DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 68     <-- 68 -->        PDF

c/iekzol&zi


Ing. MILAN CRS4ADAK


(1884—1970)


Dne 14. Ill 1970. godine iznenada je preminuo u Zagrebu Ing. Milan Crnadak.


Među šumarima je tužno odjeknula vijest, da im je iz njihove sredine nestao
još jedan poznati veteran šumarstva, naš dragi pokojnik MILE CRNADAK,
viši šumarski savjetnik u m " ivini.


Mnoge generacije šumara napes^ onih koje su djelovale na području slavonskih
šuma s pietetom se sjećaju :ia tog vrlog stručnjaka, čija je upornost
i izgaranje na radu s entuziazmorn prešla okvire slavonskog područja i bila
poznata širom operative cijele zemlje u periodu između dva rata. Te svoje odlike
prenosio je i na nas, tada svoje mlađe drugove, sve u želji da nam ugradi
ljubav i savjesnost u radu.


Rođen je 1884. godine u Sisku, gdje prima prvo osnovno obrazovanje, zatim
polazi na realku u Zagrebu iza koje studira i završava 1907 godine tadanju
najvišu šumarsku ustanovu — Šumarsku akademiju.


Početnu službu vrši u podrčju Like, gdje djeluje i kao upravitelj šumarije
Brinje i kao šumarski asistent biv. Ogulinske imovne općine. Tamo uočava
tešku dostupnost šuma i razmatra mogućnost proširenja mreže šumskih pro
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 69     <-- 69 -->        PDF

metala. Ovu svoju prirdonu i tehničku sklonost nije mogao ostvariti zbog tadanjih
prilika, pa tek nakon odlaska u područje Slavonije — u Orlovcu i Novoj
Gradiški (kod bivše Gradiške imovne općine) dolazi do punog izražaja njegova
djelatnost operativnog šumara.


U području nizinskih šuma on studiozno istražuje biološke elemente tadanjeg
katastrofalnog propadanja slavonskih hrastika; iznalazi i postavlja hipotezu
odnosa o širenju gubara u vezi s relativnom ocjeditošću tla i s prof. dr.
Kovačevićem intenzivno razrađuje pitanja o pojavi zaraze gubara, te kartiranju
sukcesivnog širenja.


Projektirao je i izveo niz odvodnih kanala u šumama biv. Gradiške imone
općine.


Za kratko vrijeme bude premješten u Šumarski odsjek u Banjaluku, ali
se brzo vraća u domenu slavonskih šuma u bivšu Direkciju državnih šuma u
Vinokvcima.


U tom šumarskom centru, tada najintenzivnijeg šumskog gospodarenja,
dolaze do još većeg izražaja sve njegove sposobnosti kao taksatora. Ovdje se
smjenjuju mnoge generacije pod njegovim rukovodstvom, kojima je on davao
putokaz za rad u operativnom šumarstvu.


Njegova djelatnost nije bila samo uređenje šuma, za koje vrijeme je dao
značajne smjernice uzgoja slavonskih nizinskih šuma, već i druge mjere oko
melioracije i izgradnje šumskih prometala. Trasirao je i izveo prvu prugu za
otvaranje šuma Šumarije Lipovljani, projektirao je i izveo magistralne šumske
pruge u prostranom spačvanskom bazenu, koje i danas postoje. I na području
brdskih šuma Direkcija šuma u Vinkovcima, djelovao je s puno elana
i uspjeha — trasirajući pruge oko otvaranja šuma Novskog brda i Južnog Psunja.
Brojna kanalska mreža izvedena pod njegovim rukovodstvom na cijelom
području bivših direkcija šuma.


Iznad svega su značajni njegovi radovi na uzgoju šuma, koje je ostvario
u nizinskim šumama na području Lipovljanske šumarije. Spomenimo se, da
se do njegovog dolaska u Direkciju šuma u Vinkovcima, uzgoj mladih šuma
sveo samo na gospodarenje sa suharima i tzv. defektnim stablima i »invalidima
«, dok se o proredama u pravom smislu, samo putem štampe teoretski raspravljalo.
Pokojni Mile Crnadak odvažno ulazi u »visoke« prorede i prvi otvara
put u moderno gospodarenje — najprije u šumama gospodarske jedinice
»Josip Kozarac« (Lipovljani), a zatim i u šumama spačvanskog bazena. Bila je
to tada velika odvažnost i smjelost s puno odgovornosti i duha za takav zahvat.
Brojni su radovi u šumarstvu slavonske domene izvršeni pod rukovodstvom
našeg dragog pokojnika, čiji smo svjedoci i saradnici bili i mi, mnogi tada njegovi
mlađi kolege.


Rijetki su bili šumari kvalitete Mile Crnadka. Njegov rad i djela prenašana
su usmeno, kao neka predanja na mlađe; ona nisu objelodanjena već su
po tradiciji išla s generacije na generaciju i dugo će živjeti u šumarskim krugovima
ne samo Slavonije.


Svojim gospodarskim osnnovama zacrtao je trajne smjernice unapređenja
šumskog gospodarenja.


Pokojni savjetnik Mile Crnadak ne samo što se isticao kao izuzetno sposoban
rukovodilac, stručnjak i organizator, već je posebnu pažnju i brigu posvećivao
svakom članu taksacionog odjela kao i operativnom šumaru, uspostavljajući
neposredni i srdačni kontakt, zbog čega je bio posebno cijenjen i
poštovan od svih radnika.


67
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Uvijek je bio korektan i pažljiv prema svakom svom suradniku; bio je
spreman da uloži sve svoje sposobnosti za svaki rad, pri čemu su dolazile do
izražaja njegove pozitivne vrline: optimizam, prisnost, iskrenost, dobrota i plemenitost
osjećaja čovjeka prema čovjeku.


Moramo se pomiriti s tragičnom stvarnošću da našeg dragog pokojnika
nećemo više sretati u našoj sredini, ali ćemo se sjećati s dubokim poštovanjem
na izvanrednog čovjeka i šumara, čiji ćemo lik nositi u trajnoj uspomeni.


Neka ovo bude posljednji pozdrav i oproštaj u ime Saveza šumarskih društava,
Šumarskog inspektorata, bivših i današnjih slavonskih šumara i moje
lično.


Slava Mili Crnadku!


Zagreb, 30. III 1970.


Inz. Milan Strineka