DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 15     <-- 15 -->        PDF

broj odgovarao maksimalnoj gustoći populacije, tj. onoj gustoći koja čini granicu
iznad koje bi došlo do izgladnjenja populacije odnosno do ugibanja njenih
članove1. Budući kod većine četinjača (jela, smreka) totalna defolijacija povlači
za sobom kao posljedicu ugibanje stabala odnosno ugrožava njegovu biološku
egzistenciju mi smo ovaj kritični broj odnosno kritičnu gustoću populacije nazvali
biološki kritičnim brojem odnoisno biološkom kritičnom gustoćom populacije.


Schwerdtfege r (1968) naziva kritičnim brojem ili bolje kritičnom gustoćom
populacije onaj broj zdravih individua kod kojega se mogu očekivati
teška oštećenja i koja zahtijevaju poduzimanje mjera suzbijanja.


Mi smo upotrijebili termin ekonomska kritična gustoća populacije ili ekonomski
kritični broj za minimalni broj odnosno minimalnu gustoću populacije
kod koje će pričinjenu šteta biti jednaka troškovima suzbijanja. Prekorači li se
ova veličina, suzbijanje se isplati. Mi smo u jednom prijašnjeg radu opisali način
i dali opće formule za određivanje ovog broja u prvom redu za gubara, ali
koje se mogu primijeniti i za druge štetnike. Na taj niacin su eliminirane nejasnoće
koje su se dosada činile označavajući štete kao male, srednje ili velike,
a intenzitet napada slab, srednji i jaki (Androić 1968.).


Zašto je utvrđivanje gustoće popuJieije potrebno u zaštiti šuma? Odgovor
je u tome: prema gustoći populacije određujemo metodu suzbijanja a o toj metodi
ovise troškovi suzbijanja. Kod niske gustoće populacije nećemo primijeniti
aviometodu niti ćemo kod visoke gustoće populacije moći uspješno suzbiti štetnika
sa zemlje na većim površinama.


Jedan od osnovnih pcdatüka koje moramo znati da bi mogli utvrditi kritičnu
gustoću populacije jeste poznavanje količine hrane koju konzumira jedinka
u onoj razvojnoj fazi u kojoj pričinjava glavnu štetu. Ta se količina određuje
obično u laboratoriju mjerenjem površine ili težine lišća koga štetnik
dnevno konzumim i te se veličine zbrajaju.


Te veličine znatno variraju za poejdine vrste štetnika u odnosu na grada


cijsku fazu (prodromalni stadij, kulminaciju, stadij krize) i bonitet sastojine,


klimatske i geografske uvjete itd.* Kod utvrđivanja kritičnog broja tretti imati


u vidu činjenicu da štetnici ne iskorišćuju hranu racionalno i velik dio pada


GDRE01VAN3E KRITICMOq BROJA ZAPREDAKA
BOROVOQ ČETNJAKA


4 10 20 30 ´.0 SO cm
PROMJER STABLA


* Ovaj broj utvrdi se na terenu poznatom metodom, uzimajući ponder, sred.
vrijednost.