DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 49     <-- 49 -->        PDF

ZAPISNIK


sa 5. sjednice Upravno odbora Saveza ITšIDH-e održane dne 18. 12. 1969. godine


Prisutni: Ing. A. Mudrovčić, Ing. D. Videc,
Prof. Z. Potočić, Ing. S. Vanjković,
Mr N. Komlinović, Ing. 2. Petković, Z.
Zorić i Mr Krstinić.


Dnevni red:


1.
Saopćenja
2.
Društveni sastanak uoči Nove Godine
1970.
3. Razno
ad 1. — Dr N. Petrović, predsjednik Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta SR Srbije,
predlaže da se izvrši razmjena posjeta inženjera
i tehničara obaju Saveza, radi boljeg
oživljavanja rada društava te radi upozmavanja
prilika na terenu. U. O. je ovu
sugestiju u načelu prihvatio.


— U vezi spora sa Tehnonloškim fakultetom
odlučeno je da se napiše zamolba
prof, dr M. And´roiću da on i dekan spomenutog
fakulteta nastoje pronaći zadovoljavajuće
rješenje za obje strane tj. da
okončaju spor.
— Od Saveza društava šumarsko tehničkog
stručnog osoblja Hrvatske dobili
smo dopis koji se odnosi na problem lugarskog
osoblja. Odlučeno je da se ovaj
dopis stavi na slijedeću sjednicu U. O.
kao jedna od tačaka dnevnog reda s tim,
da se spomenuto pismo prepiše te dostavi
uz poziv za dotičnu sjednicu svim članovima
Upravnog i Nadzornog odbora, te
drugovima Ing. V. štetiću (Poslovno udruženje)
i Ing. S. Šibeniku (Šumarska
škola Karlovac) te svim predsjednicima
i tajnicima teritorijalnih šumarskih društava.
— Od Školskog centra za šumarstvo, poljoprivredu
i drvoprerađivačku djelatnost
— Karlovac dobili smo dopis kojim obavještavaju
Savez o uvjetima za upis kandidata
u školu za KV radnike u šumarstvu.
U. O. je spomenuti dopis primio na
znanje.
ad 2. — Odlučeno je da društvenom sastanku
uoči Nove Godine prisustvuju svi
stari i novi članovi U. i N. odbora te zaslužni
i počasni članovi Saveza iz Zagre


ba. Sastanak bi se održao dne 29. 12. 1969.
u 18 sati u prostorijama Saveza.


ad 3. — Svim onim teritorijalnim šumarskim
društvima, koji do sada nisu platili
članarinu za 1969. god. treba poslati
požurnice.


— U komisiju za inventuru i otpis određuju
se slijedeći članovi U. O.: Mr A.
Krstinić, Mr N. Komlinović i Ing. Ž. Petković.
— Novogodišnje čestitke će se poslati
svim predsjednicima i tajnicima teritorijalnih
šumarskih društava i to na ime.
— U 1970. godini će se naplaćivati usluge
za korišćenje velike dvorane u iznosu
od 300 n. dinara, te male dvorane 200 n.
dinara.


— U. O. je odlučio da se odštampaju
informacije sa tehničkim podacima o dvoranama
i o uvjetima za njihovo korišćenje
te da se spomenute informacije nošalju
zainteresiranim poduzećima odnosno
ustanovama.
— Ugovore sa korisnicima prostorija
produžiti će se za 1970. godinu izuzev »Union
drvu«, s ´kojim će se sklopiti ugovor
na 3 mjeseca.
— Autorima naučnih i stručnih radova
odštampanih u Glasilu Saveza »Šumarski
list«, ubuduće će se besplatno davati po
50 separata.
— Ing. 2. Petković podnio je U. O. izvještaj
o godišnjoj skupštini Šumarskog
društva Bjelovar. U. O. je primio izvještaj
na znanje.
— Prof. dr Z. Potočić je izvjestio nrisutne
članove U. O. o održanom sastanku
članova zajednice jug. šumarskih fakulteta,
koji su boravili u Zagrebu povodom
proslave 300 god. zagrebačkog sveučilišta.
Učesnici ovog sikupa su zaključili, da će
se ma proljetnom Plenumu zajednice, koji
će se održati u Zagrebu, tretirati problem
»Kvalitet studenata i nastave na Šumarskim
fakultetima u Jugoslaviji«. U. O. je
zaključio, da na jednoj od svojih narednih
sjednica raspravlja o problematici upisa
studenata na Šum. fakultet u Zagrebu.
Tajnik: Predsjednik:
Mr Ante Krstinić Ing. Ante Mudrovčić


PROSLAVA 20-GODIŠNJICE UPISA NA FAKULTET GENERACIJE ŠUMARA
1949/50


Proslava koja je održana, dne 8. studeSrdačni
pozdravi i prvi međusobni razgonog
1969. godine organizirana je na inicivori
trajali su do 12 sati. Prozivku i saopjativu
nekolicine kolega. Proslava je zaćenja
obavili su ing. Štanfel, ing. Petković
počela u 11 sati u Šumarskom fakultetu. i ing. Kalafadžić. Proslavi su prisustvo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 50     <-- 50 -->        PDF

vali prof, dr Nikoa Neidhardt, prof, dr
Zlatko Vajda i prof, dr Milan Androić. U
svojim pozdravima profesori su evocirali
uspomene na razdoblje studija prisutne
generacije. Profesori su nas iza toga upoznali
sa nekim promjenama koje su u međuvremenu
nastale na Šumarskom fakultetu,
a na kraju smo minutom šutnje odali
počast preminulim profesorima i asistentima.


Prof. dr Nikola Neidhardt vrlo ugodno
nas je iznenadio poklnoivši svakom učesniku
proslave spomenicu »šumarska nastava
u Hrvtaskoj 1860—1960«. Međusobnom
izmjenom potpisa na poklonu uveličana
je njegova vrijednost.


Oko 13 sati učesnici proslave krenuli
su prema restauraciji »Šumski dvor« koja
se nalazi u pitoresknim obroncima Zagrebačke
gore. U odvojenoj prostoriji dočekali
su nas ukusno složeni stolovi ukrašeni
cvijećem. Srdačan razgovor, izmjena
stručnih i životnih iskustava, trajao je
do duboko u noć. Tom dijelu proslave prisustvovali
su profesori Neidhardt i Androić.
Na kraju su prepričavane vesele
dogodovštine iz studentskih dana.


Prisutni, kojih je bilo svega devetnaest,
izrazili su žaljenje što i ostali kolege iz
generacije nisu bili u mogućnosti uzeti
učešća u proslavi. Dogovoreno je da se
slijedeći sastanak održi povodom 25-godišnjice
upisa, tj. 1974. godine. Inicijatinom
odboru dat je prigovor što pozivi nisu
poslani ranije. Za buduću organizaciju
proslave dani su neki korisni prijedlozi
koji se uglavnom odnose na bogatiji program.


Savezu inžinjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske upućene su


riječi zahvale na svesrdnoj pomoći kao i
podršci proslave.


Na proslavi su bili prisutni slijedeći kolege:


1.
Antolić ing. Josip — G. P. »Graditelj«
Krapina
2.
Bedžula ing. Dragutin — Šum. gospodarstvo
»Hrast« Vinkovci
3.
Cestar Dr. ing. Dražen — Institut za
šum. istraživ. Zagreb
4.
Cvitanović ing. Smilja — Eksport drvo,
Zagreb
5.
Ibrahimpašić ing. Fuad — KDI »Una«
Bos. Krupa
6. Kalafadžić
ing. Zvonimir — Šumarski
fakultet, Zagreb
7.
Kovačević ing. Eduard — Institut za
drvo, Zagreb
8. Lampe
ing. Albert — Šumarija, Derventa
9. Marman
ing. Željko — Šum. gospodarstvo
N. Gradiška
10.
Petković ing. Živko — Posl. udruž.
šum. priv. org. Zagreb
11.
Plančić ing. Vinko — ŠIP »Šator« Glamoč
12.
Popović ing. Mirjana — Urbanistički
zavod grada, Zagreb
13.
Sabolić ing. Stanko — »Pletarstvo«
Koprivnica
14.
štanfel ing. Josip — »Šuma« Zagreb
15.
Vištica ing. Mladen — »Drvni kombinat
« Split
16. Vujović ing. Dragoljub — ŠIK Nikšić
17.
Zajec ing. Anton — »Agrokombinat«
Gozdarski oddelek Maribor
18.
šinić ing. Valentin — šumarija, Poikupsko
19. Žnidaršić ing. Ivan — »Agrokombinat«
gozdarski oddelek Maribor.
Petković ing. Živko