DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 41     <-- 41 -->        PDF

optimalno oplemenjeni proizvodi, a ne sirovina.
To ne znači zatvaranje u regionalne
okvire, nego samo jednu ekonomsku
nužnost — da najprije »u kući« raščistimo
sve što sami možemo i tako ojačani
da krenemo u daljnja nužna -poslovna povezivanja
— u svim pravcima.


2.2. Specifični ciljevi integracije
1. Izvršiti podjelu rada unutar sadašnjih
šumskih gospodarstava Slavonije, te
i u širim okvirima. Podjela rada u matičnoj
djelatnosti je gotovo nemoguća, ili neznatna
(rasadnici i si.). U pomoćnim i
vanmatičnim je moguće — transport i
građevinarstvo. Također neke pomoćnotehničke
funkcije izdvojiti na nivou poduzeća
(uređivanje šuma, financiiska
služba, elementi mehanografije, plan, analiza,
raspodjela, istraživačko-razvojna
funkcija), zatim na nivou republike i šire
(fundamentalna naučna istraživanja, istraživanja
tržišta, glavni dio mehanografije
itd.);
2. izvršiti pravilan raspored nostojećih
kadrova i osigurati njihovo daljnje usavršavanje,
te formirati odgovarajuće radne
ekipe stručnjaka raznorodnih stručnosti
i specijalnosti;
3. omogućiti specijalizaciju pojedinih
organizacionih jedinica, odnosno rada (uređivanje
šuma, transport, građevinarstvo,
rasadnička proizvodnja, zajedničke
službe novog poduzeća i dr.);
4. provesti integraciju proizvodnje s
tehničkog aspekta:
a) koncentracijom proizvodnje okrupnjavanje
radilišta u poduzeću gdje »od je
to moguće u uzgajanju i iskorišćivanju
šuma, u šumskom građevinarstvu, u rasadničarstvu,
itd.);


b) koncentracijom proizvodnih snaga
(oruđa za rad i radne snage, nosebno
stručnih raznorodnih stručnosti):


c) tipizacijom gotovih proizvoda;


d) standardizacijom materijala, rezervnih
dijelova, oruđa i alata, uvjeta račTa,
pojmova, itd. i


e) tipizacijom tehnoloških procesa;


5. provesti integraciju i s ekonomskog
aspekta, čiji su ciljevi:
a) bolji plasman na tržištu (glavnih i


sporednih šumskih proizvoda i lovnih


proizvoda, proizvodnih i lovno-turističkih


usluga);


b) masovnost proizvodnje, odnosno bo


lje
korišćenje šumskog bogatstva sa još


više upotrebnih i prometnih vrijednosti


iz šume i šumskog tla, te od šumskih pri


rodnih dobara);


c) veća proizvodnost i kvalitet proizvoda
i usluga;


d) sniženje cijene koštanja po jedinici
proizvoda i usluga (kao centralni poslovni
zadatak!);


e) bolje iznalaženje i korišćenje (udruživanjem,
kreditiranjem) obrtnih i osnovnih
sredstava (povećati koeficijent obrtaja
obrtnih sredstava i korišćenje kapaciteta
osnovnih tipičnih sredstava) i, na
kraju,


f) veći dohodak po jedinici proizvoda
i po radniku.


Međutim, na osnovu sadašnjih dostignuća
nauke i tehnike, ne može se dovesti
do revolucije tehnologije proizvodnje u
fazi šumsko-kulturnih radova, tj. proizvodnje
drva na panju. Tu smo, uglavnom,
limitirani prirodom.


Ne može se, također, ni u druaoj fazi
šumske proizvodnje — u iskorišćivanju
šuma, gdje su inače moguće znatnije racionalizatorske
mjere, učiniti neke kardinalne
promjene. Međutim, baš tu leže naše
najveće šanse za racionalizaciju proizvodnog
i radnog procesa. I to racionalizaciju
bez investicija (studij rada, studije
vremena i dr.), te racionalizaciju sa
investicijama (ceste, modernija oprema,
kadar). Zato se riješava pitanje financiranja
takvih programa putem Zajedničkih
službi novoga poduzeća.


Mora se biti realan i ne gajiti megalomanske
pretenzije prema rezultatima integracije.
Ali — ne smije se biti ni pesimista,
jer, sasvim je sigurno da postoje
realne mogućnosti za povećanje poslovne
efikasnosti šumskoprivrednih poduzeća
putem njihove integracije.


3. OSNOVNI PRISTUP
I POLAZNI STAVOVI
VAŽNO
JE INTEGRIRATI POSLOVE
A NE TERITORIJE


Sa stanovišta šumarstva Istočne Slavonije
trenutno postoje dva osnovna pristupa
k problematici integracije šumarstva:


— prvo, pristup privrednika šumarstva
Istočne Slavonije, i
— drugo, pristup Izvršnog vijeća Sabora
SRH-e.
3.0.
Pristup privrednika šumarstva
Istočne Slavonije
3.0.0. Polazni stavovi
1. Sadašnja šumskoprivredna područja
u Slavoniji, uz dogovorenu korekciju na
području Šumskog gosopdarstva Podravska
Slatina, smatra se zadovoljavajućom
osnovom za ekonomski efikasno1 poslovanje
i smatra se da ih u ovom trenutku
ne treba mijenjati. Ona predstavljaju za