DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 33     <-- 33 -->        PDF

1. Organizacioni rad
Na području SR Hrvatske postoje 22
šumarska društva. Kada govorimo o šumarskim
društvima moramo primjetiti
da je između Saveza i većine teritorijalnih
šumarskih društava postojao slab
kontakt. Izuzetak čine šumarska društva
u Vinkovcima, Bjelovaru, Zagrebu, Varaždinu,
Karlovcu, Osijeku, SI. Požegi, Koprivnici
i Kutini, koja su redovito obavještavala
Savez o svojim godišnjim skupštinama
kao i svim vanžijim sastancima,
kojima su prisustvovali i predstavnici


U. Ü. ovog Saveza. Šumasrka društva su
najpozvanija s obzirom na njihovu strukturu,
da diskutiraju o problemima koji se
javljaju u šumarstvu i drvnoj industriji
te da zauzmu svoje stavove za nastaie
probleme. Kroz proteklo razdoblje održan
je niz korisnih sastanaka na kojima
su tretirani problemi struke a tih problema
nije bilo malo. Osobito aktivno učešće
uzela su pojedina šumarska društva
u raspravama koje su vezane za problematiku
osnivanja novih šumsko privrednih
područja na teritoriju naše republike.
Primjećeno je nažalost da u društvima
nisu obuhvaćeni svi inženjeri i tehničari
šumarstva odnosno drvne industrije, što
svakako umanjuje snagu struke. Obuhvaćanje
što većeg broja članova kao i osnivanje
novih teritorijalnih društava trebao
bi biti jedan od narednih zadataka društava
odnosno Saveza.


2.
Stručna aktivnost
Kroz proteklo razdoblje od 3 godine
članovi Saveza održali su slijedeća stručna
predavanja:


1. Ing. Zorko Kovačević: »Program razvoja
Šum. gospodarstva Delnice«, Plenum
u Delnicama 17. 6. 1967. god.
2. Ing. Ante Lovrić: »Naučni rad u šumarstvu
i drvnoj industriji Hrvatske s
posebnim osvrtom na zadatke i rad Jugosl.
instituta za četinjače u Jastrebarskom
«, Plenum u Jastrebarskom 18. 11.
1967. god.
3. Ing. Žarko Hajdin: »Kretanja u rasadničkoj
proizvodnji u Hrvatskoj«, Plenum
u Jastrebarskom.
4. Ing. Srećko Vanjković: »Problemi
prihvaćanja i usavršavanja stručnih kadrova
u šumarstvu i drvnoj industriji«,
Plenum u Kutiji 16. 5. 1968. god.
5. Ing. J. Arpaš: »Aktuelni problemi
Šum. gospodarstva »aGrjevica« — Kutina
«, Plenum u Kutini.
6. Ing. Stjepan Bertović: »Ekološko-vegetacijska
i šumarska istraživanja u Istri
s osvrtom na primjenu«, Plenum u Poreču
21. 11. 1968. god.
7. Ing. Nadan Sirotić i Ing. Radovan
Lukačic: »Privredna situacija i poslovanje
Šum. gospodarstva „Buzet"«.
Na predavanjima su se odvijale žive diskusije,
tokom kojih je došlo do korisne
izmjene mišljenja. Zaključke sa spomenutih
stručnih savjetovanja Savez je redovito
dostavljao Savezu ITŠIDJ-e i
SITH-e, kao i ostalim forumima za koje
se smatralo da su zainteresirani za problematiku,
koju su obrađivali spomenuti
referati. Velik dio stručnih predavanja
također je i publiciran u glasilu Saveza
»Šumarskom listu«.


Teritorijalna šumarska društva također
su održala niz stručnih predavanja, pa
možemo reći da je stručni rad u većini
društava bio plodan.


3.
Naučno istraživački rad
Savez je zastupao mišljenje da bi naučno-
istraživački rad (izuzev strogo fundamentalnih
istraživanja) trebao služiti
praksi. Rad na naučnom polju bilo bi potrebno
tako usmjeriti da odmah ili za
kraće vrijeme posluži potrebama operative
u smislu povećanja produkcije odnosno
poboljšanja njezine modernizacije.
Ostvarena je zamisao da se naučno-istraživački
rad za koji je neposredno zainteresirana
operativa financira iz sredstava
privrednih organizacija. Ovaj rad odvija
se u šumarstvu preko Poslovnog udruženja
šumsko privr. organizacija Zagreb
i dao je do sada pozitivne rezultate.
Integraciona kretanja nisu samo prisutna
među privrednim organizacijama
već i među naučnim ustanovama. Na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu od 17 Zavoda
koji su se bavili naučno-istraživačkim
radom i nastavom, formirana su dva
Zavoda u svrhu naučnih istraživanja u
šumarstvu i drvnoj industriji: Zavod za
istraživanja u šumarstvu i Zavod za istraživanja
u drvnoj industriji.
Na nivou naše Republike osnovana je
Zajednica naučno istraživačkih institucija
za šumarstvo.
Kada je riječ o naučno istraživačkom
radu treba spomenuti i pozitivnu ulogu
koju u pogledu razvoja i usmjeravanja
naučno-istraživačkog rada ima i Glasilo
ovog Saveza »Šumarski list«.


4.
Kadrovi i školstvo
Komisija za kadrove i školstvo pod
predsjedništvom Ing. Ivana Šavora odnosno
Ing. Tomislava Horvata pokazala
je u proteklom periodu znatnu aktivnost.
Da bi se dobio tačan uvid u sadašnje stanje
obrazovnih institucija u drvnoj industriji
SR Hrvatske (izuzev fakulteta) na
inicijativu Savjeta za šumarstvo i drvnu
industriju, Privredne komore SRH, Po


339