DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 6     <-- 6 -->        PDF

3. METODA RADA
Po tri plastična cilindra duljine 30 cm, a promjera 10 cm utisnuta su u tlo
do njegove razine (vidi fotografiju 1.) nakon čega je na površinu tla, u sv»aki
cilindar, dodano po 50 ml otopine kalijeva primarnog fosfata (KH2P3204) s markiranim
fosforom aktivnosti 200 uC P32, (kalijev primarni fosfat s miaTkiranim
fosforom je nabavljen iz nuklearnog instituta »Boris Kidrič« u Vinči). Jedan su
sat nakon dodavanja P32 uzeti uzorci tla do dubljine od 8 cm i to sa sondom na
svakih 2 cm dubljine (vidi fotognafiju 1.). Uzorci su tla stavljeni u plastične
epruvete te im je pomoću scintilacijskog brojača »EKCO« tip N 664 A izmjerena
aktivnost. Na isti su način uzeti i izmjereni uzorci još dva puta i to nakon
15 i nakon 30 dana.


Fotografija — Photo 1. Raspored plastičnih cilindara i način uzimanja uzoraka tla
Placement of plastic cylinders and method of taking soil samples


Uz pomoć metalnih prizmi dimenzija 1X5X30 cm uzeti su monoliti tla. Za
svaki je tip tlta uzeto šest monolita. Metalne su prizme načinjene od nehrđajućeg
lima i prilagođene postojećim instrumentima u svrhu direktnog mjerenja
radioaktivnosti po dubini. Na gornju je površinu monolita (1X5 cm), koja predstavlja
površinu tla, dodana u laboratoriju doza od cea 1 uC P32, (a praćenje
aktivnosti P32 je obavljeno pomoću GM-brojača »Actigraf II Nuclear Chicago«
koji ima automatski pisač. Nakon toga je na gornju površinu monolita dodana
voda i to 5 ml, 10 ml i 30 ml i nakon svakog je prolaza vode kroz monolit izmjerena
penetracija P32 po dubini.