DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 39     <-- 39 -->        PDF

cjelinu, sa svrhom optimalnog korištenja
dijelova, predstavlja jednu od zakonitosti
razvitka proizvodnih snaga i odnosa.


1.0. Definicija i svrha teme
Referat »O osnovnim koncepcijama integracije
šumarstva Istočne Slavonije« izrađen
je na zamolbu Upravnog odbora
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske i prezentiran
je učesnicima 85. redovne godišnje skupštine,
koja je održana 20. 6. 1969. godine u
Zagrebu.


Pošto je to relativno opsežan materijal
nije praktično da bude u potpunosti objavljen.
Zato se, u dogovoru sa glavnim
i odgovornim urednikom ovog časopisa,
objavljuje veći dio toga referata, dopunjen
samo sa osnovnom informacijom o
rezultatima uspješno provedenog referenduma
o integraciji istočnoslavonskih gospodarstava.


Svrha ovog teksta je da ukratko i bez
pretenzije iscrpnost i definitivnost tretmana
izloži izvjestan konspekt ideja, stavova,
pa i prijedloga rješenja relevantnih
za unutrašnju organizaciju šumskoprivrednog
poduzeća Slavonije u savremenim
usiovima socijalnog i naučno4ehnološkog
progresa u šumarstvu i drvnoj industriji
u svijetu, a naročito u našoj zemlji.
U njemu se, osim prethodnih napomena
i zaključnih konstatacija, razmatraju:


— ciljevi i zadaci integracije šumarstva;
— osnovni pristup i polazni stavovi oko
integracije;
— osnovni elementi unutrašnje organizacije
poduzeća;


— stav prema odluci Izvršnog vijeća o
formiranju šumsko privrednih područja;
— neki problemi integracije šumarstva,
te
— zaključci i prijedlozi.
Savremena kretanja u privredi, — nühovi
ciljevi i zadaci, modernizacija tehnologije
proizvodnje i poslovanja i dr.,


— u savremenim usiovima socijalnog i
naučno-tehnološkog progresa, složena su
do toga stepena i tako delikatna da svakom
ograničenom pristupu — pa tako i
ovom — nužno prijete razne opasnosti ograničenja,
jednostranosti itd. Zato ovaj
tekst treba uzeti samo kao informaciju
o do sada izgrađenim stavovima i formiranim
prijedlozima rješenja u vezi teme
označene u naslovu. U ovom konceptu i-
ma ustupaka, nedorečenosti, pa i nedosljednosti
u primjeni načela i elemenata
moderne organizacije rada. No, to će se
već zajedničkim radom korigirati.
1.1. Nauka i integracija
Smatramo važnim da posebno istaknemo
jedan velik (možda čak najveći!?)
propust u svim dosadašnjim fazama rada
u integracionom procesu: naučno-istraživačke
institucije nisu u dovoljnoj mjeri
angažirane na obradi kardinalnih problema
integracije (naročito u samoupravnim
i tržnim uvjetima), kao što su:


— prvo, parametri optimalnog modela
šumsko-privrednog područja;
— drugo, parametri optimalnog modela
unutrašnje organizacije šumskoprivrednog
poduzeća i
— treće, čitav niz drugih neriješenih
problema, koje nauka i praksa samo zajedničkim
radom treba i mogu da riješe
(praktična, ali i kompleksna metodologija
izrade projekta o raznim vidovima integracije
šumarstva i samoupravnim i tržnim
uvjetima privređivanja, zatim oblici
koncentracije sredstava i kadrova, itd.).
Nedostatak egzaktnijih mjerila i Parametara
bar približnog optimuma spomenutih
kategorija, — kao posljedica nedovoljne
uključenosti nauke u izučavanje
i rješavanje ove problematike, — doveo
je do mnoštva ideja i varijanti, što je dosta
razvodnilo i usporilo akciju. Pojava
mnogobrojnih prijedloga davala je dojam
da se pruža otpor integraciji. Iz toga se
nameće zaključak da odgovornost rukovodećeg
i stručnog kadra treba vezati i
za naučne inovacije u poduzeću i smatramo
da treba nastojati da naša "oduzeća
pretvorimo u stalni poligon provjere i
primjene rezultata naučnoistraživaokog
rada.


2. CILJEVI I ZADACI INTEGRACIJE
Mehaničko spajanje poduzeća bez suštinskih
promjena u tehnologiji nroizvodnje
i poslovanja, te u politici privređivanja
uopće ne znači integraciju.


2.0. Općenito o ciljevima integracije
I prividno veća samoupravnost u uvictima
privredne izoliranosti i autarhičnosti
ili uključivanje u integracione procese
imaju značaj za kolöktiv upravo u onoj
mjeri u ikojoj omogućuju bolje privređivanje
i sticanje većeg dohotka.
Zato se utvrđuju osnovni i posebni ciljevi
i zadaci, koji treba da osiguraiu bolje
privređivanje i sticanje većeg dohotka
putem


— modernizacije proizvodnih snaga i
— unapređenja društvenih odnosa.
Pošto je ovo horizontalna integracija,
potrebno je sagledati njene specifičnosti
u šumarstvu i dati odgovor na početno


345