DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Ralston : Prinosi suhe drvne tvari teda
bora (Pinus teada). — Pete r A.
Murtha and Lawrence S. Hamilton
: Otkrivanje šteta na četinjačama pomoću
infracrvcnog filma. — Ernes t V.
B r e n d e r und Nelson S. Loftus,
Jr. Rast borovog podmlatka nakon uklanjanja
stare sastojinc.


12. — 1969. — Rodney D. Jacobs:
Rast i razvoj sadnica sladorovca (Acer
saccharum). — John W. Moser, Jr.
and Thomas W. Beers: Procjena parametara
nelinearnih funkcija.
A. Praniić
REVUE FORESTIERE FRANCAISE


Broj 2 — 1967.
Debaza k E.: A propos de la floraison
chez les coniferes (O cvjetanju četinara).
Autor ističe poznate, a također i dru^e
manje poznate, razlike između pojedinih
vrsta porodice Pinacea. S jedne strane
ističe jele, smrče, ariševe, čuge i pseudočuge
kod kojih se muške i ženske inflorescencije
razvijaju u proljeće iz pupoljaka
ovogodišnjih izdanaka. Sami boorvi,
tj. rod Pinus, spada već u drugu kategoriju:
cvjetanje je također proljetno, ali
ie mladi vegetativni izboiak već završio
jedan dio svog rastenja u duljinu prije
početka cvjetanja. U treću kategoriiu
spadaju cedrovi čiii se cvjetovi u pravilu
pojavljuju u drugoj polovici septembra.
Autor govori i o drugim porodicama četinara
(Cupressaccae, Taxaceae) i zadržava
se na interesantnom i rijetkom slučaju
nepravilnog razvitka cvijeta kod tise.


Broj 4 — 1967.
Boucho n J.: Comparaison des cinq
dendrometres pour le mesure des hauteurs
d´arbre (Upoređcnje 5 dendrometara
za mjerenje visine drveća). Sažeto ali
iscrpno nabraja autor rezultate mjerenja
visina drveća pomoću 5 dendrometara od
kojih su tri poznata od ranije (Christenov,
Bitterlichtov i Blume-Leise-ov), jedan
je novijeg datuma (japanski teletopodendrometar)
i jedan koji se još tretira
kao »pokusni aparat«. Radi se o najnovijem
proizvodu čuvene engleske tvrtke
Bar and Strout a po specijalnoj narudžbi
Britanske Forest Comission. Evo
nekoliko podataka iz ove iscrpne komparativne
analize. Dok je Christenov denđrometar
kod najstručnijeg rukovanja
pokazivao grešku od 3,8—9,1V», kod Bar
and Strouta ta greška je iznosila 0,69—
4,55J/o. Približno u istim granicama jav


ljaju se greške i kod Bitterlicha. Autor
preporučuje potonji, jer je tek neznatno
skuplji od ostalih visinomjera za razliku
od Bar and Strouta čija se cijena penje
do astronomskih visina. Kolike su razlike
u cijenama vidimo iz ovog autorovog
upoređenja: Christenov stoji 25 francuskih
franaka, Blume-Leise 300 frc, »Teletopo
« 600 frc, Biterlich 800 frc, a Bar
and Strout 12000 frc tj. 15 puta skuplje;
(skuplji je od običnog Christenovog visinomjra)
480 puta!) Da bi tu razliku još
više istakao autor navodi da Wildov teodolit
košta u Francuskoj cea 4000 frc.


Broj 7 — 1967.
Lori n R.: Au revoir a la foret privee
(Doviđenja privatnim šumama). »Famozni
«, kako ga autor naziva, zakon od 6 VIII
1963. duboko zadire u problematiku privatnih
šuma i nameće pojedincima drukčiji
odnos prema njima, nego što je to
bilo dosad uobičajeno. Autor priznaje da
je situacija u toj oblasti privrede diktirala
(»na žalost« dodaje on) potrebu donošenja
ovakvog zakona. Svakako će se
odsada gospodarenje u privatnim šumama
orijentirati drugim smjerom ali ovo
još ne znači definitivni oproštaj sa ovim
oblikom gospodarenja sa šumama nego
samo . . . »doviđenja«.


Broj 6 — 1967.
Schweste r D.: Observations generales
sur deperissement du pin maritime
dans les Maures (Općenita opažanja o
propadanju primorskog bora u masivu
Maures). Primarnim i najvećim razlogom
propadanja primorskog bora treba smatrati
insekta Matsucocus fevlandi, dok je
šteta od kornjaša: Pissodes sp, Myclophylus
i Magdalis sp. više sekundarne prirode.
U tom pogledu nije još dovoljno osvjetljena
uloga leptira Diorictria splendidella
kojeg mnogi smatraju primarnom
štetočinom. Na osnovu brojnih opažanja
i serije epidemioloških istraživanja autor
poziva stručnjake da toj pojavi pokloni
veću pažnju.


Broj 10 — 1967.
La cas e J.: Le choix de provenences
d´Abies grandis (Izbor provenijencije Abies
grandis). Poslije sažetog opisa areala
tog vrlo perspektivnog četinara autor navodi
rezultate eksperimentiranja s tom
vrstom u rasadnicima blizu Nancy. Paralelno
se tretira i vrlo joj srodna vrsta
jele Abies loviana Murr, manje poznata u
Europi. Po svoj prilici postoje i prelazni
oblici između te dvije jele što ne treba
gubiti iz vida prigodom eksperimentiranja.
Autoru je cilj da pokaže koliko su
ponekad nepouzdani zaključci u slučaje