom području).
Kad prilagodba na te ekstremno loše okolnosti prijeđe kritičnu granicu, lišće
vene i djelomice otpada, ovisno O´ svojtama topola i o njihovim mikrostaništima.
Neposredno uz obalu, morska voda u uzlaznom toku fiktrirana pedosferom
unekoliko nadomještava utjecaj stalne donje vode značajne za pojedine predjele
kontinentalnog područja.


Odnos prema vjetru. Topole u primorju razmjerno dobro podnose loše mehaničke
utjecaje jakih vjetrova. Stabla su im izobličena naročito kad više nepovoljnih
činilaca staništa zajedno utječu na razvitak habitusa. To su osim vjetra,
loše tlo, suhoća, rasprskane kapljice morske vode na mladim dijelovima
krošnje, jaki vjetrovi do polovice vegetacijske periode kad smanje količinu asimilacijskog
aparata te se umjesto za prirast mnogo energije potroši za obnovu
tog aparata. Prosuđujući po komparativnim brojčanim podacima meteorologije,
mediteransko područje prosječno je više vjetrovito nego kontinentalno makar
ima veći broj dana bez vjetra.


Na prodoru veoma snažne bure u Grobničkom polju kod Rijeke, uz autoput
odnosno bivšu Lujzinsku cestu, stabla su znatno izobličena. Ta je pojava posljedica
drugih činilaca: vrlo suha pjeskovita tla, velika starost drveća, kresanje
grana i dr. U zaselcima Klaričevac i Podbilo na oko 600 m iznad Senja, na veoma
izloženim i suhim položajima, krošnje su samo djelomice razvijene u obliku
zastave i nemaju kos položaj stabala kao npr. borovi.


Sa gledišta mehaničkog utjecaja na oblik stabala vjetar dakle nije kritičan
ekološki faktor. Ali njegov fiziološki utjecaj može u doba vegetacije biti vrlo
štetan. Osobito suha bura, jer isušuje zrak, povećava transpiraciju krošnje i isparivanje
tla.


Odnos prema zaslanjenosti. U našem mediteranskom području imamo mnogo
topola uz morsku obalu. Te listače ovdje ne samo da dobro podnose zaslanjeno
tlo i filtriranu podzemnu morsku vodu, nego je, čini se i obilno iskorišćuju.
Osobito je korisna boćata (brakična) voda, tj. pomiješana slana i slatka
voda. Prema tome, takve vode nisu graničan ili kritičan činilac u održavanju,
rastu i prirastu topola.


Topole uz obalu (do oko 500 m n. v.) često su izložene zaslanjenim strujama
zraka. Pogotovo na položajima pod udarom jake bure kad vjetar donosi velike
količine slanih kapljica i odlaže ih na drveću. Takve loše utjecaje kod nas najbolje
podnose borovi, Tamarix i Atriplex halimus. Loš utjecaj slane najviše se
odrazuje na mladim topolovim stablima i na njenim mladim vegetativnim organima:
kora debalaca je oštećena a na krošnji starijih stabala stvara se velik
broj grančica i .tanjih grana, koje su u ekstremnim okolnostima polusuhe i suhe,
ali u doba vegetacije je krošnja razmjerno gusta.


Odnos prema svjetlu. Količina svjetlosti u doba vegetacije i u toku dana
prosječno je veća nego na kontinentalnom području. Broj oblačnih dana iznosi
u eumediteranu 80—95, submediteranu 115—125, hrvatskom međurječju 120—
135, planinskom području 140—160. Zato bi se moglo pretpostaviti da topole u
primorju ne reagiraju na zasjenjenost toliko kao u unutrašnjosti kontinenta. Ta
pretpostavka nije tačna.