DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 47     <-- 47 -->        PDF

sađenjem žira na goletima, ali bez većih uspjeha; izbojci su se najkasnije u petoj
godini posušili bez dovoljne zaštite zemlje i zasjene, a zimi se zbog nedostatka
snježnog pokrivača i velikih razlika u toplini preko noći smrznuta zemlja
na suncu topila i rastezala te je odumiralo sitno korjenje. I vjetrovi (bura)
su isušivali zemlju, i odnosili je u more i vrtače, a isušivale su zemlju i ljetne
žege, prouzročene sve većim pomanjkanjem padavina, koje su se u Istri koncentrirale
samo još na okolinu Učke.


Na osnovu svojih dugogodišnjih iskustava izradio je Ressel, po nalogu okružnog
predstojnika u Pazinu (Grimšiča) i zemaljskog guvernera Stadiona
»Prijedlog za ponovno pošumljavanje istarskih općinskih zemljišta« od 6. lipnja
1842. (izrađen u Motovunu) koji se, zajedno sa brojnim drugim Resselovim prijedlozima
iz šumarske i drugih tehničkih grana nalazi u bečkom Technisches
Museum für Industrie und Gewerbe. Muzej je poslao Tehniškom muzeju Slovenije
fotokopiju ovog spisa koji sadrži, pored uvoda, 62 lista. Na žalost se ni
ovdje ne radi o originalu, koji bi bio Ressel kao nekadašnji profesor kaligrafije
gimnazije u Novom mestu izradio u odličnom obliku, već o njegovom konceptu
sa brojnim ispravkama koje iziskuju dosta vremena da bi se utvrdio konačni
zamišljeni tekst. Uopće Muzej ima vrlo malo originalnih Resselovih prijedloga,
jer su i oni rijetki bili kasnije škartirani. Trebalo je, dakle, njemački izvornik
prepisati i prevesti na slovenski jezik (za potrebe Gozdarskog instituta
u Ljubljani). Svakako bi bila korisna i izrada hrvatskog prijevoda barem tog
Prijedloga, zatim dijela Historije mornaričkih šuma i drugog, nedovršenog i
kraćeg, kasnijeg, Prijedloga za pošumljavanje krša upućenog tršćanskom primorskom
namjesništvu. Taj se kasniji obično navodi kao prijedlog za Tršćansko-
gorički krš, ali bi se mogao odnositi i na cjelokupnu Istru. Prijedlog za regulaciju
Neretvine delte (1831.) poslao sam u hrvatskom prijevodu prije nekoliko
godina Kotarskom narodnom odboru u Makarskoj, te je dakle raspoloživ.


U popratnom pismu velikog »Prijedloga za pošumljavanje općinskih zemljišta
u Istri« (»Wiederbewaldungsplan für die Gemeindegründe in Istrien«)
okružnom predstojniku Grimšiču, Ressel smatra kao najvažnije odluku o gustoj
ili rijetkoj sjetvi (prije svega hrastovog i ariševog) sjemena zauzimajući
se za rijetku sjetvu, kako se ponovno pošumljavanje zbog pomanjkanja žira
ne bi zavuklo u nedogled, dok bi troškovi i plaćanje prireza za porezne obveznike
predstavljalo pravi teret; ujedno bi se znatno smanjila površina za pošumljavanje
te ne bi bilo moguće pristupiti drugom »kulturnom« razdoblju: stoga
bi se uz krvavi znoj podanika umjesto 20 kvadratnih milja samo 10 promijenilo
u šumu, i to nepotpuno. Ujedno nudi uvjerljive dokaze o prednostima rijetke
sjetve, za koju će se zauzeti i poljoprivredno stanovništvo izjavama da u
Istri drvo za brodogradnju nije raslo u gustim sastojinama te da ima mnogo
višu vrijednost od drveta za gorivo, dok je pašarenje za Istru neizostavna nužnost.


Sam prijedlog sadrži slijedeća poglavlja: A) O sredstvima za ponovo pošumljavanje
Istre uopće (str. 3). B) Teorija o uzgojnoj metodi (Kulturmethode,


s. 12). C) Kvantitativni odnosi sjemenskih količina za gustu i rijetku sjetvu
(20). D) Praktično izvođenje prethodne i prave kulture (24). E) nadzor nad ponovnim
pošumljavanjem Istre (32). F) Raspodjela kotara među određene činovnike
(38). G) Šumska policija za raspravljanje šumskih prekršaja (41). H) Fond
potreban za ponovno pošumljavanje Istre (45). I) Opisivanje preglednih tabela
(47). K) Periodizacija ponovnog pošumljavanja Istre (55). L) Kronološki početak
i nastavljanje ponovnog pošumljavanja Istre (59).