DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 55     <-- 55 -->        PDF

´JicuMoene *>ife6ii


JESENSKI PLENUM SAVEZA ITŠID HRVATSKE 1968. GODINE


(Poreč, 21., 22. i 23. studenog 1968. g.)*


Na 21. sjednici Upravnog odbora Saveza od 17. 10. 1968. g. je zaključeno
da se tzv. jesenski plenum održi na području Istre i da se time i šumarski i
drvarski stručnjaci priključe nizu proslava koje su se te godine održavale povodom
25-godišnjice priključenja Istre matici zemlji (Šum. list 11—12 1968.,
str. 466 i 467). Na sjednici UO. Saveza od 7. 11. je zaključeno da se plenum održi
u Poreču prema prijedlogu tamošnjih šumarskih stručnjaka, a na sjednici
od 14. 11. je dogovoreno da na stručnom dijelu plenuma ing. Stjepan Bertović
održi predavanje »Ekološko-vegetacijska i šumarska i straživanja u Istri«, te
da se predloži nlenumu osnivanje spornen-gaja negdje na području Istre kao
uspomenu na »istarski plenum« povodom 25-godišnjice pripojenja Istre Hrvatskoj.


Plenum je bio brojno veoma dobro posjećen, a posebno treba zabilježiti,
da je teritorijalno društvo iz Karlovca krenulo na plenum sa tridesetak svojih
članova autobusom Šumskog gospodarstva iz Karlovca. Velik broj šumarskih
i drvarskih stručnjaka sa područja Hrvatske krenuo je na »istarski plenum«
da se upozna i sa radom i problemima šumarskih stručnjaka Istre, da na licu
mjesta dobije uvid u poslovnu politiku i orijentaciju Šumskog gospodarstva Buzet
kao i da upozna podignute šumske kulture i nasade oko turističkih objekata
Istre. Pregled je tih objekata počeo još tokom 21. 11. počevši od rijeke
Dragonje na granici sa slovenskim dijelom Istre, duž morske obale od Novigrada,
preko Umaga do Poreča, dne 22. 11. okolica Poreča do Limskog kanala
i šumskih kultura oko Limskog kanala, a 23. 11. od Poreča, preko Motovuna,
Buzeta, Pazina, Labina, Rabca i dalje preko Rijeke i Gorskog kotara u povratku.


Taj jesenski, tzv. istarski plenum je bio veoma uspješan ne samo u stručnom
i društvenom pogledu nego i u tome, što je više učesnika plenuma bilo
tada prvi puta u Istri, odnosno ponovno se našlo na području Istre nakon većeg
niza godina. Razvoj je Istre, posebno na obalnom području, unatrag nekoliko
godina upravo neshvatljivo brz: turizam je, uz poljoprivredu, postao osnovna
orijentacija istarske privrede. Na svu sreću, u tom pravcu su se uključili i šumarski
stručnjaci Istre i uvelike pomažu njen privredni razvoj.


Sam je plenarni sastanak održan u gradskoj vjećnici sa ovim dnevnim redom:


1. Pozdrav predsjednika;
2. Izvještaj tajnika o dosadanšjem radu Saveza;
3. Izvještaj blagajnika;
4. Diskusija o izvještajima;
* Izvještaj o istarskom plenum objelodnjujemo sa većim zakašnjenjem u želji
da u »istarskom broju« Šum. lista bude na okupu materija koja je bliska šumarstvu
Istre. R. r.