DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 52     <-- 52 -->        PDF

glavni izvor Istarskog vodovoda te je Pula ostala u toku istog ljeta dvaput bez
vode.


Nadalje Ressel tumači postanak mornaričkog rezervata u mletačkoj Istri
naročito time što su pojedine međusobno zaraćene istarske gradske republike
molile Veneciju za zaštitu — prepuštajući šume za brodogradnju a zadovoljavajući
se sporednim užicima. Opisujući žalosne posljedice ukidanja rezervata
nakon 1817. g. te neograničenog izvoza drveta (i pored njegova prijedloga iz
1821. g. o uvođenju novog modernijeg rezervata) Ressel predlaže da se izruče
mornarici na upravljanje barem dobro očuvana hrastova šuma Krakovo (Dolenjska)
sa 6000 jutara, šume kneza-biskupa zagrebačkog (2000 jut.), državna
šuma Panovec (kod Gorice — 500 jut.) te državne šume sa iskrivljenom hrastovinom
u Istri i na Krku (957 jut.), jer bi mornarica mnogo bolje upravljala
tim šumama nego kameralna uprava. Ujedno preporučuje svoju dotada kod nas
neprimjenjivanu metodu za umjetno krivljenje hrastovine za izradu brodskih
rebara iz 1836. g. koja »sada sigurno više vrijedi«, jer su je 1847. g. počeli primjenjivati
Englezi. Brestovinu će mornarica moći nabavljati iz Motovunske
šume, jelovinu i smrekovinu iz Trnovskog gozda.


Dva mjeseca prije smrti izradio je »Napomene o oskudici u šumama« (Abgang
der Wälder) za potrebe ratne mornarice uz neke tabele priložene jednom
još nepoznatom prijedlogu. Navodi da će biti dovoljno krive hrastovine iz Bosne
i Hercegovine samo još 20 godina pa preporučuje sadnju bora, ariša i brijesta
na gorskim grebenima kod Kutjeva, Pleternice i Velike, dok bi državnu
šumu Kutjevo sa njenom svestrano odličnom hrastovinom, kao jedinu osnovu
trajnog opstanka ratne mornarice, trebalo predati mornarici na upravljanje.
Iako je pulski arsenal prezirao ovu hrastovinu, njena kvaliteta je dokazana i
većim narudžbama iz Toulona. Ressel je, dakle, odlično poznavao i hrvatsko-
slavonske šume te ih odlučno zagovarao protiv svih protivnika. I ovdje predbacuje
kameralnoj upravi da misli samo na trenutanče prihode — umjesto na
gospodarenje u daljoj budućnosti koja je misao vodila Ressela u svim njegovim
prijedlozima o šumskom gospodarstvu.


***.


Dalekovidan je i njegov prijedlog o regulaciji Neretve (Neretvine delte)
iz 1831. g., poslat zemaljskoj guberniji u Zadru, kao jedan od još danas vrlo aktualnih
problema Dalmacije čije rješavanje izaziva još i danas, kada se pristupilo
u novoj Jugoslaviji njegovom rješavanju, brojne poteškoće. Prema naslovu
se zapravo radi samo o molbi za »nekolicinu poučnih obavještenja o prilikama
Neretve koja bi mu nudila osnov za prijedlog o iskorištavanju ovog zemljišta
« koje Ressel poznaje samo iz pričanja raznih Dalmatinaca. Ustvari se
radi o dobro promišljenom projektu (na 20 str. sa zemljovidom i presjekom odvodnih
kanala) za melioraciju i regulaciju Neretve koja bi na svojih oko 40.000
jutara mogla proizvoditi živežnih namirnica u količini jednakovrijednoj
1,600.000 vagana pšenice, od čega bi moglo da živi 320. duša. Ujedno bi se znatno
poboljšali i zdravstveni uvjeti. U okviru pripremnih radova treba povisiti
teren nizine do visine horizonta riječnih obala i otvoriti rijeci put u nizine gdje
će se taložiti zemlja od poplavnih voda. Potrebna je izgradnja ustave, odatle
na svakoj strani rijeke korito za riječnu vodu, pravocrtno riječno korito te podizanje
nasipa na njenim obalam. Poslije izjednačenja terena u nizinama sa
obalama potrebna je izgradnja odvodnih jaraka za odvođenje podzemne vode.
Ujedno se poziva na iskustva sa Motovunskom dolinom gdje su prilike sasvim
uporedive.