DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 70     <-- 70 -->        PDF

^cuStaetie piLe6U


ZAPISNIK
SA 8. SJEDNICE U. O. SAVEZA ITŠIDH-e ODRŽANE DNE 16. 4. 1970. GODINE


Prisutni članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić,
Prof. dr Z. Potočić, Dr B. Prpić, Ing.


D. Bartovčak, Ing. D. Kirasić, Mr N. Komlenović,
Ing. 2. Petković i Mr A. Krstinić.
Prisutni članovi nadzornog odbora: Ing.


V. Fašaić.
Dnevni red:
1. Saopćenja
2. Održavanje Plenuma
3. Razno
Ad 1)
— Od našeg advokata Dr Jurkovića dobili
smo obavijest da je spor sa Tehnološkim
fakultetom u cijelosti dobiven. Kako
Tehnološki fakultet ima pravo žalbe u
roku od 15 dana, (što će vjerojatno učiniti),
to je U. O. zaključio da zamoli Prof.
Dr. M. Androića, da on lično razgovara sa
dekanom Tehnološkog fakulteta, kako bi
se ovaj sudski spor okončao. Savez je
spreman snositi polovicu sudskih troškova.
— Od Šumarskog društva Osijek dobili
smo obavijest da će svoju godišnju skupštinu
održati u Osijeku dne 18. 4. ..1970.
Zaključeno je da godišnjoj skupštini od
strane ovog U. O. prisustvuje Ing. D. Kirasić
ili Ing. J. Crvenković. U slučaju njihove
spriječenosti Ing. D. Kirasić će poslati
pozdravni telegram.
— Kao delegat Saveza godišnjoj skupštini
Saveza društava šumarsko tehničkog
stručnog osoblja SR Hrvatske, koja će se
održati dne 18. 4. 1970. u Splitu, prisustvovati
će Ing. 2. Petković.
— Ponuda »Atlasa« u vezi organizacije
stručnih ekskurzija na sajam šumarstva,
koji će se odražti od 7—11. 6. 1970. u Miinchenu
primljena je na znanje. Stručna
javnost je obavještena putem glasila Saveza
»Šumarskog lista«.
— Dopis koji nam je uputio Odbor za
proslavu 25 god. oslobođenja Zagreba treba
dostaviti Šumarskom društvu Zagreb
na uredovanje.
— Obavjest Kreditne banke Zagreb o
novčanim sredstvima Saveza, koji su stavljeni
na raspolaganje Gradskoj skupštini
Zagreba radi realizacije »Kolarovog plana
«, primljena je na znanje.
— U vezi zamolbe Saveza inž. i tehn.
šum. i ind. za preradu drveta Jugoslavije
da naš Savez urgira kod pojedinih šumarskih
i drvno idustrijskih poduzeća radi
uplate 300,00 N. din. na njihov žiro račun
(cijena brošure »Projekcija dugoročnog
razvoja šumarstva i industrije za preradu
drveta Jugoslavije 1965—1885. god.« koju
su dotična poduzeća dobila) U. O. je zaključio
da se odnosnim teritorijalnim društvima
uputi dopis uz zamolbu, da njihovi
članovi ličnim kontaktom pokušaju
utjecati na mjerodavne, kako bi se spomenuti
iznos uplatio.


— Dopis DIT-a Zagreb (Prepis pisma
Društva ekonomista) treba uputiti Šumarskom
društvu Zagreb.
— Dopis kojeg nam je uputio Savez inženjera
i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije, a odnosi
se na razmjenu naših stručnjaka sa inozemstvom
treba prepisati te dostaviti teritorijalnim
društvima.
— U vezi dopisa Saveza inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu
drveta SR Srbije zaključeno je slijedeće:
— Pismo će se prepisati te dostaviti
svim teritorijalnim društvima uz zamolbu
da o prijedlozima prodiskutiraju izraze
svoje primjedbe odnosno želje, te da ih
u pismenoj formi dostave ovom Savezu.
— Članstvo će na predstojećem proljetnom
Plenumu biti izvješteno o spomenutom
dopisu.
— Treba javiti u Beograd da je naš Savez
spreman organizirati recipročne ekskurzije
u septembru mjesecu ove godine
za 25—40 svojih članova odnoso članova
Saveza inž. i tehn. šumarstva i industrije
za preradu drveta SR Srbije.
Ad 2)


— Ing. V. Fašaić je izvjestio prisutne da
je sa nadležnima u Slavonskom Brodu
razgovarao u vezi održavanja proljetnog
Plenuma u spomenutom gradu i dobio privolu.
— Domaćin Plenuma bilo bi Šumarsko
društvo u Slavonskom Brodu.
— Tematika, koja bi se na predstojećem
Plenumu razmatrala bila bi: »Srednjoročni
plan razvoja šumarstva i drvne industrije
SR Hrvatske. Od strane Saveza referenti
bi bili: Ing. D. Kirasić i Ing. V.
Faber.