DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 48     <-- 48 -->        PDF

cjbtuSh%eiic r>l}eäti


ZAPISNIK


sa 4. sjednice Upravnog odbora Saveza


Prisutni: Ing. A. Mudrovčić, Prof. Z. Potočić,
Ing. Ž. Haj din, Dr B. Prpić, Ing. 2.
Petković, Mr N. Komlinović i Ing. D. Bartovčak.


Dnevni red:


1.
Saopćenja
2.
Rasprava o »Osnovama politike urbanizacije
i prostornog planiranja«
3.
Razno
ad 1. — Ing. A. Mudrovčić izvještava o
Plenumu Glavnog odbora Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije u Beogradu. Na plenumu je
Ing. Belašević podnio referat o radu Saveza.
Odlučeno je da se iduće godine održi
savjetovanje o značenju šuma. Naglašeno
je da bi bilo potrebno poraditi na tome
da se veći broj inženjera i tehničara učlane
u šumarska društva, jer ih ima dosta
izvan društava. Na visokim školama treba
planirati kadrove. Studenti dolaze nedovoljno
pripremljeni za visoko školsku
nastavu. Na šumarske fakultete dolaze u
75"Vo slučajeva maturanti sa dovoljnim uspjehom.
U tom pogledu treba raditi u narednom
periodu da se ovi nedostaci otklone.


Predviđa se da će se u I polugodištu održati
Plenum Saveza u nekom od mjesta
BiH. Za taj Plenum treba ovaj Savez pripremiti
referat o radu članstva a posebno


o broju članova i radu područnih društava.
— Planirano je održavanje savjetovanja
o »Samoupravljanju i naučnoj organizaciji
rada« pod pokroviteljstvom druga
Mijalka Todorovića. Savjetovanje će
se održati vjerojatno u Šibeniku, a od ovog
Saveza se očekuje da dade jedan referat.
— Tjedan solidarnosti sa narodom Vijetnama
i pomoć Banja Luci bili su jedna
od zapaženih preporuka da se sprovede
na nivou Republičkog Saveza.
— Cenatr za razvoj drvne industrije se
obratio ovom Savezu sa molbom da mu
se otstupi jedna linija telefona. Kako no
stoji samo jedna telefonska linija Savez
nije u mogućnosti da udovolji molbi CDI.
— Među institutima za razvoj drvne industrije
ne postoji saradnja, pa se čak i
međusobni odnosi razvijaju u neželjenom
pravcu. Kako Savez nema uvida u ovu


ITšIDH-e održane 20. 11. 1969. godine


problematiku osjeća potrebu da se dublje
upozna sa nastalim problemima i pomogne
institutima da riješe nesuglasice
i ujedine snage. Zato Upravni odbor zadužuje
druga Ing. V. Fašaića da prouči
postojeću problematiku i dade odgovarajući
prijedlog Upravnom odboru.


— Centar za ekonomski razvoj obratio
se pismeno Savezu radi pretplate na »Statistički
godišnjak«, međutim Upravni odbor
ne vidi potrebu takove pretplate.
— Šumarsko društvo Bjelovar najavljuje
da će imati godišnju skupštinu 13. 12.
1969. god. i želi da neko od strane Saveza
dođe na Skupštinu. Od strane Upravnog
odbora izraženo povoljno mišljenje i nakon
primljenog poziva odlučiti će se tko
će ići.
— Drug Petković je izvjestio da je odabran
izvođač za uređenje dvorane i radovi
dobro napreduju tako da će ona uskoro
biti osposobljena za upotrebu.
ad 2. — Materijali za raspravu o »Osnovama
politike urbanizacije i prostornog
planiranja« uručeni su nekim drugovima
da ih prouče i dadu svoje primjedbe. Dat
je kratak rok za proučavanje, ali su ipak
već stigla pismena mišljenja nekih članova
(Ing. Badovinac i Ing. R. Kevo).


— Zadužuje se druga Dr B. Prpića da
iznese stav našega Saveza na diskusiji u
Savezu inženjera i tehničara Hrvatske
koja će se održati 26. 11. 1969. god.
Javna diskusija o »Osnovama politike
urbanizacije i prostornog planiranja«, održati
će se 3. 12. 1969. god. u Čirilo Metdskoj
ulici. Naše mišljenje će obrazložiti
predsjednik.


ad 3. — O pitanju pomoći za postradale
u Banja Luci i solidarnosti sa narodom
Vijetnama nema potrebe slati raspis teritorijalnim
društvima, jer su ona već obavještena
od strane poduzeća i drugih
izvora javnih informacija.


Za postradale od potresa u Banja Luci
Upravni odbor odobrava novčanu pomoć
u iznosu od 500 n. dinara. O ovoj odluci


treba pismeno
»Vjesnik«.
obavjestiti uredništvo
Tajnik: Predsjednik:
Mr Ante Krstinić Ing. Ante Mudrovčić