DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 43     <-- 43 -->        PDF

zu da i ulaže određena sredstva u tu svrhu;


4. postupnost i elastičnost formi organizacije
kod izgrađivanja organizacije integriranog
poduzeća. (U startu: minimalni
program. Kasnije: »prestrojavanje u
hodu« u pravcu usavršavanja poslovanja);
5. dostignuti nivo organiziranosti i stupnja
razvoja sadašnjih šumskih gospodarstava
ne smije opadati, što bi se mostio
dogoditi u slučaju formiranja jednog
šumsko privrednog područja, a zbog šablonske
primjene odredaba ZŠ;
6. u ovom materijalu su formulirani samo
osnovni elementi unutrašnje organizacije
zajedničkoga poduzeća, ne ulazeći
u tu problematiku sadašnjih šumskih gospodarstava.
Predmet posljednjih ovih
izmjena bit će jedan od važnijih zadataka
novog integriranog poduzeća i njegovih
zajedničkih službi koji treba riješavati
studiozno, a ne isforsirano i površno.
Promjenama u unutrašnjoj organizaciji
sadašnjih šumskih gospodarstava, kao i
korekciji sadašnjih šumsko privrednih područja,
pristupati studiozno, uvažavajući
specifičnost prilika užih teritorijalnih cjelina
i organizacija, te kontinuiteta politike
razvoja. Sada, u startu, se ne dira u
unutrašnju organizaciju sadašnjih šumskih
gospodarstava, ne zato što možda
netko želi da ostane status quo (zbog lične
kombinatorike i dr.), nego iz jednostavnog
razloga — iz razumne opreznosti
od isforsiranih i nepromišljenih akcija
bez perspektivnog sagledavanja problema.
A takve akcije integracija, kao dinamičan
i formama bogat proces, ne trpi.
Najveća opasnost normalnom odvijanju
tog procesa prijeti upravo od statičkog,
površnog i mehaničkog pristupa integraciji;


7. osigurati primjenu sistema dohotka
i na nivou integriranog poduzeća, ali tako
da se po ekonomskoj logici razvija novo
poduzeće kao cjelina i šumska gospodarstva
kao sastavni dijelovi, jer samo na
bazi stvarnih razlika gradit će se i stvarno
jedinstvo među sadašnjim gospodarstvima;
8. osigurati optimalnu povezanost i racionalnu
organiziranost funkcija upravljanja,
rukovođenja i izvršenja. Unutrašnju
organizaciju poduzeća u svim elementima
temeljiti na pravu samoupravljanja
radne zajednice i provoditi kao proces
demokratske centralizacije funkcija i poslova.
To znači, da se na viši nivo organizacije
centraliziraju samo one funkcije
i koncentriraju oni poslovi, koji sadrže
zajednički interes sastavnih dijelova.
3.0.2. Osnovni
elementi unutrašnje
organizacije poduzeća
1. Šumska gospodarstva (Našice, Osijek,
Podravska Slatina — pogon Slatina,
Slavonski Brod i Vinkovci) u integracionom
postupku osnivaju poduzeće koje je
jedinstveno po vanjskim pravnim karakteristikama,
a složen opo svojoj unutrašnjoj
organizaciji i visokom stupnju pravne
(supstancijalne) autonomije;
2. Šumska gospodarstva koja ulaze u
zajedničko integrirano poduzeće imaju
status samostalne organizacije udruženog
rada pravne osobe (skraćeno: SOUR —
p. o.), što se precizira ugovorom i statutom;
3. jedinstveno poduzeće osniva se u
pravno tehničkom smislu snajanjem, a u
materijalnom smislu udruživanjem;
4. jedinstvo poduzeća izražava se u osnivanju
i razvijanju zajedničkih (samouoravnih
i stručnih) organa kao predstavnika
i nosioca udruženih interesa;
5. posebno izražen zajednički interes na
nivou poduzeća ieste formiranje kompleksa
razvojnih funkcija, konstituiranih
u odgovarajućim organizacionim jedinicama
radi vođenja jedinstvene razvojne,
tehnološke, tehničke, ekonomske organizacione,
kadrovske, komercijalne i financijske
politike;
6. SOUR — pravne osobe samostalno utvrđuju
svoju organizaciiu i svoi dohodak.
A odnosi unutar SOUR — n. o. uređuju
se općim pravilima i pravilnicima;
7. privremenim statutom jedinstvenog
poduzeća do donošenja statuta utvrdit će
se: organizacija i nadležnost poduzeća i
njegovih organa, te Zajedničkih službi
novog poduzeća; naziv i sjedište noduzeća
i zajedničkih institucija; sistem financiranja
Zajedničkih službi i njihovog vezanja
uz dohodak organizacija u sastavu
poduzeća i dio sredstava akumulacije
koji podliježu obaveznom oročavanju na
nivou integriranog poduzeća, te o kriterijima
toga oročavanja i vraćanja koji su
jedinstveni za cijelo poduzeće, a regulirani
su posebnim pravilnikom;
8. korištenje zajedničkih (oročenih)
sredstava vrši se na temelju ekonomskih
kriterija. Oročena sredstva vraćaju se u
anuitetima, ali u najdužem ukupnom roku
od 10 godina;
9. odluke o ulaganju zajedničkih^ sredstava
u zajednički program investicija donosi
zajednički kreditni odbor na taj način,
da se broj glasova SOUR-a pravne osobe
određuje razmjerno učešću u financiranju;
10. između SOUR-a pravnih osoba nema
bespovratnog prelijevanja sredstava (ni
349