DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Stari grad na području Šumarije Sisak odnosno Šumskog gospodarstva


Sisak, sudjelovao- je ing. Č. Kladarin. Demonstracija o uspijevanju evroame


ričkih topola i bijele vrbe.


Na području Šumskog gospodarstva Senj, predjel Štirovača, o uspijevanju


smreke i gospodarenju sa smrekom sudjelovali su ing. B. Mihelčić i ing. D. Piš


kulić.


Na području Gozdnog gospodarstva Bled o specifičnostima gospodarenja


na Pokljuki (posebni ekološki uvjeti) sudjelovali su ing. C. Cuk, ing. Bernik


i ing. D. Pauluša. Nastava se odvijala pod rukovodstvom dr B. Prpića.


Nastava se izvodi još i na nastavnim i pokusnim, objektima Šumarskog


fakulteta te u šumskom vrtu (»biološki laboratorij«) Katedre za uzgajanje šu


ma. S obzirom da pobliže upoznavanje s radom studenata na tim objektima


kao i sam rad u laboratoriju Katedre prelazi okvire ovoga članka nećemo se


time pobliže upoznvati.


Najstariji vid terenske nastave — preko 40 godina — izvodio se i izvodi na


području Hrvatskog primorja i otoka Raba. Danas ta nastava obuhvaća kole


gije »Ekološke i biološke osnove uzgajanja šuma« (Dr B. Prpić), Šumarska fi


tocenologija« (ing. S. Bertović i mr ing. D. Rauš), »Tehnika uzgajanja šuma«


(prof, dr I. Dekanić i ing. S. Matić) i »Melioracije degradiranih šumskih terena«


(prof, dr I. Dekanić i ing. A. Tomašević).


Spomenutu terensku nastavu dugo godina su vodili prof, dr A. Petračić


i akad. prof, dr M. Anić.


Intencija je u izobrazbi studenata — specijalno iz oblasti »Tehnike uzgajanja
šuma« — da šumski objekti na područjima pojedinih šumskih gospodarstava
budu naše stalne »klinike« u kojima će iskusni »dijagnostičari« i »kirurzi
«, tj. naši šumari uzgajivači prenositi svoja iskustva i znanja na mlađe šumarske
generacije. Na taj način približit ćemo fakultetsku nastavu tokovima
proizvodnje. Koristi će biti obostrane.


Analogno s nastavom uključen je u istraživalačke radove Katedre za uzgajanje
šuma i široki krug stručnjaka iz proizvodnje. Na istraživanjima kojima
rukovodi prof, dr I. Dekanić angažirani su i surađuju — ili su surađivali
do odlaska na nove dužnosti — na području Šumskog gospodarstva Vinkovci
na pokusnim objektima u predjelima Kraplja, Račinovački Poloj, Gunjanski
Poloj i Deš (uspijevanje evroameričkih topola u zavisnosti o ekološkim faktorima)
ing. D. Beđula, ing. M. Matošević, ing. M. Cvitić, ing. K. Koščević, A.
Klem i M. Jakobovac.


Na području Šumskog gospodarstva Osijek na pokusnim objektima u predjelima
Daljski Porić, Veliki Bajer, Španjolska Ada i Sikirna (režim podzemne
vode i uspijevanje različitih evroameričkih topola) surađivali su ing. I. Knežević,
ing. M. Novaković, ing. M. Šimić i šum. teh. I. Bosanac.


Na području Šumskog gospodarstva Kutina u predjelima Novine, Šumarska
Greda, Vrboviti Jarak, Čardačinska Greda i Jamaričko Brdo gdje se nalaze
pokusni objekti o istraživanjima utjecaja podzemne vode na pridolazak i
uspijevnje lužnjaka, poljskog jasena i nizinskog brijesta, te utjecaju njege i
fertilizacije sastojina na razvitak strukture i vrijednost proizvodnje drvne mase
angažirali su se i surađivali ing. E. Vilček, ing. M. Markanović, ing. Đ. Kovačić,
ing. M. Kotarski, M. Grudenić i M. Rončević. U predjelu Ravnik na pokusnim
objektima za uspijevanje različitih evroameričkih topola (u zavisnosti o
nivou podzemne vode) surađivali su ing. Đ. Kovačić te ing. M. Pleše. Na po


40