DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Rasadničarsha proizvodnja


a) Mehanizacija u rasadničarskoj proizvodnji. Šumski rasadnik Hajderovac
Šumarije Kutjevo Šumskog gospodarstva SI. Požega. Demonstracija i rad s oruđem
za obradu tla (podrivač, raonlički plug, tanjurača, rotacioni kultivator), za
sjetvu sjemena (sijačice), za sadnju biljaka (sadilica »Akord«), za mehaničko
suzbijanje ´korova (rotacijska freza), za vađenje sadnica (horizontlni nož-plug
za vađenje malih sadnica te polukružni plug za vađenje većih sadnica i stromlja),
za suzbijanje štetnika i bolesti u rasadničarskoj proizvodnji (zamagljivač,
prskalica, orošivač) te sistem za rošenje (pumpni agregat, cjevovod, raspršivači).
Sudjelovali su ing. M. Milić, ing. L. Legac i šum. tehn. Šarić. Ing. S. Sever
je tom prigodom dao teoretsko tumačenje rada pojedinih strojeva.


b) Konzerviranje biljaka za pošumljivanje. Jugoslavenski institut za četinjače
Jastrebarsko. Rad na klasiranju sadnica četinjača. Pakovanje i otprema
sadnog materijala. Priprema sadnica za čuvanje u hladnjači. Upoznavanje sa
svim fazama tehnološkog procesa proizvodnje sadnog materijala četinjača.. Sudjelovali
su ing. M. Rusan, ing. K. Dokuš i ing. K. Kerić. Teoretska objašnjenja
rada pojedinih strojeva iznio je ing. S. Sever. O značenju te programu istraživanja
Instituta dali su kratke prikaze ing. A. Lovrić i ing. Z. Hajdin.


c) Specifičnosti rasadničarske proizvodnje četinjača. Šumsfki rasadnik Šumskog
gospodarstva Gospić. Sudjelovao je ing. R, Rukavina.


d) Tehnološki proces proizvodnje sadnog materijala topola. Španjolska
Ada. Uprava rasadnika odnosno Šumarija Osijek Šumskog gospodarstva Osijek.
Vađenje ožiljenica. Odvajanje pruta od korijena. Rezanje, pakovanje i
trapljenje reznica. Obrađivanje korijena i trapljenje. Dezinfekcija reznica te
pikiranje. Dezinfekcija i sadnja korijenja. Klasiranje, vađenje i obrada sadnog
materijala evroameričkih topola. Dezinfekcija i transport. Sudjelovali su ing.


I. Knežević, ing. M. Šimić, ing. V. Vratarić te šum. tehn. I. Bosanac. O značenju
i perspektivnosti uzgajanja evroameričkih topola te organizaciji šumske
proizvodnje izlagao je ing. E. Kalajdžić. O primjeni i radu različitih strojeva
koji se upotrebljuju u toj proizvodnji sudjeluje ing. S. Sever koji predaje »Osnove
strojarstva s eksploatacijom strojeva« na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Želim naglasiti da se prva terenska nastava iz te problematike počela izvoditi
na osječkom području uz sudjelovanje ing. I. Kneževića.
ŠumsKe kulture i plantaže


a) šumske i intenzivne kulture četinjača. Izbor vrsta drveća, prostorni
razmještaj kod osnivanja kultura (razmaci sadnje). Primjena agrotehnike, fertilizacija,
njega kultura i dr. Na području Šumskog gospodarstva Sisak, Šumarija
Petrinja, predjel »Taborske kose« sudjelovali su ing. M. Čelap i ing. K.
Krasnov. Šumarija Kostajnica, predjel Dubrava, sudjelovao je ing. V. Ikasović.
Na području Šumskog gospodarstva Karlovac, predjel Blaževo Brdo sudjelovao
je ing. I. Mrzljak. Na području Šumskog gospodarstva Gospić, predjel Medak,
sudjelovali su ing. M. Vukelić i ing. M. Svilar.


b) Šumske kulture i plantaže listača brzoga rasta. Agrotehnika kod osnivanja
i uzgojnog tretmana plantaža. Pridružene poljoprivredne kulture. Demonstracija
uspijevanja različitih evroameričkih topola. Njega obrezivanjem
grana te prorezivanjem krošnje pojedinih vrsta topola i vrba. Način i dubina
sadnje. Mehanizacija kod pravljenja jama za sadnju. Španjolska Ada i Bjelobrdski
Rit na području Šumskog gospodarstva Osijek odnosno Šumarije Osijek.
Sudjelovao je ing. I. Knežević.


39