DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 29     <-- 29 -->        PDF

clicuMnana BijeSti


ZAPISNIK
sa 85. redovne skupštine Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske održane 20. 6. 1969. god. u Zagrebu


DNEVNI RED:


I. Društveni dio
1.
Otvaranje skupštine
2.
Biranje radnog predsjedništva i radnih
tijela skupštine
3.
Izvještaj o radu Saveza ITŠIDH između
84. i 85. redovne skupštine (od 27.
VI 1966. do 20. VI 1969.)
4.
Izvještaj o financijskom poslovanju
Saveza ITŠIDH
5.
Diskusija o izvještajima i zaključci
6.
Davanje razrješnice Upravnom i Nadzornom
odboru
7.
Prijedlog kandidacione komisije za izbor:
a) predsjednika Saveza
b) članova Upravnog odbora
c) članova Nadzornotg odbora
8.
Razno
II. Stručno savjetovanje
1.
Integraciona kretanja u šumarstvu i
drvnoj industriji
2.
Diskusija
ad 1-1. Ing. Vid Fašaić otvorio je 85. redovnu
skunštinu te je tom prilikom podnio
uvodni referat.


Tajnik Saveza podnijet će detaljni izvještaj
o radu Saveza u vremenskom razdoblju
između 84. i 85. Skupštine tj. 1966.
do 1969. god.


Htio bih međutim iznijeti neke aktuelne
probleme šumarstva i drvne industrije
kao i Saveza inž. i teh. Hrvatske pred
vas da o njima raspravljate i za rješenje
istih da dadete svoje preporuke.


Prema statutu Saveza, zadaća je društva
aktivizacija svih šumarskih i drvno
industrijskih stručnjaka na ekonomskoj
izgradnji zemlje, a osobito sada u sprovođenju
privredne reforme. Baš je u proteklom
periodu u privrednim organizacijama
šumarstva i drvne industrije bilo
mnogo problema. Već koncem 1966. nakon
burne konjunkture u prodaji, nastala
je stagnacija koja je bila na vrhuncu u
1967. god.


Proizvodnja u šumarstvu u 1967. godini
ostvarena je manja. Proizvodnja drvne
industrije Hrvatske pala je za 3,4,0/o prema
ostvarenoj u 1966, a izvoz je pao za
77». Pored ukupnog opadanja izvoza za


brinjavajuće je bilo da je i struktura izvoza
postala nepovoljnija:
Primarna prerada: 1966. 1967.


građa, pragovi, furnir


frize, parket itd. 57%> 60Vo


Finalna proizvodnja:


namještaj, stolice 30´7o 26´Vo
Savez je uočio te probleme opadanja proizvodnje,
te je na Plenumu u Delnicama,
a osobito u Jastrebarskom raspravljao i
dao je konkretne preporuke šumsko privrednim
organizacijama kao i drvnoj industriji
za poboljšanje stanja u tim privrednim
organizacijama.


U 1968. je kretanje cijele privrede znatno
bolje nego nego u 1967. te u vezi toga
i financijski rezultati su bolji u šumarstvu
kao i drvnoj industriji u cijeloj Jugoslaviji
i Hrvatskoj.


Odnos ukupnog prihoda u šumarstvu,
utroška sredstava, netto-iprodukta, dohotka
i fondovskih sredstava u 1968. naprama
1967. god. je bio:


Ukupan prihod — 110


Utrošena sredstva — 106


Netto produkt — 114


Dohodak za raspodjelu — 114


Fondovi — 99
Povećanje ukupnog prihoda je rezultat
neznatnog povećanja obima sječe i novećanja
cijena, ali i rezultat organiziraniieg
rada u šumarstvu ,bolje iskorištene drvne
mase itd.


Ne samo da je u šumarstvu bolja organizacija
na eksploataciji, nego su i šumsko-
kulturni radovi izvršeni na većoj novršini
i kvalitetnije, tako na nrimjer ´u
indeksima) ako je 1964. = 100
pošumljavanje je izvršeno za
cijelu Jugoslaviju u 1965. = 111


u 1967. = 103
u 1968. = 106
a u Hrvatskoj 1965. = 104
1966. = 143
1967. = 200
1968. = 275


Takova aktivnost u šumarstvu, a i postignuti
uspjesi, rezultat su zalaganja članova
inženjera i tehničara.


Velika pozitivna kretanja su nastala u
prošloj godini i u drvnoj industriji:


Ukupan prihod veći je za 17»A>


Netto produkt veći je za 22;0/o


Dohodak za raspodjelu veći je za 24,)/o


335