DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ad
3)


Ugovor sa Savezom društava šumarskotehničkog
stručnog osoblja SR Hrvatske
treba sastaviti tako, da do 1. 7. 1970. plaćaju
najamninu po starom, a od 1. 7.
1970. po novom ugovoru. Obrazloženje
koje je dao predsjednik Saveza društava
šumsko-tehničkog stručnog osoblja, u vezi
našeg zahtijeva za plaćanje nove stanarine
U. O. nije prihvatio. Smatramo da je
najamnina predviđena novim ugovorom
još uvijek daleko od ekonomske, zapravo
simbolična.


S ostalim korisnicima prostorija Save:
za: Export-drvom, Institutom za drvo i
»Union drvom«, treba produžiti ugovore


o korišćenju prostorija u zgradi Saveza
do kraja 1970. godine.
Razmatrano je pitanje stanarine pa je
zaključeno, da bi u idućoj 1971. godini
ipak trebali ići na stanarine koje bi bile
bliže ekonomskim, kako bi se mogla ostvariti
kakva takva akumulacija, a koja
bi se upotrebila za popravak zgrade Saveza.


Tajnik:
Mr Ante Krstinić v. r.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić v. r.


ZAPISNIK


sa 11. sjednice U. O. Saveza ITSIDH-e
održane dne 29. 10. 1970.
Prisutni članovi U. O.: Ing. J. Crvenković,
Prof. dr Z. Potočić, Dr B. Prpić, Ing.


D. Kirasić, Mr N. Komlenovie, Mr A. Krstinić
i Ing. Ž. Petković.
Prisutni članovi N. O.: Ing. S. Vanjković
i Ing. 2. Hajdin.


DNEVNI RED


1.
Saopćenja
2.
Predlaganje počasnih i zaslužnih članova
ITJ
3.
Održavanje godišnje skupštine ITJ
4.
Razno
ad
1)


— U vezi dopisa Saveza inžinjera i tehničara
šumarstva i ind. za preradu drveta
Jugoslavije koji se odnosi na polaganje
lovačkih ispita dipl. inž. šumarstva i šumarskih
tehničara, U. O. smatra da bi
inženjeri i tehničari šumarstva trebali biti
oslobođeni polaganja lovačkih ispita,
pošto se predmet »Lovna privreda« jedino
sluša na šumarskim fakultetima odnosno
sredniim šumarskim školama. Diplomirani
inženjeri drvne industrije odnosno
drvno industrijski tehničari trebali
bi polagati lovačke ispite, pošto
njihovim programom školovanja nije obuhvaćena
lovna privreda.


— Dopis koji se odnosi na VI međunarodni
festival naučno-tehn. filma, U. O.
je primio na znanje.
— Tehničke upute za ispitivanje kvalitete
i zdravstvenog stanja šumskog sjemena,
koje je izdalo Poslovno udrubženje
šumsko-privrednih organizacija u Zagrebu
u suradnji sa Zavodom za kontrolu
šumskog sjemena u SR Hrvatskoj, Rijeka,
treba štampati u glasilu Saveza »Šumarskom
listu«.
— Obavijest o naučnoj suradnji između
Saveznog savjeta za koordinaciju naučnih
djelatnosti i Poljske akademije nauka
primljena je na znanje.
— Obavijest o mnogojezičnom riječniku
šumarskih izraza od Ing. A. Radovčića
(novo izdanje), treba štampati u
»Šumarskom listu«.
— Ing. Ž. Hajdin je izvjestio prisutne
članove U. O. o razgovorima koje je vodio
sa predsjednikom Internacionalnog
šumarskog društva, Dr Arnoidoin. U. O.
se složio sa prijedlogom Ing. Ž. Hajdina,
da se poradi na tome da i naš Savez
ITŠIDH-e postane član Internacionalnog
šumarskog društva.
ad
2)


Od Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta Jugoslavije
dobili smo dopis u kojem nas izvještavaju,
da Savez ITŠIDH-e može predložiti
na godišnjoj skupštini ITJ, svojih
pet kandidata za počasne odnosno zaslužne
članove ITJ-e. Dva kandidata se predlažu
za počasne članove a tri kandidata
za zaslužne članove ITJ-e. Kako je Savez
ITŠIDJ-e već predložio Savezu ITJ-e Prof.
dr Z. Potočića za počasnog člana, a Ing.


V. Fašaića za zaslužnog člana ITJ-e to je
nreostalo U. O. ovog Saveza da predloži
ioš jednog kandidata za počasnog člana
ITJ-e, te dvojicu kandidata za zaslužne
članove ITJ-e. Za počasnog člana ITJ-e
predlaže se Ing. Bogumil Čop, a za zaslužne
članove predlažu se Ing. D. Tonković i
In». I. Podhorski.
ad 3)
Za davanje primjedbi na materijale u
vezi održavanja godišnje skupštine ITJ-e
zaključeno je da je rok (20. 11. 1970). koji
nam je poslao Savez ITJ-e prekratak, a
da bi sa prispjelim materijalima mogli