DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 25     <-- 25 -->        PDF

(1966—1969.): Elaborati o istraživanju tala u svrhu podizanja kultura četinjača
na područjima šumslkih gospodarstava SR Hrvatske (brojevi 1—28). Dokumentacija
Jugoslavenskog instituta za četinjače. Jastrebarsko.


Ne j gebauer, V., Ć i r i ć, M., Filipov ski, Gj., Š k o r i ć, A., Živković, M.
(1963.): Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Zemljište i biljka. Vol. XII br. 1—3.
Beograd.


Orlić , S. (1965): Registracija rasta i prirasta stabala u postojećim mlađim kulturama
četinjača. Dokumentacija Jugoslavenskog instituta za četinjače. Jastrebarsko.


Ožegović , F. i ekipa (1955.): Geološko kartiranje Požeške gore i južnog dijela
Dilj gore. Fond stručnih dokumenata Instituta za geološka istraživanja, Zagreb,
broj 2518.


Priručnik za terensko ispitivanje zemljišta (1967.). Kolektiv autora. Jugoslovensko
društvo za proučavanje zemljišta. Beograd.
P u š i ć, B., Strin e ka, P. (1961.): Rasadnik četinjača Jastrebarsko. Zagreb. Dokumentacija
Jugoslavenskog instituta za četinjače.
R a c z, Z. (1964.): Vrištinsko4}ujadična tla Korduna. Arhiv za poljoprivredne nauke,
Sv. 55. Beograd.
Racz, Z. (1967.): Tipovi tala i njihova rasprostranjenost na području SR Hrvatske.
Vodič za ekskurzije, III kongres Društva. Zadar.


Racz, Z., Šiljak, M., M a 1 e z, M. (1967.): Višeslojni profili na području kontinentalnog
krša Hrvatske i pitanje porijekla pojedinih horizonata. III kongres
Društva. Zadar.


Resulović, H., Bašović, M., Vlahinić, M., Bisić-Hajro, Dž. (1967.):
Promjene mokre, vlažne i suhe faze u pseudogleju u ovisnosti o dubine oranja
i đubrenja. III kongres Društva. Zadar.


Savezni geološki zavod (1967.): Inženjersko geološka karta SFR Jugoslavije, Beograd.


Šikić Lidija i Mutić Ružica (1964.): Rezultati mikropaleontološkog i sedimentno-
petrografskog profiliranja tercijarnih naslaga Dilj gore. Fond stručnih
dokumenata Instituta za geološka istraživanja, Zagreb, broj 3815.


Š k o r i ć, A. (1963.): Pedološka karakterizacija i mjere popravka tla pašnjačkih
površina u Jastrebarskom. Zagreb. Dokumentacija Jugoslavenskog instituta za
četinjače, Jastrebarsko.


Skor i ć, A., M i h a 1 i ć, V. (1964.): Putcvi melioracije pseudogleja u Hrvatskoj.
Agrohemija br. 7. Beograd.


Škorić, A., Haj din, Ž., M a r t i n o vi ć, J. (1967.): Prilog izboru tala i agrotehničkih
mjera pri intenzivnom uzgoju četinjača na Kordunu. III kongres Društva.
Zadar.


Vlahinić, M., Resulović, H., Bisić-Hajro, Dž. (1967): Korelacija vodnofizičkih
svojstava u pseudogleju sa područja Tuzle. III kongres Društva. Zadar.
Vodič za ekskurzije (1967.): III kongres Jugoslavenskog društva za proučavanje
zemljišta. Zadar.


Vranković, A., Mart ino v i ć, J. (1964.): Pedološka karta i studija tala šumsko-
gospodarske jedinice »Jastrebarske prigorske šume«. Dokumentacija Jugoslavenskog
instituta za četinjače, Jastrebarsko.


Zavod za pedologiju Poljoprivrednog i Šumarskog fakulteta u Zagrebu (1966.):
Osobine tala nekih lokaliteta na području Šumarije Duga Resa. Zagreb. Dokumentacija
Jugoslavenskog instituta za četinjače Jastrebarsko.