DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 48     <-- 48 -->        PDF

4.3. nerazvijenost oblika koncentracije
sredstava (i kadrova) u našoj praksi;
4.4. nedostatak kompleksne standardizacije;
4.5. nema u šumarstvu ni one više faze
usavršavanja proizvodnje (ili je moguća
samo u neznatnim razmjerama) — specijalizacije
proizvodnje, koju karakterizira
podizanje kvalitete proizvoda i produktivnosti
rada, te sniženje troškova
proizvodnje. Specijalizacija obuhvaća ne
samo proizvodnju, već i oruđa za rad i
čovjeka i ona je najveće dostignute u oblasti
povećanja ekonomske efikasnosti
privređivanja koje priželjkuje svaki proizvođač;
4.6. pošto ne postoji specijalizacija proizvodnje
u matičnim šumskim djelatnostima
— nema ni njene posljedice: serijske
proizvodnje — što je inače primarni
zadatak privrede tamo, gdje je to moguće;
4.7. ne postoji (ili postoji u vrlo ograničenim
slučajevima) ni ona još viša razvojna
faza — tipizacija tehnoloških nrocesa
— koja pojednostavnjuje tehnološke
postupke, smanjuje njihov broj, propisuje
način rada, specijalizira ljude itd.;
4.8. nema vlastitih iskustava u dugoročnom
poslovnom povezivanju sadašnjih
šumskih gospodarstava sa transportinm,
građevinskim i trgovačkim poduzećima,
što otežava potpuniju privrednu integraciju;
4.9. nisu dovoljno uhodani putevi za
rješavanje nekih pitanja i u međunarodnim
okvirima;
4.10. ne postoji granska metodologija
utvrđivanja ekonomske efikasnosti kanitalnih
(investicionih) ulaganja. Tai nedostatak
je velika smetnja za ispravno
funkcioniranje utvrđenih unutrašnjih ekonomskih
odnosa, posebno za utvrđivanje
ekonomskog prioriteta investicionog
ulaganja u raznim internim organizacionim
jedinicama (interna banka — interni
natječaj);
4.11. nema egzaktne metode za relativno
objektivno ujednačavanje uvjeta privređivanja
u startu;
4.12. postoji u praksi i protivriječnost
između funkcioniranja komunalnog sistema
i čvršćih povezivanja privrednih organizacija
sa raznih komuna;
4.13. integraciju otežava i prividna protivriječnost
između decentralizacije;
4T4. kočnica integracionim kretaniima
u šumarstvu jeste i ukorijenjenost navika
kod dobrog dijela rukovodilaca,
stručnjaka, pa i jednog dijela neposrednih
proizvođača, a privredna integracija


nužno zahtijeva opću preorijentaciju u
načinu i stilu rada, u tehnologiji, a i druge
promjene;


4.15. otežavajući faktori su i neke sistemske
mjere i njihova neprilagođenost
specifičnostima privređivanja u šumarstvu.
Tek ojačani, odnosno integrirani,
moći ćemo izrađivati ozbiljne i atraktivne
programe razvoja (povezano sa drvnom
industrijom i drugim interesantnim
poslovnim partnerima) i pomoću tih programa
zahtijevati da se instrumentarij
ekonomske politike prilagoćtava i potrebama
razvoja šumarstva i drvne industrije;
4.16. problem motiviranja proizvođača
riješen je samo kratkoročnom materijalnom
stimulacijom (da postigne maksimalne
efekte u dalom trenutku), ali ne i
stvaranjem uvjeta za trajno postizanie
takvih efekata, što je posebno značajno
za gospodarenje šumama (svi šumsko
kulturni radovi) i
4.17. na kraju, u vezi sa navedenim problemima,
treba naglasiti da različita nitanja,
vezana uz integraciju šumarstva
SRH, nalaze svoja optimalna rješenja na
različitim nivoima. To zahtijeva kategorizaciju
ekonomskih, tehničkih, organizacionih
i drugih problema integracije u
šumarstvu SRri prema nivoima na kojima
se nalaze njihova optimalna neženja
(radna jedinica, sadašnje šumsko gospodarstvo,
novo poduzeće, komuna, regija,
republika, federacija, međunarodni okviri).
Da je ova kategorizacija provedena
— integracija odozdo samoupravnim dogovaranjem
tekla bi brže i kvalitetnije.
5. ZAKLJUČCI I PRIJEDLOZI
5.1. Integracija je objektivna nužnost
razvitka proizvodnih snaga i odnosa. Zato
ozbiljno pristupiti izradi što realnijih
programa razvoja i u njihovom sklopu i
projekata integracije šumarstva i u dogovorenom
roku (najkasnije do 31. 12.
1969.) formirati nova poduzeća i početi
sa ostvarivanjem ciljeva integraciie5.2.
da bi se posao oko integracije što
uspješnije odvijao, treba obavezno probleme
privređivanja tako sistematizirati
da se svaki rješava na onom organizacionom
nivou, gdje se može optimalno riješiti
(kako ne bi svi radili na svemu), vode,"
i računa o svim organizacionim nivoima
— od najnižih u sadašnjim šumskim
gospodarstvima do međunarodnih. U tu
svrhu formirati odgovarajuću stalnu radnu
ekipu (komisiju) na republičkom nivou,
čiji bi sastav bio raznorodne stručnosti
(šumarske, ekonomske, pravne, or