DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 74     <-- 74 -->        PDF

15. Amygdalus scoparia-Acer cinerascens
— pojas se širi ispod regija hrastova po
južnim padinama Zagrosa. Značajan je za
zaštitu tla.
16. Tamarix articulata — zajednica ugl.
na jugoistoku Irana je polupustinjsko-psamofitna
i umjereno halofilna vegetacija.
Visokorasle vrste Tamarix imaju privredni
značaj.
17. Vegetacija vrsta pustinjskog roda
Haloxylon je psamofilna, od drveća i grmlja,
veoma značajna za vezivanje pijeska.
18. Anabasis-vrste iz roda lobodovih karakteriziraju
vegetaciju na prijelazu u halofilnu.
Soli se koncentriraju u lišću, a
njegovim opadanjem se povećava salinitet
površinskih slojeva. Vegetacija se pase,
plodnija mjesta obrađuju.
19. Halofilna vegetacija predstavljena je
mnogobrojnim cenozama. Njihova zonacija
indicira stepen saliniteta staništa.
20. Psamofilna vegetacija sa drvnim vrstama
roda Calligonum i travnim roda Aristida
i dr. naseljava pješčane dine. Po
prirodi rijetka, još se više razrjeđuje pašom.
21. Vegetacija u kojoj se ističu Zizyphus
spina christi, Prosopis stephaniana i dr. je
rasprostranjena na prijelazu iz kontinentalnih
u suptropske krajeve Perzijskog zaljeva
i pretstavlja rijetko grmlje usred
pašnjaka.
22. Omanska vegetacija sa suptropskim
vrstama rodova Acacia, Cassia, Olea i dr.
pokriva veoma suhe krajeve oko perzijskog
i nešto vlažnije omanskog zaljeva.
23. Formacija male palme Nanorrhops
ritchieana, slične mediteranskoj Chamaerops
humilis, s endemičnim vrstama sindske
flore, još je termofilnija od prethodnih.
24. Mangrovnog tipa je kraj morska šuma
Avicenna officinalis-Rhizophora mucrona


ta, ekonomski je značajna radi vrijednosti
drva rizofore, ali i zbog zaštite obala.


25. Ortofilna vegetacija iznad šumske regije,
od 3000 do 4000 m i više karakterizira
se mnogobrojnim bodljikavim busenastim
vrstama i jako je ispašena. Zastupljeno je
veliki broj zajednica i floristički je najbliža
centralnoazijskoj planinskoj vegetaciji.
O raširenosti svake od 25 predstavljenih
vegetacijskih jedinica autori su dali brojčane
podatke. Ovdje oni slijede sažeti za
pojedine formacijske grupe.


Ovakva je, u najopćijim obrisima, slika
svojevrsnog biljnog pokrova Irana, punog
najoštrijih kontrasta, kako ga pokazuie vegetacijska
karta i tumač uz istu, autora
Tregubova i Mobayena. Iz pokazanog stanja
rezultiraju i smjerovi onih aktivnosti
za koje Fakultet za šume i pašnjake univerziteta
u Teheranu priprema stručnjake
svojoj zemlji.


PREGLED POVRŠINA


1.
Šumska vegetacija kaspijske regije i masiva Zagros 76.000 km2
2.
Vegetacija rijetkih šuma: Elburz, Azerbajdžan, Zagros od
Juniperus excelsa


Pistacia mutica, P. vera


polupustinjske flore


3.
Vegetacija rijetkog grmlja:
Amygdalus, Crataegus, Nanorhops
4.
Stepska vegetacija:
stepe, obrađena zemlja, pašnjaci, orofilna vegetacijasuptropski pašnjaci sa Ziziphus, Prosopis, Acacia
5.
Halofilna, subhalofilna i psamofilna vegetacija
6.
Halofilna vegetacija mangrovnog tipa
T h i 11 Andre: Le f rene et sa culture
(Običan jasen i njegov uzgoj). 86 stranica,
21 tabela i 22 fotografije. Izdavač: J. Duculot
S. A., B-5800 Gembloux, Belgija,
1970. Cijena 225 FB (56,25 din).


ukupno


19.400 km2
25.100 km2
66.300 km2 110.800 km2
120.300 km=
756.800 km2


266.600 km2 1,023.400 km2
268.300 km2
1.600 km2
1,600.400 km2


H. EM., Skopje
Ovaj rad je značajan prilog u pogledu
poznavanja ove plemenite vrste drveća,
čije se drvo zbog estetskog izgleda i tehnoloških
osobina sve više traži, a vrijednost
drvne mase koja se postiže na trži


440
ŠUMARSKI LIST 11-12/1970 str. 75     <-- 75 -->        PDF

štu zaslužuje da joj se posveti znatno veća
pažnja i da se podižu nasadi svuda, gdje
joj ekološki uslovi odgovaraju.


Cijeli rad je podijeljen u pet poglavlja.
U prvom poglavlju se govori o geografskom
rasprostranjenju o. jasena (Fraxinus
excelsior L.) na zemlji, posebno u Belgiji,
o zahtjevima na klimu i tlo, te o šumskim
zajednicama u Belgiji u kojima pridolazi
o. jasen.
U drugom poglavlju govori se o rastu i
razvoju stabla o. jasena, zakorijenjivanju,
zahtjevima na svijetlo i toplinu, prirašćivanju,
trajanju života, listanju, cvjetanju,
plodonošenju, klijanju sjemena te neprijateljima
ponika.


U trećem poglavlju govori se o tehnološkim
osobinama drveta o. jasena, naročito
o širini godova, gustini drveta, otpornosti
na razne utjecaje i dr.


Četvrto poglavlje je posvećena uzgoju običnog
jasena, posebno načinu gospodarenja,
njezi sastojina, sjetvi sjemena u rasadnicima
i pošumljavanju.


U petom poglavlju daju se zapreminske
tablice za o. jasen, posebno za ukupnu drvnu
masu (uključujući sitnu granjevinu), a
posebno za krupno drvo, zatim podaci o
koeficijentu oblika, padu promjera i debljini
kore.


U zaključku autor daje nekoliko preporuka
u pogledu uzgajanja o. jasena, naročito
ako se žele postići maksimalni ekonomski
efekti.


Ova interesantna monografija o običnom
jasenu može biti od koristi kako za praktičare
tako i za studente i naučne radnike,
te se stoga i preporučuje.


K. Pintarić