DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Značajno je da je u 1978. god. smanjen
broj radne snage za 2°/o ,da je porast produktivnosti
veći od porasta ličnih dohodaka,
a porast ličnih dohodaka da je manji
od porasta fondovskih sredstava.


Povoljna kretanja u 1968. nastavljena
su i u ovoj godini i u šumarstvu i u drvnoj
industriji.


Savez inženjera i tehničara je također
na Plenumu u Kutini koncem prošle godine,
iako su privredna kretanja bila dovoljna,
opet raspravljao o problemima
privrede. Šumarska društva na terenu na
svakom svom sastanku također su rassnravljala
o mogućnosti sprovođenja boliih
i efikasnijih mjera u šumarstvu i
drvnoj industriji. Rezultati takovog zalaganja
su nama svima dobro poznati i onakvi
su kako sam prije naveo, a ima izgleda
da će ove godine biti još bolji. Iako
su privredna ´kretanja pozitivna, kod nekih
poduzeća čak skokovita, još uvijek
su lični dohoci radnika, tehničara i inženjera
u našim privrednim organizacijama
niski prema ostalim granama "rivrede.
Za rješenje toga potrebna je također
aktivizacija inženjera i tehničara kao i za
rješenje ostalih problema o kojima želim
viće reći.


1. Odnosi šumarstva i drvne industrije
O tim odnosima se raspravlja na svakom
sastanku Saveza inž. i teh. i oni su
čas bolji čas lošiji. Inženjeri i tehničari
šumarstva i drvne industrije koji su organizirani
u jednu organizaciju obavezni
su da te odnose bolje urede, da postoji
između stručnjaka jedne i druge nrivredne
grane međusobno povjerenje, da zajedničke
probleme raspravljaju i rješavaju
zajednički, da pronalaze načina kooperacije
između šumarstva i drvne industrije,
jer svi znamo da solidna drvna
industrija može biti od koristi šumarstvu
kao i obratno. Tom odnosu trebalo
bi ubuduće posvetiti više ipažnje nego u
proteklom periodu.


2. Integraciona kretanja u šumarstvu
Integraciona kretanja u šumarstvu i
drvnoj industriji u poslijeratnom periodu
bila su veoma intenzivna. Bile su veoma
česte reorganizacije u jednoj i drugoj
grani, lokalne integracije, dezintegracije,
pokušaj spajanja šumarstva i drvne
industrije itd. Sva ta integraciona kretania
uglavnom vršena su bez učešća inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije,
a koji bi po svojim stručnim
sposobnostima trebali biti nosioci i organizatori
svih mogućih povezivanja u šumarstvu
i drvnoj industriji, kao i sa drugim
granama privrede. Savez je u toliko


pogriješio što nije u svoj program stavio
raspravu na širem području o tom problemu
nego je raspravljano samo na Plenumima
u Jastrebarskom i Kutini. Kako
je to sada aktuelno u šumarstvu i drvnoj
industriji stavljena su ta integraciona
kretanja kao stručno savjetovanje na ovu
godišnju skupštinu. Poznata je odluka Izvršnog
vijeća Hrvatske o formiranju 7
šumsko ´privrednih područja, ali ta odluka
nije odredila organizaciju šumarstva
na tim područjima i potrebno je da inženjeri
i tehničari šumarstva dadu svoje
prijedloge za rješenje te organizacije, a
koja bi trebala biti što bolja za službu,
što bolja za rješenje kadrovskog pitam´a,
mogućnosti dugoročnijeg povezivanja šumarstva
i prerađivačke industrije itd.


U drvnoj industriji su također intenzivna
kretanja o međusobnom povezivanju-
integraciji na širem području kao i


o fuziji. Cilj privredne politike u Jugoslaviji
i Hrvatskoj je sprovođenje integracije
u privredi i inženieri i tehničari su
svjesni da je integracija nužna, ali treba
naći formu koia bi udovoljila suvremenom
povezivanju privrednih organizacija.
U tom je pogledu rekao drug Jakov Blažević
u svom ekspozeu od 8. 5. 1969.: »To
niie mehaničko fuzioniranje stvoreno Političkim
administrativnim mjerama već
normalan razmah moderno opremljene i
rukovođene .´privrede sa snažnim resursima,
sa nroširenom reprodukciiom i stimuliranim
društvenim i ličnim interesima
proizvođača«.
3.
Stručno uzdizanje kadrova
Također, prema Statutu, organizacije
inženjera i tehničara su dužne stručno
uzdizati svoje članove. I o tome se raspravljalo
na Plenumima Saveza inženiera
i tehničara šum .i drvne ind. Jugoslavije
kao i na sjednici Upravnog odbora
ovog Saveza. Isto tako o stručnim ispitima
raspravljalo je na skupštini inž. i teh.
Jugoslavije. Na svim tim sastancima konstatirano
ie da su stručni ispiti potrebni
radi stručnog usavršavanja mladih inženiera
i tehničara, isto tako su potrebni
i seminari u kojima bi se usavršili inženieri
i tehničari zaposleni u privrednim
organizacijama šumarstva i drvne industrije.
Te seminare trebala bi organizirati
društva inženjera i tehničara na terenu
i Savez.


Stručne ispite sada polažu samo mladi
inženieri zaposleni u šumarstvu, dok inženieri
i tehničari drvne industrije uopće
ne polažu nikakve stručne ispite.


Potrebno je da budući odbor Saveza
razmotri mogućnost polaganja stručnih