DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ga je zadesila na povratku sa službenog puta u Celje u Ljubljani 9. listopada
1857. u Bavarskom dvoru. U svom osobnom službenom listu iz 1845. g. navodi
da je služio i na vlastelinstvima Fužine, Vrbovsko i Vinodol. Uostalom znamo
iz akta o njegovom prvom premještaju iz Ljubljane (kasnije je tamo služio u
god. 1824/1825.) u Trst da je već bio upoznat sa melioracionim radovima u Motovunskoj
šumi.


Razumljivo je, dakle, da je Ressel čitavih 36 godina surađivao u svim službenim
akcijama koje su se odnosile na šumsku privredu u Slovenačkom primorju
te još više u Istri zajedno s Krkom. Njegov genijalni duh nije se mogao
zadovoljavati samo savjesnom izradom raznih akata po službenoj dužnosti već
je na osnovu iskustava stečenih u dugogodišnjem radu i u stalnim odnosima
sa domaćim stanovništvom izrađivao samoinicijativno brojne prijedloge za poboljšanje
stanja kraških šuma kojima je želio doprinijeti poboljšanju životnih
uvjeta osiromašenog stanovništva Istre.


Ovi brojni prijedlozi nam ujedno dokazuju da nije zbog posvećivanja pažnje
svojim svestranim izumima zanemarivao službene obaveze, mada su mu
neki pretpostavljeni zamjeravali njegovu djelatnost kao izumitelja koju su u
tadanjim (Metternichomvim) vremenima smatrali kao prevratničke, uslijed
čega su ga zajedno sa porodicom premještali na razna službena mjesta u unutrašnjosti
te mu je u četrdesetim godinama prijetilo ne samo stavljanje na raspoloženje
već i umirovljenje prije vremena. Tako je, i unatoč raznim visokim
titulama, sve do 1852. g. imao istu — početničku — plaću mada je učinio mnogo
baš za ratnu mornaricu te je čak pobjednik kod Visa, admiral Tegethoff,
izjavio, da Austrija duguje pobjedu njegovom izumu — vijku. Dok nije dobio
nagradu u visini od 20.000 engl, funti koju je raspisala Velika Britanija 1852.


g. za izumitelja brodskog vijka, doživio je priznanje za svoje zasluge barem iza
svoje smrti, i to u vidu spomenika od Washingtona do Beča i Ljubljane te
Chrudima.
Najviše nas moraju prirodno zanimati njegovi prijedlozi za ponovno pošumljavanje
našeg krša te regulaciju rijeke Mirne i Neretvine delte. Već odmah
poslije dolaska u Trst (1821) utvrdio je strahovite posljedice obešumljavanja
krša ne samo za šumarstvo već i za čitavu privredu, naročito poljoprivredu
Istre. Ogoljavanje, barem u Istri, ne pripisuje toliko sječi naročito istarskih
hrastovih šuma po nalogu Venecije za potrebe njene brodogradnje te izgradnje
kuća na hrastovim šipovima, već u znatnoj mjeri ukidanju mornaričkog
rezervata, tj. prava preče kupovine koja je pripadala ratnoj mornarici u
Veneciji u pogledu hrastovine za brodogradnju. Ovo svoje uvjerenje iznosi u
raznim svojim šumarskim radovima, naročito u Historiji mornaričkih šuma
(1855) navodeći stroge mletačke propise o nadzoru nad šumama te činjenicu
da je jedan član »vlade« (consiglio di dieci) imao stalno sjedište u Rasporu
u Istri kao nadzornik mletačkih šuma.


Austrija je željela ukidanjem rezervata (1817) liberalizirati poljoprivredu
te joj omogućiti veće prihode radi suzbijanja gladi kao posljedice ratova. Ukidanje
rezervata iskoristile su po Resselovim podacima francuska, a u još većoj
mjeri britanska mornarica koja je kroz 20 godina posredstvom jednog aganta
u Chioggi i njegovih nakupaca otkupljivala jeftino istarsku hrastovinu.
Nešto krivnje pripisuje i francuskoj upravi koja je u god. 1793. do 1813. posjekla
četvrtinu donje Motovunske šume te sasvim napustila odvodnjavanje šume.


Ressel se već 1822. počeo baviti proučavanjem ogoljavanja i njegovih posljedica
te je 1837. g. na otoku Krku obavljao prve pokuse sa pošumljavanjem