DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 8     <-- 8 -->        PDF

je penetracija P3 2 kod parapodzola i aluvijalnog tla uslijedila zbog većeg sadržaja
fiziološki aktivnog fosfore1 u gornjim slojevima tih tala (4,6 mg i 3,4 mg
na 100 g tla).


Zbog lakše uočljivosti srednje vrijednosti aktivnosti P32 po dubini i % aktivnosti
P32 u pojedinim tipovima tala konstruiran je grafikon 1.


P32


SPLDrtJL VRIJEDNOST/ AKT/MOST/


Graf. I.


/fear? vo/t/e of P" -ocf/v/ft/ occorc/Z/yg /o đepfhs
Akt. P32


LL6END A -legene/:


A/t/v/ja/oo f/o


60


Alluvial soil


PcrrapocJzo/
Pseudogley


Les/v/rano f/o
L ess ive soi/


irO


20


a c/77


J?uć>/ne -Depths


Grafikon } .


Iz grafikona 1. se vidi velika razlika postotke aktivnosti P32 u različitim
dubinama za različite tipove tala. U lesiviranu tlu postotak aktivnosti P32 u
prva dva centimetra dubine iznosi 65,78, u 4 cm dubine iznosi svega 20,66, dok
u 6 cm dubine pade ispod 10. U aluvijalnom tlu srednja vrijednost aktivnosti


P32


opada postepeno po dubini tla za oko 10%. U pseudogleju je postotak aktivnosti
P32 podjednak za prve dvije dubine (2 cm i 4 cm), a zatim se za svaku
daljnju dubinu smanjuje za cea 10%.


Mjerenjem penetracije P32 u laboratoriju pomoću GM-brojača nakon dodavanja
1 ml doze KH2P3´2C>4 od 1 uC u monolit tla i nakon dodavanja 5 ml,
10 ml i 30 ml vode, dobiveni su skenogrami 1., 2. i 3. koji su prikazani u slikama
1., 2. i 3.


314