DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Iako su se prihodi od stručnih šumarskih
tiskanica i knjiga povećali u 1968. g.
u odnosu na 1967. g. ne bi se moglo reći,
da je to povećanje rezultat veće prodaje


Imovina Saveza:
Imovina Saveza iznosi u:


Imovina Saveza se sastoji od poslovne
zgrade, inventara, biblioteke, sredstava
na žiro računu kod banke, potraživanja
od dužnika i vrijednosti zaliha stručnih
šumarskih tiskanica i knjiga.


Ako od imovine odbijemo vrijednost
osnovnih sredstava dobijemo stvarnu
obrtnu vrijednost Saveza, koja se u prosjeku
godišnje kreće od 140.000 do 160.000
dinara.


U 1968. g. Savez je utrošio za popravak
krovišta poslovne zgrade iznos od 67.018, 60
dinara. Obzirom da Savez nije raspolagao
sa tolikim sredstvima, obratio se je Šumskim
gospodarstvima i Drvno industrijskim
poduzećima za pripomoć. Do sada
nam je u tu svrhu doznačilo novčana
sredstva Šumsko gospodarstvo Buzet,
Delnice, Gospić, Karlovac, Koprivnica,
Kutina, Podr. Slatina, Sisak, Senj i Bjelovar,
Drvno industrijsko poduzeće Đurđenovac,
»Trudbenik« Bregana, »Zagor


je« Krapina, »Slavonija« SI. Brod i Združeno
poduzeće Perušić u ukupnom iznosu
od 17.775 dinara. Ovom prilikom naš Savez
se svima zahvaljuje na pomoći.


Iz ovog prikaza zaključuje se, da Savez


mora imati organiziranu knjigovodstvenu


i blagajničku službu. U toj službi dieluju


kao stalni službenici 1 knjigovođa i 1 bla


gajnik.


Osnovno je za idući period osigurati što


sigurnije i kontinuirano priticanje priho


da. Ti prihodi se mogu osigurati savo


još sređenijom i redovnom uplatom čla


narine Šumarskih društava te boljom or


ganizacijom izadvačke djelatnosti u čemu


nas jedino mogu pomoći naše šumsko


privredne organizacije.


Predsjednik Nadzorno»´ odbora Ing. Ž.


Hajdin, podme je izvještaj u ime Nad


zornog odbora.


IZVJEŠTAJ
Nadzornog odbora Saveza ITŠIDH-e
85-oj redovnoj skupštini


Iako je funkcija Nadzornog odbora više
vezana za kontrolu financijskog poslovanja
odnosno urednog vođenja blagajničkih
dokumenata Saveza .članovi Nadzornog
odbora prema uvedenoj praksi


tiskanica, već povećanje prodajnih cijena,
koje su uslijedile zbog povećanja troškova
štampanja.


1966. g. 1967. g. 1968. g.
546.944,33 576.217,87 624.374,32


Upravnog odbora prisustvovali su mnogim
sjednicama ovoga Upravnog tijela
Saveza i surađivali na rješavanju raznih
pitanja dnevnog reda sjednica.


Nadzorni odbor je svoj glavni zadatak,
kojega sam uvodno spomenuo, obavljao
u toku cijelog razdoblja mandata. Blagajničko
poslovanje i blagajnički dokumenti
periodički su pregledani i u toku
cijelog razdoblja mandata nije pronađena
u tom smislu bilo kakva neurednost
ili netačnost. Dakle, blagajničko poslovanje
i pripadajući dokumenti uredno su
vođeni.


Međutim, Nadzorni odbor bio je uporedo
sa Upravnim odborom također organ
Saveza koji je razmatrao godišnje financijske
poslove i završne račune. Ako
ste pažljivo pratili izvještaj blagajnika o
kretanju prihoda i rashoda Saveza u razdoblju
1966—1968. godina, mogli ste uočiti
razne činjenice, među kojima smatramo
da treba dati osvrt napose na onaj
prihod Saveza, koji se odnosi na tzv. doprinos
teritorijalnih društava. Vi ste mogli
čuti, da je u godišnjim prihodima koji
su iznosili oko 15 milijuna st. dinara, taj
doprinos okruglo: 36.000 st. din. u 1966.
(od 1 teritorijanlog društva), oko 34.000
st .din. u 1967. (od 2 društva) i oko 113.000
st. din u 1968. god. (od 6 društava).


Ovaj doprinos bazira na određenom r>ostotku
ubrane članarine u teritorijalnim
društvima. Ako su naprijed navedene svote
odraz te obaveze članstva, onda bi se
moglo zaključiti da članovi društva, osim
kod par društava, uopće ne plaćaiu članarinu
ili da plaćaju članarinu, ali mnoga
društva ne šalju Savezu obavezni dio.


Pretpostavimo, da se uredno plaća članarina
i uredno šalje dio Savezu. S obzirom
na broj članstva može se procjeniti
da ukupna svota ne bi premašila cea


300.000 st. dinara što opet ne predstavlja
značajnu stavku u prihodima Saveza u
vezi godišnjih troškova i financijskog plana
u cjelini.
Treba imati u vidu, da Savez godišnje
plaća svoj doprinos Savezu u Beograd u
iznosu od cea 300.000 st. din., DIT-a Hrvatske
40—60.000 st .din., nekim drugim
organizacijama, kao Crvenom križu i si.
daljnje doprinose. To znači da Savez od