DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 10     <-- 10 -->        PDF

EKOLOŠKE ZNAČAJKE


O ekološkim potrebama topola stručna literatura uglavnom navodi da crne
topole u kontinentalnom području naj!bolje uspijevaju na mineralno bogatim i
strukturnim tlima sa stalnom donjom vodom u doba vegetacije. Za bijelu topolu
i jasiku navodi se da podnose lošija i suhlja tla, a da su sive topole tolerantnije
na loše utjecaje klime i tla. U našem primorju ima dobrih staništa za
uzgoj te listače (npr. široke doline vodotoka). No okvir ovog rada postavlja
prvenstveno zadatak da se orijentacijski odrede ekološke okolnosti i mogućnosti
za introdukciju u toplija, suhlja i, općenito, degradirana ili loša staništa.


Odnos prema tlu. Najveće zahtjeve na sastav tla, po našim opažanjima u
primorju, imaju prosječno crne topole. Budući da su one razvile velik broj svojta,
prirodnih i umjetnih križanaca s različitim ekološkim potrebama, trebalo bi
sistemski ispitati prilagodljivost različitim mediteranskim staništima. Čini se
da su prilagodljive sive topole, a ponegdje jasika.


Ne ulazeći u razmatranja kemijskih svojstava tala (koja se mogu unekoliko
popraviti), na temelju opažanja može se za fizikalan sastav bar pretpostaviti
ovo: tla su prosječno strukturna, rahla i prozračna. Kapacitet za vodu je malen,
pa se korijenje u borbi za vlagu mnogo produžuje, najviše na vrlo skeletnim
tlima. Korijenove žile duge su do 7 (10) m, osobito u sive topole i jasike. Te listače
dobro podnose zaslanjenu pedosferu. One se uz morsku obalu uspješno
održavaju i razmjerno brzo rastu, pogotovo sive topole. Na teškim tlima malen
im je prirast i loš habitus. Na zbijanje tla hodanjem npr. u autocampu vrlo negativno
reagiraju, još više kad se razlije benzin.


Odnos prema toplini. Za opstanak, razvitak i prirast topola topline ima dovoljna,
ali su temperature u mjesecima VII—X vrlo visoke. Zato taj ekološki
faktor, u vezi sa suhoćom pedosfere, može utjecati i utječe negativno. Izuzetak
su staništa blizu vodotoka i u pojedinim poljima i mikrostaništa gdje drveće
koristi brakičnu (boćatu) ili podzemno filtriranu morsku vodu.


Na temelju komparativnih brojčanih podataka (meteor, stanice Rab, M. Lošinj,
Senj, Rijeka, Sisak, Osijek) može se za mediteransko područje, u odnosu
na kontinentalno, zaključiti ovo: doba vegetacije je duže; ljetne temperature su
više, a zimske mnogo više; prosjek temperature je viši u julu za oko 3° C, a u
januaru za 6—710 C; godišnja amplituda temperature je za 3° C manja; apsolutna
minimalna temperatura je za 1—4° viša, a minimalna za 7—21° viša; godišnji
tok valova temperature je znatno spljošten. Unatoč takvim razlikama, rod Populus
se u primorju dobro održava i na većini staništa njegova stabla više prirašćuju
nego domaće vrste drveća.


Odnos prema vlazi. Vlaga je u primorju najznačajniji klimatski faktor, osobito
u mjesecima VI—VIII, a pogotovo za kontinentalne vrste drveća kao što su
topole. Taj je ekološki faktor prosječno u minimumu. U odnosu na kontinentalno
područje, ovdje je: godišnja količina oborine veća, ali je njen sezonski
raspored nepovoljan; relativna vlaga zraka je manja; broj vedrih dana je veći
a oblačnih manji, pogotovo u eumediteranu. Staništa su u doba vegetacije suhlja,
te su za rast i prirast topola nepovoljnija nego u unutrašnjosti, izuzevši unekoliko
uz riječne i morske obale.


Pa ipak se te listače relativno dobro održavaju i razvijaju na mnogim položajima
primorja. U mlađoj i srednjoj dobi prirašćuju više nego bilo koja
autohtona ili alohtona vrsta drveća, a maksimalni promjeri stabala su im mnogo
veći. Pretpostavljamo da su bioekološki razlozi toj pojavi ovi: u borbi za vlagu


2