DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 64     <-- 64 -->        PDF

stav o režimu šuma u priobalnom pojasu i na otocima, odnosno kada budu formirana
nova šumsko-privredna područja. Prema tome za sada ostaje na mogućnostima
ovog Gospodarstva da putem povećane produktivnosti, boljim korištenjem
sirovina i sredstava, te boljom organizacijom omogući formiranje
većih sredstava za ulaganja. Za postizanje ovih zadataka neophodno je poboljšati
kvalifikacionu strukturu, ojačati stručne službe i šumarije šumarskim
stručnjcima, jer nam je to garancija da će se postavljeni zadaci i nadalje izvršavati
uspješno.


ZAPISNIK
sa 6. sjednice U. O. Saveza ITŠIDH-e održane dne 22. 1. 1970. godine


Prisutni članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić,
Ing. S. Vanjković, Ing. J. Crvenković,
Prof. dr Z. Potočić, Ing. D. Kirasić, Mr


N. Komlenović, Ing. Ž. Petković i Mr. A.
Krstinić.
Prisutni članovi teritorijalnih šumarskih
društava: Ing. D. Tonković, Ing. S.
Miletić, Ing. N. Puvača, Ing. V. Hren, Ing.


I. Žukina, Ing. J. Tomičić, Prof. Senica
(umjesto pozvanog ing. Šibenika) te D.
Rudić, predsjednik Saveza šumarsko tehničkog
stručnog osoblja.
Dnevni red:


1. Saopćenja
2. Pitanje Statusa šumarsko tehničkog
stručnog osobalja
3. Razno
ad 1) — Od Saveza inženjera i tehničara
Hrvatske, te od Republičkog Savjeta
za naučni rad dobili smo dopise istog sadržaja:
traži se od Saveza da istakne nekog
od svojih članova kao eventualnog
kandidata za dodjelu nagrade u 1970. god.


U. O. kao i prisutni članovi teritorijalnih
šumarskih društava smatrali su da bi
trebalo istaći ing. J. Šafara kao kandidata
za dodjelu nagrade za životno djelo.
— Sažet prikaz »Srednjoročnog plana
razvoja šumarstva i drvne industrije«
biti će štampan u Šum. listu br. 11—12/69.
Prikaz će napisati Prof. dr. D. Klepac. Materijali
inače stoje na upotrebu svim članovima
U. O. i zainteresiranim članovima
Saveza, u prostorijama Saveza.
— Odlučeno je da na tradicionalnu šumarsku
zabavu u Vinkovce, koja će se
održati 13. 2. 1970. god., kao predstavnici
U. O. Saveza otputuju slijedeći drugovi:
Ing. J. Crvenković, Ing. D. Kirasić i Ing.
Ž. Petković.
— Zapisnik sa Godišnje skupštine Šumarskog
društva Bjelovar primljen je na
znanje. Istaknuto je, da bi bilo poželjno
da i ostala šumarska društva redovno obavještavaju
Savez o svim važnijim događajima
u svom društvu. Ing. D. Tonković
i ing. Š. Miletić su istakli da bi se
teritorijalna društva morala jače angažirati
na tome da se ona omasove, prvenstveno
inženjerima i tehničarima iz drvne
industrije, za koje se nažalost mora
konstatirati da u radu teritorijalnih šumarskih
društava uzimaju vrlo slabo učešće.


Zaključeno je da se na jednoj od narednih
sjednica U. O. tretira pitanje članstva
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije u teritorijalnim šumarskim
društvima.


ad 2) — U šumarstvu SR Hrvatske radi
cea 500 šum. pomoćnog osoblja bez odgovarajuće
stručne kvalifikacije. Savez
šumarsko-tehničkog pomoćnog osoblja
smatra da bi se donekle ublažio ovaj problem
ako bi se spomenutim radnicima
priznale određene interne kvalifikacije u
zavisnosti sa poslovima koje dotični radnik
obavlja, stručnoj spremi, radnom stažu,
te učešću u NOB. U tom smislu predlažu
ovom Savezu da preko svojih teritorijalnih
društava dade inicijativu u tom
pogledu. U dopisu se predlažu slijedeća
zvanja: visoko-kvalificiranog radnika,
kvalificiranog radnika, i priučenoe ili polukvalificiranog
radnika. Nakon žive diskusije
u kojoj su uzeli riječ skoro svi prisutni
zaključeno je slijedeće: U. O. ne
može prihvatiti u cjelosti preporuke Saveza
šumarsko-tehničkog pomoćnog osoblja.
Preporuka koje bi ovaj Savez mogao
dati svojim teritorijalnim društvima su
slijedeće:


— Radnicima sa radnim stazom od preko
25 godina a koji rade na radnim mjestima
na kojima se zahtijeva određena
kvalifikacija a svojim radom zadovoljavaju,
za njih bi trebalo oformiti komisije
pri poduzećima pri kojima će spomenuti
radnici verificirati svoje znanje te steći
određene interne kvalifikacije.
— Mlađim radnicima trebalo bi omogućiti
da završe određene škole te da ta