DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ISPRAVAK


U broju 1—2/1970 Šumarskog lista potkrale su se slijedeće tehničke pogreške:


1.
Na str. 37 naslov članka OSVRT NA SURADNJU STRUČNJAKA IZ OPERATIVE
U NASTAVI treba glasiti OSVRT NA SURADNJU STRUČNJAKA IZ
OPERATIVE U NASTAVT I ISTRAŽIVALAČKOM RADU KATEDRE ZA UZGAJANJE
ŠUMA ŠUMARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
2.
Na str. 50, 9 redak odozdo, umjesto 320 duša treba stajati 320 tisuća duša
Molimo cijenjene
čitaoce da ove ispravke uvaže.
Redakcija


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb.
Mažuranićev trg 1], tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. d. Pojedinei 20,00 N. d.. studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstv o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor