DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 47     <-- 47 -->        PDF

nog vijeća). Smatramo da je Izvršno vijeće
trebalo forsirati ekonomske mjere
kao stimulans za integraciona povezivanja,
a ne silu zakona, pri čemu nije vodilo
računa o sva tri osnovna faktora proizvodnje,
nego samo o sredstvima (i to
samo o tipičnim šumskim sredstvima —


o šumi i šumskom zemljištu), zanemarujući
ostala sredstva (ceste, zgrade, opremu
i dr.), zatim vrlo veliku raznolikost
i raznih drugih uvjeta privređivanja
(tržište — proizvodna i konačna potrošnja),
i, kao najvažnije, zanemaren je
— čovjek (zamagljena je njegova perspektiva
i dr.). Doduše, unutrašnju organizaciju
novog, okrupnjenog poduzeća
prepušta sadašnjim radnim zajednicama,
iako to pitanje ne spominje u rješenju,
ali je to mnogo puta rečeno od strane
odgovornih drugova iz Izvršnog vijeća i
Sekretarijata za privredu.
Šumska gospodarstva Našice, Osijek, P.
Slatina (pogon Slatina), Slav. Brod i Vinkovci
(Požega je to već ranije učinila),
podnijela su prijedlog Ustavnom sudu
Hrvatske za pokretanje postupka za ocjenu
ustavnosti i zakonitosti rješenja Izvršnog
vijeća Sabora SRH-e o osnivanju
šums´ko privrednog područja broj 7888/11969.
od 28. IV 1969. (Narodne novine broj
23/69.), time da se:


— prvo, odloži njegovo provođenje do
donošenja konačne odluke, a nakon provedenog
postupka, i
— drugo, da se rješenje ukine. U slučaju
da do donošenja konačne odluke t>roizvede
meke pravne posljedice, predlaže
se da se poništi i rješenje i pravne posljedice
koje je proizvelo.
3.2.1. Razlozi podnošenja prijedloga Ustavnom
sudu su slijedeći:
— prvo, što je u administrativnom putu
integracije šumsko privrednih područja
(a automatski time i u nametnutoj integraciji
šumsko privrednih poduzeća)
sadržano automatsko i bespovratno prelijevanje
sredstava između sadašnjih radnih
organizacija. U ovome i jeste bit neslaganja
sa rješenjem Izvršnog vijeća;
— drugo, što pogotovo saad, poslije riešenja
Izvršnog vijeća, nisu jasna dva važna
pitanja:
a) što je to opći interes, te koja su to
prava i obaveze zajednice na osnovu kojih
ona ima pravo i obavezu da intervenira
u šumu i u šumarske radne kolektive
u ime zaštite i razvijanja elemenata
općeg interesa u šumi, i


b) što je to sa samoupravljanjem u šumarskim
radnim kolektivima, pošto riešenje
ne doprinosi neutralizaciji vlasti i
njenom zamjenjivanju procesom samo


upravnog dogovaranja o interesnim pitanjima.
Sada je prilično zanemareno i zamagljeno
samoupravljanje u šumarstvu.


Oba pitanja (a i b) treba ozbiljno proučiti
i izvršiti odgovarajuće dopune Zakona
O´ šumama. Radi se o vrlo vitalnim
pitanjima šumarstva (kao privredne grane
sa dosta neprivrednih elemenata) i
radnih kolektiva (koji nemaju ista samoupravna
prava kao radni kolektivi u ostalim
privrednim granama).


Mi smatramo da zajednica mora (uz
pomoć radnih kolektiva u šumarstvu)
preciznije zakonom definirati svoja prava
i obaveze u vezi šuma i da ih treba zadržati
na njenoj posebnoj brizi oko osiguranja
proste biološke reprodukcije šuma.
To pravo i obavezu zajednica može ostvariti
administrativnim putem i nekim
ekonomskim mjerama. A proširenu reprodukciju
i integraciona povezivanja treba
stimulirati ekonomskim mjerama.


3.2.2. Prijedlog
za usklađenje neslaganja.
a) da se ne diraju sadašnja šumsko
privredna područja, kojima gospodare
šumska gospodarstva Našice (šumsko privredno
područje »Krndija«), Osijek (š.


p. p. »Vuka«), SI. Brod (š. p. p. »Dilj«) i
Vinkovci (š. p. p. »Spačva«), osim da se
podijeli šumsko privredno područje »Papuk
« (Podravska Slatina), kako je to i
Izvršno vijeće Sabora već predvidjelo
(pogon Virovitica i Pitomaca da se izdvoje
iz š. p. p. »Papuk« i da se pripoje
bjelovarskom području, a pogon P. Slatina
da ostane šumsko privredno područje
»Papuk« i da se kao samostalna organizacija
udruženog rada spoji sa naprijed
navedenim šumskim gospodarstvima
— Našice, Osijek, SI. Brod i Vinkovci).
(Na toj osnovi su i referendumi provedeni);
b) da se pokrene postupak za dopunu
Zakona o šumama u cilju preciznog definiranja
općeg interesa, te prava i obaveza
zajednice u vezi toga, kao i samoupravljanja
radnih ljudi u šumarstvu.


4.
NEKI PROBLEMI INTEGRACIJE
ŠUMARSTVA
Da spomenemo samo neke od tih problema:


4.0. nedostatak dosadašnjih naših iskustava
i teoretski razrađenih rješenja u
vezi privredne integracije u šumarstvu
(u samoupravnim uvjetima);
4.1. nestabilnost institucionalnih uvjeta
privređivanja;
4.2. nedostatak praktične metodologije
za izradu projekta integracije;
353