DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Iz ovog pregleda vidi se kako je Savez
ostvarivao prihode i izvršavao rashode.
Ako uporedimo prihode u ove tri godine,
vidimo, da su u 1967. g. bili manji za
6.370,48 din. u odnosu na 1966od. g. a za
10.304,30 din. u odnosu na 1968. god. Kao
što su u 1967. g. bili prihodi najmanji,
isto tako su te godine i rashodi bili u odnosu
na 1966. g. manji za 17.591,56 din. a
u odnosu na 1968. g. manji za 16.559,67
din. 1967. godina bila je izuzetno teška u


1.
Prihod od pretplate i oglasa u
Šumarskom listu
2.
Troškovi
3.
Dobit — gubitak
4.
Stvarnacijeim koštanja Šum. lista
U 1967. g. prihodi šumarskog lista bili
su najviši zahvaljući prikupljenim oglasima
od Šumskih gospodarstava. Jedino
te godine Savez nije imao gubitaka na
Šumarskom listu, dok u 1966. i 1968. g. je
imao. Iz svega proizlazi, da se troškovi
Šumarskog lista ne mogu pokrivati isključivo
pretplatom, već povremenom pomoći
šumarskih i drvno industrijskih poduzeća
u vidu oglasa. Smatramo da ne
treba tražiti izlaza u povišenju pretplate.


Struktura pretplatnika za Šumarski list
u 1966., 1967. i 1968. god. bila je slijedeća:
Šumarska poduzeća i ustanove
Šumarski inženjeri i tehničari
Studenti i đaci šumarskih škola
Inozemstvo


Zamjena inozemstvo
Zamjena u zemlji


Ukupno:


1966.
g. 1967. g. 1968. g.


385 395 380


374 376 361


Vrijednost zaliha iznosila je za


za stručne šumarske tiskanice


za stručne šumarske knjige


U zadnjih nekoliko godina Savez nije
štampao niti jednu stručnu šumarsku
knjigu, te se vrijednost knjiga uglavnom
odnosi na knjigu Uzgajanje šuma od inž.


J.
Šafara.
Realizacija prihoda


ostvarenju prihoda, te su se sve akciie
Saveza tome podređivale.


Šumarski list kao stručno šumarsko
glasilo našeg Saveza je jedan od najvažnijih
publicističkih djelatnosti Saveza.
Bilo bi od interesa prikazati u kakovom
su odnosu i kakovu tendenciju imaju nrihodi
i troškovi koji se na toj publikaciji
ostvaruju. Prikaz se odnosi na god. 1966.,
1967. i 1968.


1966.
g. 1967. g. 1968. g.


61.187,55 63.101,60 55.158,48


63.082,95 53.483,32 55.637,951.895,40 + 9.628,28 — 479,55
42,05 44,55 50,15
157 134 67
31 31 31
28 29 2^)
24 23 23
998 986 SŽ9


Iako se na Plenumu u Jastrebarskom
1967. god. donio zaključak, da Šumarska
društva povedu akciju kako bi svi članovi
bili pretplatnici na Šumarski list, vidi
se da broj pretplatnika iz godine u godinu
se ne povećava, nego na žalost i opada.


Zalihe publikacija


Zalihe publikacija sastoje se od:


— zaliha stručnih šumarskih tiskanica
— zaliha stručnih šumarskih knjiga.
Zaliha stručnih šumarskih tiskanica i
knjiga utvrđuje se svake godine inventurnim
popisom. Iz takvog popisa, koii
je prilog završnom računu moguć je uvid
u vrst i količinu tiskanica i knjiga, koje
se nalaze kao zaliha u Savezu.


1966. g. 1967. g. 1968. g.
55.172,51 50.946,61 43.115,50
10.460,95 10.173,95 9.563,45


Iz pregleda ostvarenih prihoda i rashoda
vidi se realizacija prihoda od stručnih
šumarskih tiskanica i knjiga u toku


1966. g. 1967. g." 1968. g.
84.621,10 71.740,13 83.902,30