DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 7     <-- 7 -->        PDF

4. REZULTATI I DISKUSIJA
U oba je slučaja, tj. i kod pokusa u terenu kao i kod laboratorijskog pokusa,
sB´čuvana prirodna struktura tla. Praćenjem penetracije P32 u cilindrima,
koji su cijelo vrijeme pokusa ostali u terenu, dobili smo rezultate koji su posljedica
djelovanja ekoloških činilaca u tim staništima. U tabeli 2. su prikazani
rezultati izmjera aktivnosti F23 za različite vremenske intervale i različite dubine
tla.


Tab. 2.


P32


Srednje vrijednosti aktivnosti po dubinama i vremenskim intervalima
Mean value of Psi-activity according to depths and time intervals


-2g Aluvijalna tlo Parapodzal Lesivirano tlo
a & Alluvial soil Pseudogley Lessive soil


.5"°


S ^ % aktivnosti P32 u vremenskim intervalima


3 5
D M %> activity of P32 in time intervals


cm I II III X I II III X I II III X


2 52,04 49,79 30,73 44,19 35,77 29,76 32,73 32,75 68,13 66,12 63,09 65,78
4 26,07 26,32 38,01 30,13 31,89 28,84 35,02 31,92 20,67 19,32 22,00 20,66
6 15,48 13,34 21,48 18,77 22,44 25,31 18,61 22,12 8,44 10,60 8,49 9,18
8 6,41 10,55 9,78 8,91 9,90 16,09 13,64 13,21 2,76 3,96 6,42 4,38


I = jedan sat nakon dodavanja doze P32 — One hour after adding P32 dose


II = 15 dana nakon dodavanja doze P32 — 15 days after adding P32 do.se
III = 30 dana nakon dodavanja doze P82 — 30 days after adding P32 dose
x = aritmetička sredina — Arithmetical mean


Iz rezultata u tabeli 2. je vidljivo da je najveća aktivnost P32 izmjerena
1 sat poslije dodavanje1 doze i to u prva dva centimetra tla. U parapodzolu je
izmjerena aktivnost od 35,77% P32, u aluvijalnom tlu 52,04% P3a, a najveća je
aktivnost izmjerena u lesiviranoni tlu u Zalijama i to od 68,13% P32.


Pod utjecajem vanjskih faktom1 fosfor je tokom vremena postepeno, ali
vrlo polagano prodirao u dubinu. To se, međutim, kod sva tri ispitivana tipa
tla nije zbivalo podjednako. Najmanja je penetracija P02 uočena kod lesiviiona
tla. Nakon 15 dana se aktivnost P3- smanjila na 66,12%, a poslije 30 dania na
63,09% u prva dva centimetru tla. Najveće su razlike izmjerene kod aluvijalnog
tla gdje se »aktivnost P3 2 u vremenskom razdoblju od 30 dana smanjila za
više od 2~0<% u prva 2 cm tla. Kod parapodzola nije se za vrijeme pokusa aktivnost
P02 puno promjenila čak ni do dubine od 6 cm.


Ako pogledamo kemijska svojstva tla u tabeli 3. uočavamo da se takav raspored
aktivnosti mogao i očekivati. U lesiviranom je tlu iz Zalija nađeno svegta
0,2 mg P2O5/IOO g tla pa je razumljivo vezanje dodanog KH2P3204 na njegovoj
površini (prosječno za sva tri uzimanja 65,78% u prva 2 cm dubine tla). Većia


313