DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 45     <-- 45 -->        PDF

deli kod Kopra, zatim splitske luke i Boke Kotorske. Ti mi Resselovi radovi
prigodom boravka u Trstu, zbog selidbe muzeja nisu bili pristupačni. Ferdinando
Ressel vidio je još kod svog oca Resselovu geološku kartu Istre (od Trsta
do Rijeke) sa vjerojatnim nalazištima nafte i uglja koje je J. Ressel ucrtao na
osnovu svog odličnog poznavanja Istre. Na osnovu te karte Ferdinandov je
otac pregovarao sa Škodovim zavodima koji su zaista, mada ugovor nije bio
sklopljen, iskopali okno kod Bazovice (u blizini naše granice), ali bez uspjeha.
Ferdinado Ressel pripisuje svome pradjedu i otkriće barem jednog dijela ugljenokopa
u Raši i Sečovljama (kod Portoroža).


Od nacrta za riječki tramvaj raspolažemo za sada samo sa prvom stranom,
ali nam je obećan i drugi list. Nadalje bi trebalo raščistiti da li je Ressel, kao
mornarički šumski agent za Istru i Krk, bio (prema izjavi Ferdinanda Ressela)
nadležan i za državne šume u Dalmaciji. U jednom se, naime, izvještaju iz
1832. g. navodi, da je otkrio brojne državne šumske parcele u Dalmaciji o kojima
kameralna uprava nije imala ni pojma. Zanimljivo je da je bio prije nekoliko
godina na ušću rijeke Mirne kod Novigrada podignut pokretni most za
koji se Ressel zauzimao još 1855. g.


Već samo ovih nekoliko podataka pokazuje, da je Ressel na svojim brojnim
putovanjima kroz Istru upoznao njene prilike i potrebe kao nitko drugi, i to
ne samo u pogledu šumarstva već i poljoprivrede, hidrografije, cestovnog i pomorskog
prometa, sastava i raspodjele zemlje, rudarstva i geologije. I raznim
svojim izumima (muljača za masline, grožđe i voće sa tri modla, plug, sve izričito
namijenjeno za potrebe Istre) htio je pomoći našem seljaku na kršu da
bi mu olakšao njegov teški život te mu uštedio »krvavi znoj«, kako to čitamo
u prijedlogu za pošumljavanje Istre. Poznavanje prilika u Istri dokazuju i brojni
njegovi prijedlozi koji su bili u njegovo vrijeme ostvareni samo djelomično
te se izvode tek danas — pošumljavanje, regulacija Neretvine delte, regulacija
rijke Mirne, istraživanje naftnih izvora u Istri. Predviđao je dakle te značajne
akcije i sto godina unaprijed.


Već ovi podaci dokazuju da historija tehnike nije važna samo sa gledišta
izučavanja njenog razvoja i napretka, kome neki suvremeni stručnjaci ne posvećuju
nikakvu pažnju već da i današnja mnogo razvijenija tehnika može
koristiti dobro promišljene prijedloge i izume iz ranijih razdoblja koji se pomoću
mnogo modernijih metoda mogu primjenjivati sa manje napora i više
uspjeha nego prije sto godina.


Ovdje nas, naravno, najviše zanimaju Resselovi prijedlozi na području
šumarstva Hrvatske. Ostavljamo dakle po strani njegovu djelatnost kao distriktnog
šumara u Pleterjama (1817—1821), koja ga je dovodila i u Zumberačku
goru gdje su mu bile povjerene bogate još danas očuvane šume, kao i njegovu
djelatnost u šumama Slovenskog primorja koje su mu bile povjerene kao
primorskom šumaru zajedno sa šumama u Hrvatskoj Istri (od 1821. do 1835.).
Od 1835. do 1838. g. nije više služio u šumarskoj upravnoj službi već u operativi
kao viši agent za motovunske šume, da bi poslije jednogodišnje besplatne
prakse u mornaričkom arsenalu u Veneciji preuzeo mjesto mornaričkog šumarskog
agenta za Motovun i Istru (1839—1843), i to sa sjedištem u Motovunu. I
kao privremeni mornarički podintendant u Veneciji (1843 do 1848) dolazio je
neprestano službeno u mornaričke i druge državne šume u Istri radi preuzimanja
drveta za gradnju ratnih brodova. Poslije talijanske revolucije u 1848. g.,
koja je bila zahvatila i mletački arsenal, premješten je u Trst gdje je služio kao
mornarički intendant odnosno mornarički šumski intendant sve do smrti koja