DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 49     <-- 49 -->        PDF

ganizatorske i dr.), sa pretežnim brojem
ljudi iz operative, ali uz obavezno učešće
i stručnih i naučnih radnika sa fakulteta,
iz instituta, Privredne komore, Poslovnog
udruženja š. pr. org. i Sekretarijata za Dr.


Zadatak komisije da bude:


— izraditi metodologiju izrade T donošenje
projekta o integraciji i o njenom
provođenju;
— izraditi nacrt prethodnog sporazuma
o integraciji;
— izraditi bar nekoliko modela miikro-,
ali i makro-organizacije šumsko privrednog
poduzeća i šumarstva kao grane;
— inicirati i stimulirati izradu stručnih
i naučnih radova iz oblasti znanstvene
organizacije šumsko privrednog poduzeća
i šumarstva kao privredne grane ^organizacione
jedinice, samoupravljanje,
rukovođenje, koordinacija rada svih faktora
u poduzeću — samoupravnih, stručnih
i društveno političkih, te unutrašnh
ekonomski odnosi, itd.;
— osigurati objavljivanje kvalitetnih
stručnih i naučnih radova, pisanih na ovu
temu, koja je naročito sada aktuelna i
puna nejasnoća.


Osjeća se, .naime, veliki nedostatak literature
iz oblasti znanstvene organizacije
rada u šumarstvu. Zato bi trebalo što
prije objaviti ono što je već napisano i
razviti javnu raspravu o optimalnoj organizaciji
šumsko privrednoe poduzeća,
jer samo javnom konfrontacijom mišljenja
i argumenata možemo doći do kvalitetnih
rješenja;


— sarađivati sa odgovarajućim domaćim
i stranim institucijama koje proučavaju
i moderniziraju organizaciju rada
uporedo sa modernizacijom tehnolo^ie
proizvodnje i »tehnologije« poslovania:
5.3. Uporno i kategorički insistirati na
prilagođavanju instrumentarija privrednog
sistema specifičnostima šumarstva.
U tom sklopu posebno da se raščisti problem
općeg interesa u šumi i kompetencija
zajednice u odlučivanju o šumskom
fondu, s jedne strane, te institucionalnog
problema samoupravljanja radnih kolektiva
u šumarstvu, s druge strane;
5.4. u poslovnoj politici poduzeća predvidjeti
način i tok prilagođavanja postojećih
šumskih gospodarstava novim uslovima,
jer ova integracija treba da znači
promjenu i u procesu rada i u odnosima
među ljudima koji tu rade. Da bi potresi
u organizaciji u toku sprovođenja ove
integracije bili što slabiji i bezbolni j i —
u poslovnoj politici predvidjeti sve važnije
promjene i predviđenu organizaciju
tako postiviti i vremenski tempirati da
radi njenog uhodavanja minimalno trpi
redovno odvijanje rada, a da se uz to postižu
maksimalni rezultati. Kod toga OPtimalno
koristiti ono što postoji, ali i da
ustupci i neophodni kompromisi ne prejudiciraju
loša rješenja u perspektivi.
Organizacija se ne smije nasilno i u kratkom
roku nametati, već je treba sprovoditi
smišljeno, sistematski i u dužem vremenskom
periodu, kako bi se moda "osteepno
uhodati i modernizirati i


5.5. na kraju, mi želimo sami da izgradimo
jedinstveno poduzeće, jer smo uvjereni
da je kohezija odozdo čvršća od
one nametnute ili dodijeljene odozgo i
da, prema tome, mjerilo efikasnosti integracije
nije, niti može biti forma niti dubina
zahvata, nego ostvarivanje njenih
ciljeva.
Prof. dr Z. Potočić je u svojoj diskusiji
podvukao prijedlog referenta da
se na nivou Republike osnuje jedna komisija
koja bi radila na metodologiji u
vezi integracije. Trebalo bi poraditi ne
samo na novoj mikro — već i makro organizaciji
šumske privrede. Treba razmotriti
pitanje prisustva šumarske nauke
u sadašnjoj i novoj organizacionoj
strukturi. Mora se imati na umu i činjenica
da ulaganje u šumsku privredu nemaju
uvijek brze efekte, pa bi zato bilo
potrebno osigurati sredstva i za takva ulaganja,
čije će rezultati moći koristiti
buduće generacije.


Ing. V. Lacković konstatirao je da
nismo jedinstveni što se tiče puteva integracije.
Misli, da smo u tom pogledu
kao struka zatajili. Kada smo pitani nismo
ništa predlagali, a sada se diže »kuka
i motika« kako bi se konzerviralo postojeće
stanje. Zakon je donesen a da bi
ga mogli mijenjati potrebna je naučna
dokumentacija s kojom nažalost ne raspolažemo.
Integracija koja je na području
Bjelovara provedena unazad tri godine,
dala je pozitivne rezultate. Ima prelijevanja
sredstava, ali ona su po njegovom
mišljenju pravilna i nužna. Moramo
se prestrojiti i uklopiti u nove cijene i
nova kretanja na tržištu. Ostaje dilema
što se tiče organizacione forme novog poduzeća:


— Da li osnovati jedno jedinstveno poduzeće
ili združeno poduzeće? Smatra, da
se kod donošenja odluke u tom pogledu
trebamo isključivo rukovoditi ekonomskim
pokazateljima.
Ing. M. Drndelić smatra da je zakon
o 7 privrednih područja pisan deklarativno,
a po njegovom mišljenju I. V. je
trebalo donijeti konkretne prijedloge.
Trebalo je reći ikoliku površinu treba da
zauzima jedno novo poduzeće, s kolikom


355