DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 55     <-- 55 -->        PDF

IV. Zakonske obaveze
Doprinos fondu za Skopje na materijalne rashode 2´/o 1.000,-1.467,70
V. Funkcionalni rashodi
1. Štampanje Šumarskog Ista 35.000,— 32.330,—
2. Autorski honorari 12.000,— 9.413,50
3. Poštanski troškovi za Šum. list 3.000,— 1.321,65
4. Poštanski troškovi za publikacije (tiskanice) 1.817,75
5. Prevozni troškovi šum. lista 25,60
6. Provizija akvizitera za oglase 800,— 350,—
7. Ostali troškovi publikacija 142,20
8. Troskov godišnje skupštine 3.000,— 1.041,55
9. Nabavna vrijed. knjiga i tisk. 30.000,— 40.460,55
UKUPNO FUNKCIONALNI RASHODI: 83.800.— 86.902,80


REKAPITULACIJA


A. PRIHODI
Ukupno ostvareni prihodi


B. RASHODI
I. Osobni rashodi
II. Materijalni rashodi
III. Ugovorene obaveze
IV. Zaikonske obaveze
V. Funkcionalni rashodi
UKUPNO:


C. OSTATAK PRIHODA
Kao što se vidi iz ovog obračuna, Savez
ostvaruje prihode: od pretplate Šumarskog
lista, izdavačke djelatnosti (štampanje
tiskanica) i doprinosa društva. Svi
ti prihodi nisu dostatni za odvijanje veće
aktivnosti Saveza, pa se uvijek izvršavaju
samo najpotrebniji zadaci.


U proteklih dvije godine ne osjeća se
povećanje broja pretplatnika na Šumarski
list od strane inženjera i tehničara
iako je broj istih u radnim organizacijama
u stalnom porastu. Troškovi Šumarskog
lista ne mogu se ´pokrivati samo
pretplatom, već je potrebna povremena
pomoć Šumarskih i drvno industrijskih
organizacija u formi oglasa.


Kao što je poznato, Savez štampa sve
tiskanice koje se upotrebljavam u šumarstvu.
Ti su prihodi jedan od glavnih
izvora za pokriće troškova Saveza. Potrebno
je i ovom prilikom podsjetiti naše
privredne organizacije da sve tiskanice
nabavljaju kod ovog Saveza.


167.010,15


50.167,51
13.184,20
7.729,10
1.467,70
86.902,80


159.451,31


7.558,84


IZVJEŠTAJ


Nadzornog odbora Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske
u Zagrebu


Nadzorni odbor pregledao je sve blagajničke
dokumente blagajničkog poslovanja
u 1969. godini i sravnio sa blagajničkim
dnevnikom i nije pronađena u
tom smislu bilo kakva neurednost ili netačnost.
Dakle, blagajničko poslovanje i
pripadajući dokumenti uredno su vođeni.


I ako je funkcija Nadzornog odbora više
vezana za kontrolu financijskog poslovanja
odnosno urednog vođenja blagajničkih
dokumenata Saveza, članovi Nadzornog
odbora prema uvedenoj praksi Upravnog
odbora prisustvovali su mnogim
sjednicama ovog Upravnog tijela Saveza
i surađivali na rješavanju raznih pitanja
dnevnog reda sjednica.


Molimo delegate i učesnike ovog Plenuma,
da prime ovaj izvještaj.


337