DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Drvno industrijsko poduzeće
PLETERNICA


TELEFONI SLAVONSKA POŽEGA 71-158 TE PLETERNICA 16 i 21
BRZOJAVNA KRATICA DIP PLETERNICA


PREDSTAVNIŠTVO: ZAGREB, PETRINJSKA 26 II — TELEFON 425-725


PROIZVODI:


— u primarnoj preradi drveta:
rezanu građu tvrdih lišćara,
naročito hrasta i bukve,
te neparene elemente za tvornice pokućstva i stoličar.c,
te pragovsku i skretničku građu.


— u f i n a 1 i :
sve vrste roleta


— eslinger-roletc (drvene, plastificiranc i plastične)
platnene sa »flos« - samonavijačem,
luksafleks-rolete (venecijaneri),
sa ugradbom i bez ugradbe.
VISOKA KVALITETA PRAKUŠANA NA TRŽIŠTU UZ
2-GODIŠNJU GARANCIJU, AKO JE PRODANO UGRADBOM.


Kupuje:


hrastove
i bukove
trupce te pragovsku oblovinu.