DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 12     <-- 12 -->        PDF

UDK 634.0.174.7


BRUCIJSKI BOR (PINUS BRUTIA TEN.)
II prilog: Ekološke i ekonomske značajke


J. ŠAFAR
U prethodnom članku razmotrene su dendrološke značajke i prirodni areal
brucijskog bora, zatim njegov umjetni areal na području Hrvatske odnosno
nalazišta i makrostaništa po vegetacijskim i visinskim zonama u Istri i Kvarnerskim
otocima gdje je najviše rasprostranjen. Utvrđeno je prosječno da se
na teritoriju oko sjevernog dijela Jadrana brucijski bor vrlo dobro održava u
području vazdazelene vegetacije eumediterana i da je taj bor od svih vrsta
autohtonih listača te autohtonih i alohtonih četinjača najbolji za pošumljivanje
toplijeg područja listopadne vegetacije submediterana. Sve te konstatacije
iznesene su u odnosu na alepski bor i crni bor kojima se u navedenoj primorskoj
zoni vegetacije najviše pošumljivalo.


Za izbor staništa u sistemskom planiranju pošumljivanja brucijskim borom
potrebno je da se potpunije upoznaju njegovi ekološki zahtjevi i biološka
svojstva. Zato smo ispitali inozemnu literaturu, koju smo mogli dobiti, i izvršili
temeljitija istraživanja u 20—70 godina starim sastojinama u Istri i Kvarneru.
Kao i u prethodnom članku tako i u ovom dajemo iz naše studije samo vrlo
kratak sažetak rezultata tih radova; sve uglavnom komparativno na crni bor
i alepski bor.


INOZEMNI PODACI


B e ck - M a n n a g e 11 a (1901.) upozoruje da je brucijski bor izvanredno
neosjetljiv na sušu, buru i hladnoću, brzo raste, veoma je vrijedan za pošumljivanje
priobalnog krša. Rik i i (1943.) ističe odlike tog bora u odnosu na alepski:
otpornost suši, vjetru i hladnoći; na Lošinju bolje raste nego druge vrste
bora. Po Bouvarelovi m podacima (1950.), u području Libanona brucijski
bor je relativno otporan na hladnoću, više nego alepski, dobar je pionir. Po
Tschermak u (1950.), u arealu tog bora klima je zimi blaga a ljeti suha;
maleni su mu zahtjevi na pedosferu, obilnim četinjakom popravlja tlo. L elou
p (1957.) i FAO (1961.) izvještavaju da je brucijski bor srodan alepskom
boru, ali ima bolji oblik; raste u krajevima s toplom klimom i beSkišnim ljetima;
održava se gotovo na svakom tlu, može se saditi i na siromašnim, erodiranim
tlima; može se uspješno unositi u poluaridne krajeve.


Po bioklimatskim podacima francuskih pisaca (Pourtet , Tourpi n i
R o 1, 1954.), otpornost brucijskog bora na niske temperature je u odnosu na
alepski bor veća; u areboretumu Les Barres, za alepski bor je bila kritična temperatura
—12´0 C, naprotiv brucijski bor je podnio znatno nižu temperaturu, do
—15° C. FAO preporuča taj bor za suzbijanje erozije, za vjetrobrane pojase i
pošumljivanje siromašnih suhih tala na zapadnom dijelu Mediterana. Po nalazima
u Turskoj, Alemda g (1962.) smatra da je brucijski bor genetski vrlo
blizak alepskom boru, ali razvija mnogo bolji oblik debla i veći prirast. U za


10