DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 55     <-- 55 -->        PDF

N E KROLOZ I


MARGARETA LOJDA, dipl. inž. šum.


In memoriam


Neizlječiva bolest prekinula je u naponu
stvaralačke snage nit života Margarete
Loj da, dipl. inž. šum., asistenta Zavoda
za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Njezinom naglom i nreranom
smrću gubi šumarski fakultet
svog člana, a istovremeno i šumarska
praksa vrijednog suradnika.


Pok. inž. Margareta Loj da radila je nakon
diplome prvo u Šumskom gospodar


feaf´i


f A:


stvu u Gospiću kao pripravnik gdje je
proširila svoje znanje iz šumarske nrakse.
Zatim djeluje kao nastavnik Srednje
šumarske škole u Karlovcu, a god. 1961.
prelazi na rad u Institut za četinjače u
Jastrebarsko, gdje počinje studirati šumarsku
fitopatologiju. Sarađujući već tada
sa stručnjacima fitopatologije na šumarskom
fakultetu, ubrzo proširuje svo


je znanje iz fitopatologije. Započinje s fitopatološkim
istraživanjima u Institutu,
a rješava i mnoge probleme u praksi, osobito
bolesti četinjača. U god. 1965. prelazi
inž. Lojda na Šumarski fakultet u
svojstvu asitenta iz šum. fitopatologije u
Zavod za zaštitu šuma, gdje proširuje
svoj rad, ali i dalje ostaje u uskoj suradnji
i s Institutom za četinjače i s praksom.
Na tom radnom mjestu ostala je sve
do svoje prerane smrti.


Pok. inž. Lojda u toku svog rada u Institutu
za četinjače i u Zavodu za zaštitu
šuma najviše je radila na problemima
bolesti četinjača, osobito bolesti u rasadnicima
i mladim nasadima. U vezi s tim
bolestima vrlo je često odlazila na teren
gdje je brzo uspostavila usku saradniu
s operativom i stekla priznanje kao dobar
stručnjak i suradnik.


U svojim radovima je obradila pitanje
poznavanja Coleosporium spp. na
iglicama borova u Hrvatskoj, crvenu pjegavost
iglica (Scirrhia pini Funk
i Park.) na crnom boru, a istovremeno_ je
objavila niz naučnih izvještaja u vezi s
radom u Institutu za četinjače.


Saradnjom i savjetovanjem prakse na
mnogo je mjesta znatno pridonijela da
su nasadi četinjača s uspjehom podignuti
i očuvani.


Smrću pok. inž. Loide gubi naše šumarstvo
i šumarska nauka mladog i veoma
vrijednog stručnjaka i to iz struke, u kojoj
imamo i onako premalo kadra, pa će
se praznina dugo osjećati.


Pok. inž. Lojda ne samo da je bila odličan
stručnjak, nego je imala mnoge vrline
zbog kojih su joj se svi radi savjeta
i suradnje obraćali.


Volja i želja za radom, te njezina liubav
prema šumama Hrvatske neka budu
svjetao primjer svima. Zelene površine
podignutih nasada četinjača diljem naše
domovine neka ostanu uspomena na "ok.
inž. Loj du.


Slava inž. Margareti Lojda!


J. Kišpatić


ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 56     <-- 56 -->        PDF

»DRVO« POSLOVNO UDRUŽENJE DRVNE INDUSTRIJE
I ŠUMARSTVA - RIJEKA, Luja Adamiča l/I


Telegram: »DRVO« - Rijeka — Telefon: Direktor: 23-664, Kornere.:
23-785 — Poštanski pretinac broj 45 — žiro račun kod Narodne
banke, Rijeka broj 338-1-78


DJELATNOST:


IZVOZ: — drvo i drvni proizvodi


UVOZ: — reprodukcioni materijal, oprema, rezervni dijelovi potrebni za proizvodnju u
drvnoj industriji i šumarstvu


— kućanski aparati
— građevni i sanitarni materijal
— suveniri
POSLOVI LOVNOG TURIZMA: — organiziranje sportskog lova
Zastupanje inozemnih firmi
U tuzemnom prometu Udruženje vrši prodaju proizvoda svojih članova, te nabavu sirovina
opreme i reprodukcionog materijala za potrebe svojih članova.
Projektiranje i izrada elaborata i projekata za uređivanje i gospodarenje Šumama.
Generalni zastupnik za motorne pile Me Culloch za Jugoslaviju »DRVO« Rijeka.


Osnovne karakteristike.
mala težina od 3.5 do 10 kg
od 38 cc do 103 cc


neznatna vibracija, veliki učinak, mala potrošnja, naročito lagan start, razni priključci,
elektroagregati za zavarivanje sa benzinskim motorom ampera 170 elektroda do 4 mm.
Težina svega 25 kg prikladan za radove u radionici i na terenu. Elektro generatori kapaciteta
2 kW težine 22 kg. Cartmotori — motorne pumpe — vanbrodski motori od 4-96 KS.


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d., studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstv o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 57     <-- 57 -->        PDF

MERCEDES-BENZ
U N I M O G


je specijalno vozilo, koje
sa dodatnim priključnim
strojevima tvornice


SCHMIDT St. Blasien,
upotrebljavaju cestovna,
komunalna i njima slična
poduzeća po čitavome svijetu.


U N I M O G — zajedno sa priključcima možete potpuno iskoristiti u
svako godišnje doba.


Informacije daje zastupnik AUTOCOMMERCE
Ljubljana , Trdinova 4, telefon 323-046 i
predstavništva:


AUTOCOMMERCE Beograd, Katanićeva 18 — Zagreb, Varšavska 4, telefon
418-085 — Sarajevo, Kralja Tomislava 19 — Novi Sad, Bulevar


M. Tita 9 — Skopje, Orce Nikolov 29 — Rijeka, Račkoga 28 — Split,
Ulica prvoboraca 101 — Koper, Verdijeva 2.
SERVIS: Mercedes-Benz UNIMOG Mercedes Benz UNIMOG
Autocommerce, Ljubljana in SCHMIDT St. Blasien
Titova 146
Tel. 314-873
Cestno podjetjeTel. 22-631
Kranj
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 58     <-- 58 -->        PDF

PLASMAN OSIGURAVA NAJUSPJEŠNIJI PLASMAN PROIZVODA


— šumarstva
— drvne industrije
— industrije celuloze i papira
NA DOMAĆEM I NAJPOZNATIJIM SVJET. TRŽIŠTIMA


U VOZ DRVA I DRVNIH PROIZVODA TE OPREME I POMOĆNIH
MATERIJALA ZA POTREBE CIT. PRIVREDNIH GRANA


USLUGE oprema objekata, organizacija nastupa na sajmovima i izložbama,
projektiranje i instruktaža u proizvodnji i trgovini,
špedicija i transport


PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU DRVA I DRVNIH PROIZVODA


ZAGREB — MARULIĆEV TRG 18 — JUGOSLAVIJA


Brzojavi: EXPORTDRVO, ZAGREB — Telefoni; 36-251-8, 37-323, 37-844 — Teleprinter: 213-07


EXPlöÖnvo


—7
lilijala — Rijeka, Delta 11, Telex. 025-29, Tel. centrala 22667, 31611


Pogon za lučko transportni rad, međunarodnu špediciju i lučke usluge, Rijeka, Delta 11


— Telefon: 22667, 31611
Filijala — Beograd, Kapetan Mišina 2 — Telefon: 621-231, 629-818


Predstavništva:


European Wood Products — New York, 35-04 30th Street, Long Island
City N. Y. 11106
Omnic o G. m. b. H. Frankfurt Main, Bethovenstrasse 24. HOLART — Import-
Export-Transit G. m. b. H., 1011 Wien, Schwedenplatz 3—4. — Omnic o Italia
n a, Milano, Via Unione 2. — London W. 1., 223—227, Regent Street. —
Trst, Via Carducci 10. — »COFUMEX« 30, rue Notre Dame des Victoires, Paris 2e


AGENTI U SVIM UVOZNICKIM ZEMLJAMA!