DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 55     <-- 55 -->        PDF

N E KROLOZ I


MARGARETA LOJDA, dipl. inž. šum.


In memoriam


Neizlječiva bolest prekinula je u naponu
stvaralačke snage nit života Margarete
Loj da, dipl. inž. šum., asistenta Zavoda
za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Njezinom naglom i nreranom
smrću gubi šumarski fakultet
svog člana, a istovremeno i šumarska
praksa vrijednog suradnika.


Pok. inž. Margareta Loj da radila je nakon
diplome prvo u Šumskom gospodar


feaf´i


f A:


stvu u Gospiću kao pripravnik gdje je
proširila svoje znanje iz šumarske nrakse.
Zatim djeluje kao nastavnik Srednje
šumarske škole u Karlovcu, a god. 1961.
prelazi na rad u Institut za četinjače u
Jastrebarsko, gdje počinje studirati šumarsku
fitopatologiju. Sarađujući već tada
sa stručnjacima fitopatologije na šumarskom
fakultetu, ubrzo proširuje svo


je znanje iz fitopatologije. Započinje s fitopatološkim
istraživanjima u Institutu,
a rješava i mnoge probleme u praksi, osobito
bolesti četinjača. U god. 1965. prelazi
inž. Lojda na Šumarski fakultet u
svojstvu asitenta iz šum. fitopatologije u
Zavod za zaštitu šuma, gdje proširuje
svoj rad, ali i dalje ostaje u uskoj suradnji
i s Institutom za četinjače i s praksom.
Na tom radnom mjestu ostala je sve
do svoje prerane smrti.


Pok. inž. Lojda u toku svog rada u Institutu
za četinjače i u Zavodu za zaštitu
šuma najviše je radila na problemima
bolesti četinjača, osobito bolesti u rasadnicima
i mladim nasadima. U vezi s tim
bolestima vrlo je često odlazila na teren
gdje je brzo uspostavila usku saradniu
s operativom i stekla priznanje kao dobar
stručnjak i suradnik.


U svojim radovima je obradila pitanje
poznavanja Coleosporium spp. na
iglicama borova u Hrvatskoj, crvenu pjegavost
iglica (Scirrhia pini Funk
i Park.) na crnom boru, a istovremeno_ je
objavila niz naučnih izvještaja u vezi s
radom u Institutu za četinjače.


Saradnjom i savjetovanjem prakse na
mnogo je mjesta znatno pridonijela da
su nasadi četinjača s uspjehom podignuti
i očuvani.


Smrću pok. inž. Loide gubi naše šumarstvo
i šumarska nauka mladog i veoma
vrijednog stručnjaka i to iz struke, u kojoj
imamo i onako premalo kadra, pa će
se praznina dugo osjećati.


Pok. inž. Lojda ne samo da je bila odličan
stručnjak, nego je imala mnoge vrline
zbog kojih su joj se svi radi savjeta
i suradnje obraćali.


Volja i želja za radom, te njezina liubav
prema šumama Hrvatske neka budu
svjetao primjer svima. Zelene površine
podignutih nasada četinjača diljem naše
domovine neka ostanu uspomena na "ok.
inž. Loj du.


Slava inž. Margareti Lojda!


J. Kišpatić