DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 50     <-- 50 -->        PDF

cbcuSlv>ene oijećti


ZAPISNIK
SA 7. SJEDNICE U. O. SAVEZA ITŠIDH-e ODRŽANE DNE 26. 3. 1970. GODINE


Prisutni članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić,
Ing. J. Crvenković, Prof. dr Z. Potočić,
Dr B. Prpić, Ing. D. Bartovčak, Ing. D.
Kirasić, Ing. Ž. Petković, Mr N. Komlenović.
|i i !


Prisutni članovi Nadzornog odbora: Ing.


V. Fašaić,
Ing. ž. Hajdin.
Dnevni red:
1. Saopćenja
2. Završni račun za 1969. god.
3. Razno
ad 1)
— Savez inženjera i tehničara Hrvatske
uputio je našem Savezu zahtjev za naplatu
članarine za 1970. god. u iznosu od
600 N. din. U. O. je odobrio isplatu navedenog
iznosa.
— U. O. primio je na znanje dopis Šumarskog
društva Koprivnica u kom se
navodi da njihova članarina iznosi manje
od one koju oni trebaju platiti Savezu.
Članovi U. 0., kao i prisutni članovi N. O.
smatraju da Šumarsko društvo Koprivnica
pokuša pronaći druge izvore za pokriće
ove razlike.
— Zapisnici sa godišnje skupštine Šumarskog
društva Koprivnica i sjednice
U. O. Šumarskog društva Bjelovar primljeni
su na znanje. Naglašeno je da spomenuta
Društva redovno obavještavaju
Savez o svom radu te da bi takovu praksu
trebala provoditi ostala šumarska društva.
— Dopis Šumarskog društva Split u
kom se navodi da ono može za članarinu
platiti 150 N. din., primljen je na znanje.
— U vezi s podneskom šumarskih tehničara
Šum. gosp. SI. Požega o polaganju
stručnog ispita za više šumarske tehničare
U. O. konstatira da ne postoji I
stupanj studija u šumarstvu, a niti ima
zakonska mogućnost za polaganje takovog
ispita.
— Obavjest Šumarskog društva Zagreb
o konstituiranju U. O. primljen je na znanje.
Na znanje je primljen i zapisnik sa
sjednice U. O. Saveza IT Jugoslavije.
— Prijedlog suradnje Saveza ITŠID Srbije
za suradnju sa Savezom ITŠIDH-e
biti će razmotren na jednom od slijedećih
sastanaka.
— Podnesak gradskog odbora Crvenog
križa za novčanu pomoć vodit će se u evidenciji
Saveza.
— Dopis Republičkog savjeta za naučni
rad o suradnji sa Zap. Njemačkom i obavjest
o makroprojektima koje će financirati
Savezni fond za naučni rad primile
su sve zainteresirane institucije direktno,
pa se o ovim predmetima nije raspravljalo.
— Godišnjoj skupštini Saveza ITŠID
Slovenije prisustvovat će predsjednik Ing.
Mudrovčić ili će skupštini biti upućen telegram.
ad 2)


— Blagajnik Saveza ing. Ž. Petković
podnio je izvještaj o završnom računu za
1969. god. U. O. jednoglasno je usvojio
ovaj izvještaj. Također je prihvaćen i izvještaj
Nadzornog odbora, kao i izvještaj
inventurne komisije o stanju osnovnih
sredstava i sitnog inventara. Komisija nije
utvrdila nikakove manjkove ili viškove.
— Iz ostvarenog viška po završnom računu
(7.558,84 N. din.), koji je velikim
djelom rezultat zalaganja službenika Saveza,
odobrava se isplata razlike osobnog
dohodka od isplaćivane akontacije (dinara
47.568,46 brutto) do iznosa od 51.811,76
din. brutto stalnom osoblju Saveza.
— Donesena je odluka da se iz Fonda
zajedničke potrošnje osoblju Saveza odobri
isplata po 450 N. din. kao naknada za
troškove godišnjeg odmora.
— O sredstvima koja su izdvojena u
»Fondu zgrade« raspravljat će se na posebnoj
sjednici.
— Plan prihoda i rashoda za 1970. god.
kojeg je obrazložio blagajnik Saveza ing.
2. Petković nakon diskusije u kojoj su
učestvovali svi članovi U. O. jednoglasno
je usvojena.
— Prof. dr Z. Potočić založio se za oživljavanje
aktivnosti pribavljanja oglasa za
Šumarski list. U. O. donio je odluku da
se svakom pojedincu koji pribavi oglas
odobrava provizija od 207», a teritorijalnim
društvima 40"/» od iznosa pribavljenog
za svaki oglas.
— Uredniku Šumarskog lista odobrava
se naknada za korištenje vlastitih kola za
odlazak u štampariju Samobor i to 0,75
N. din./km.