DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 15     <-- 15 -->        PDF

i vlage zraka. Kritični su zimski ekstremi temperature. U okviru naših istraživanja
najznačajniji su oni ekstremi koji prelaze vrijednost od —15° C. Takve
niske temperature štetne su za održavanje eumediteranskih vrsta flore, prema
tome i za one vrste biljaka koje su introducirane iz toplijih regija klime, kao
što su maslina, smokva, brucijski bor i, osobito, aleps´ki bor. Naprotiv, crni bor
može podnesti i mnogo niže temperature kakve vladaju u području Senja i
Jurjeva gdje je crni bor autohton i u Lici gdje se, ripr. u Gospiću, apsolutni minimum
temperature spušta sve do —33,5° C a apsolutni maksimum dosegne i
do 35,5° C; dakle, gdje ekstremna termička amplituda, može iznositi do 70° C.


Usporedimo te podatke s onima o uspijevanju masline. Po podacima koje su
dali Marčić (1923.) te Pausiot i Rebour (1961.), srednja godišnja temperatura
za uspijevanje masline kreće se oko (12) 15" do 20° C; apsolutni maksimum
može biti do oko 40° C, a minimum ne smije pasti ispod —-6° C, kod trajnije temperature
oko —7° C ugiba čitavo maslinovo stablo. Ali otpornost i razvitak masline,
isto tako i brucijskog bora, ovise i o drugim ekološkim faktorima. Spomenuli
smo maslinu jer će nam njen areal služiti kao indikator za utvrđivanje boljih staništa
bruci jskog bora.


Na temelju ovdje iznesenih i drugih naših, neobjavljenih razmatranja
smatramo da se u odnosu na utjecaj ljetnih temperatura brucijski bor može
unositi u područje eumediterana i sve do srednjih položaja submediterana. Iz
gledišta zimskih, pretproljetnih i kasnoj esenskih temperatura, tom se vrstom
bora ne smije pošumljivati u hladnijim položajima submediterana, osobito u
onima koji imaju makar i vrlo kratkotrajnu temperaturu oko —20° C, ili višu
od ove ali koja je trajnija i češća.


Oborina . Prosječna godišnja oborina u sadašnjem umjetnom arealu
brucijskog bora na sjevernom jadranskom području iznosi oko 750 do 1500 mm;
na primjer, Pula i Rovinj 750 mm, M. Lošinj 940 mm, Rab 1090 mm, Crikvenica
1190 mm, Labin 1370 mm, Rijeka 1420 mm, Lanišće iznad Buzeta u Istri
na oko 600 m n. v. oko 1800 mm. Po Pourtetovim podacima (1965.), u zapadnom
području Turske brucijski bor uspijeva na staništima koja imaju prosječnu
godišnju oborinu 500—700 mm. U velikom dijelu navedenog našeg područja
tolika oborina padne u toku vegetaci jskog doba. Prema tome, količina
oborine kod nas nije graničan ekološki faktor za uspijevanje brucijskog bora.
Isto tako ni relativna vlaga zraka koja iznosi npr. za M. Lošinj 74, Pulu 75,
Pazin 78. Eksperti FAO preporučuju unošenje tog bora u aridnija područja.
Po indeksima klime (po Langovom kišnom faktoru) u našem području, razvitak
i prirašćivanje te četinjače dobri su u semiaridnoj i semihumidnoj klimi.


Vjetar . Naša komparativna opažanja pokazala su da je na loše utjecaje
vjetra najmanje otporan alepski bor, a najviše crni bor. Brucijski bor je u tom
odnosu negdje u sredini; na vjetru, osobito buri izloženijim položajima ipak
je bliži alepskom boru nego crnom. Broj dana s vjetrovima jačine 6 po Beauforovoj
skali iznosi u M. Lošinju 16, u Puli i Crikvenici 20, u pazinskoj kotlini
samo 6, a u Senju čak 98. U području Senja brucijski bor ne bi se mogao dobro
oblikovati makar bi imao razmjerno dobar prirast, vjerojatno veći nego crni
bor (u Karlobagu nalazila se grupa debelih stabala alepskog bora, ali njihov
habitus je bio vrlo izobličen a vitalnost u starijoj dobi slaba).


Z a s 1 a n j e n o s t. O količini naslaga soli na tlu i stablima nemamo nikakvih
podataka. Ali možemo se poslužiti rezultatima opažanja u priobalnim
nalazištima brucijskog bora: Novi Vinodolski, Rovinj, Poreč, Vrsar, Tar, Krk