DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 43     <-- 43 -->        PDF

dručju Žutica na pokusnim objektima za obnovu opustošenih lužnjakovih sastojina
uslijed sušenja surađivao je ing. K. Kapec.


Na području Šumskog gospodarstva Sisak u predjelu Stari grad gdje se
nalaze pokusni objekti evroameričkih topola i bijele vrbe u istraživanjima su
surađivali ing. A. Šobat, ing. I. Kavurić, ing. Z. Zečić, ing. C. Kladarin i šum.
tehn. I. Jakopović.


Na području Šumskog gospodarstva Našice na pokusnom objektu Bazovačka
(utvrđivanje ekoloških faktora i mogućnosti plantažiranja evroameričkih
topola) surađivali su ing. M. Matezić, ing. J. Kulaš i ing. D. Dimitrijević.


Na području Šumskog gospodarstva Bjelovar u predjelima Pogani Vrh i
Petrov Vrh na pokusnim objektima (utjecaj proreda na poboljšanje strukture
i vrijednosti proizvodnje kitnjakovih i bukovih sastojina (surađivali su ing. B.
Veselinović, J. Šaponja i I. Ivanović.


Na području Šumskog gospodarstva SI. Požega — pokusni objekti Duboka


— na istraživanjima u bukovim sastojinama surađivali su ing. M. Matešić i S.
Perić.
Na području Šumskog gospodarstva Knin u istraživanjima kultura crnoga
bora surađivao je ing. P. Prijić.
Na istraživanjima o uzgoju običnog oraha u šumskih kulturama — rukovodilac
je bio prof, dr M. Anić, a sada prof, dr I. Dekanić — surađivali su ing.


V. Štetić, ing. L. Simončić, ing. S. Samošćanec, ing. Đ. Kovačić, ing. M. Kotarski,
ing. K. Kvaternik, ing. D. Bartovčak i ing. J. Vasiljević.
Kod istraživalačkih radova na području Šumskog gospodarstva Sisak kojima
rukovodi dr B. Prpić, na pokusnim objektima u Taborskim Kosama (fiziološka
istraživanja na kulturama četinjača) surađivao je ing. M. Celap.


Na području Šumskog gospodarstva Kutina, Šumarija Lipovljani (zakorjenjivanje
poljskog jasena) surađivao je ing. M. Ivlarkanović, a na području Šumskog
gosopdarstva Vinkovci, Šumarije Otok i Spačva, ing. Z. Košćević, ing. G.
Rubić i ing. A. Nedić.


Na području Šumskog gospodarstva Zagreb, Šumarija Dugo Selo (fiziološka
ispitivanja četinjača i evroameričkih topola) surađivao je ing. I. Sarić.
Na području Šumskog gospodarstva Koprivnica (zakorjenjivanje crne johe)
surađivali su ing. A. Tomljenović i ing. F. Zvonar.


Na istraživalačkim radovima kojima rukovodi ing. M. Matić na području
Šumskog gospodarstva Gospić (uzgajanje sadnog materijala četinjača) surađivao
je ing. R. Rukavina, a na području Šumskog gospodarstva Kutina (uzgajanje
četinjača kod konverzije i rekonstrukcije sastojina) surađivao je ing. D.
Kovačić.


Na fitocenološkim istraživalačkim radovima na području Š. G. Vinkovci
kojima rukovodi ing. Đ. Rauš surađivao je ing. T. Lucarić i ing. M. Herak.


Zelja nam je da se suradnja u nastavi i istraživalačkim radovima između
Katedre za uzgajanje šuma i šumarskih organizcij n terenu proširi n još veći
broj1 stručnjaka iz operative. Na taj će način biti lakše,*brže i efikasnije unositi
znanstvena dostignuća u praksu.