DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 57     <-- 57 -->        PDF

O političkom značaju ovog jubileja Istarskog naroda bilo je jako puno govora,
o čemu su posebno na samoj centralnoj proslavi govorili drugovi Vladimir
Bakarić, Jakov Blažević, Ante Drndić i dr.


No želio bih spomenuti da smo mi u Istri, bez obzira na veliki napredak
koji smo postigli od oslobođenja do danas u svakom pogledu, svjesni da su mogućnosti
našeg razvoja daleko veće. Te mogućnosti nisu bile najefikasnije iskorištene,
a ne koriste se u potpunosti još ni danas.


Upravo u ovoj jubilarnoj godini pokrenute su mnoge rasprave odnosno
inicijative u svim pravcima i na svim nivoima. To su u prvom redu problemi
saobraćajnica u Istri, kao preduvjet razvoja turizma i cjelokupnog napretka
naroda Istre, koji ni do dan danas nije povezan sa svojim zaleđem Rijekom,
Zagrebom i uopće sa unutrašnjošću naše zemlje. O tome je bilo govora i prilikom
posjete delegacije istarskih općina kod druga Tita.


Koliko ima uopće još mogućnosti za brži privredni, kulturni i opći razvoj
ovog poluotoka, radi podizanja općeg životnog standarda ne bih želio govoriti,
jer takvih mogućnosti ima vjerojatno i na drugim područjima, pokrajinama i
drugim krajevima naše zemlje. Sigurno je međutim samo to da Istra ima mnoge
uvjete (privredne i druge) koji su povoljniji od uvjeta drugih naših pokrajina.


O svim ovim i sličnim probelmima, vezanim za borbu naroda Istre u NOR,
poslijeratnoj izgradnji, borbi na diplomatskom polju s jedne strane tako i o
privrednim problemima s druge strane govorili su napred navedeni drugovi a


o tome se govorilo i na svim prigodnim svečanostima i manifestacijama širom
Istre tokom cijele 1968. godine. Radi toga ne želim više to isticati. Podvukao
bih samo to da je ovaj dio naše domovine, zbog svog geografskog položaja vrlo
interesantno područje te da ima i svojih specifičnosti i poseban politički značaj,
naročito u ovoj prilično složenoj međunarodnoj situaciji.
Zbog svega toga je dato veliko značenje doprinosu, odnosno zalaganju naroda
Istre na razvoju prijateljskih odnosa, konkretno sa Italijom. Ovu činjenicu
podvlači i drug Tito u svom pismu upućenom učesnicima centralne proslave
za Istru u Pazinu 29. IX 1968. godine.


Drugarice i drugovi, eto samo toliko sam htio da kažem uopće o Istri, budući
se i vaš današnji plenum održava u sklopu ovog našeg jubileja na području
Istre. Smatram da nije potrebno ovdje vama opširnije iznositi opće istarske
probleme i zadatke. No želio bih vas sa par riječi upoznati sa našom općinom
Poreč.


Naša općina broji oko 18.000 stanovnika, a ukupna površina jeste 34.559
ha, od čega ima 17.432 ha obradivih površina. U radnom odnosu imamo zaposleno
u prosjeku kroz godinu 3.500 radnika (u sezoni čak i do 5.000). Vodeća
privredna grana jeste turizam, a zatim poljoprivreda. Treba međutim istaknuti
da su sve ostale privredne grane i djelatnosti orjentirane prema turističkom
privređivanju. Nacionalni dohodak po glavi stanovnika računa se da će biti
ove godine 494.800 st. din (prošle godine je bio 10% manji).


Da bismo mogli dobiti predodžbu o tome kako se razvijao turizam kod nas,
dovoljno je istaknuti da smo 1957. godine, ustvari godine kada smo startali u
turističkoj privredi izgradnjom kampa »Plava Laguna«, ostvarili svega 191.000
noćenja, od čega 77.000 stranih, a da smo ove godine sa stanjem per 31. X 1968.
ostvarili 1,454.424 noćenja (odnosno 14% više od 1967.) od čega stranih
1,184.934. Mislim da samo ovaj podatak govori o opravdanosti poklanjanja velike
pažnje daljnjem svestranom razvoju turizma na općini Poreč.