DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 14     <-- 14 -->        PDF

UDK 634.0.453:595.787.087.1


VAŽNOST POZNAVANJA GUSTOĆE POPULACIJE I NJENO ODREĐIVANJE
KOD BOROVA ČETNJAKA


(Thaumatopoea pityocampa SCHIFF.)


Dr MILAN ANDROIĆ, Zagreb, Šumarski fakultet


Osnovni atributi svake populacije jesu njena veličina (gustoća, abundance),
prostorna disperzija, stopa nataliteta i mortaliteta, starosna struktura te potencijal
i tok rastenja. U modernoj zaštiti šuma izbor metode suzbijanja nekog
štetnika ovisi o svim nabrojenim faktorima a u prvom redu o određivanju gustoće
populacije. O gustoći populacije ovisi veličina štete, a taj podatak služi za
utvrđivanje ekonomskog efekta odnosno rentabiliteta suzbijanja. Prirodno da
to nije jedini, ali je svakako važan elemenat odlučan za preduzimianje akcije
suzbijanja određenom metodom. U jednom našem radu opisan je način utvrđivanja
optimalnog vremena i izbora metode suzbijanja borova četnjaka (Thaumatopoea
pityocampa Schiff.). Ovdje želimo opisati način utvrđivanja kritične
gustoće populacije odnosno kritičnog broja ovoga štetnika i obzirom na količinu
hrane koji mu u pojedinim borovim mstojinama stoji na raspolaganju. Za
praktične polrebe zaštite šuma najbolje je odrediti gustoću populacije u onoj
fazi u kojoj štetnik pričinjava štetu. U većini slučajeva potrebno je ovu veličinu
prije utvrditi, radi pravovremene organizacije akcije suzbijanja. Kod gubarta
(Lymantria dispar L.) utvrđuje se intenzitet napada na temelju broja ulovljenih
mužajaka ali se to čini samo u vrijeme latence — progradacije. Smatra se da
broj uhvaćenih mužjaka po ha od 24—67 predstavlja kritični broj kod koga
treba preduze´ti suzbijanje (Maksimović 1964.). Ipak najčešće se gustoća populacije
izračunava rta temelju broja jajnih legala iako je to moguće veoma tačno
odrediti i u fazi gusjenice indirektnim putem pomoću mjerenja količine ekskremenata
(Androić 1965.).


U ekologiji je poznato da zahtjevi jedne populacije za svoju egzistenciju
i razvoj onoga što mu okolina pruža predstavlja veoma komplicirani splet odnosa,
karakterističnih za pojedinu vrstu i biotop, promjenljivih u vremenu i
prostoru. Rezultantu ovih odnosa predstavlja gradaciona odnosno fluktuaciona
krivulja čije poznavanje ima izuzetno veliku važnost u teorijskom i praktičnom
pogledu. Za njihovu konstrukciju potrebno je odrediti apsolutnu (aparentnu)
abundancu jednom od direktnih ili indirektnih metoda. Sa stanovišta zaštite
šuma potrebno je za utvrđivanje stepena štete odrediti kritičnu gustoću populacije
odnosno kritični broj štetnika za određenu šumsku sastojinu. Mi sm o
definirali taj pojam minimalnim brojem individua štetne
vrste koji je u stanju prouzrokovati totalnu defolijac
i j u određene sastojine. Ovaj broj poklapa se sa optimalnim brojem
gustoće populacije u toliko što optimalni broj predpostavlja onu količinu hrane
kod koje će populacija postići najveći koeficijent razmnožavanja. Stoga bi ovaj


320