DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Skenogrami označeni s A, izmjereni su nakon dodavanja 5 ml vode, oni
označeni sa B, nakon dodavanja 10 ml vode, a oni označeni s C nakon dodavanja
30 ml vode.


Iz slike 1., koja predočuje skenograme penetracije P32 u monolitu aluvijalnog
tla, a iz skenograma A i B, se vidi da nije došlo do pomicanja aktivnosti


P32


niže od 4 cm. Tek je nakon dodavanja 30 ml H2O (stenogram C) izmjeren
minimalan pomak u dubinu od 1 cm. Te se vrijednosti dobro podudaraju s rezultatima
dobivenim mjerenjem penetracije P32 na terenu (vidi tabelu 2. i grafikon
1.).


Iz slike 2., u kojoj su prikazani skenogrami penetracije P32 u monolitu parapodzola,
se vidi već u skenogramu A penetracija P3"2 u dubinu od 6 cm kojta
se zadržala i u skenogramu B (dodano 10 ml vode). Tek se u skenogramu C (dodano
30 ml vode) uočava pomak aktivnosti za 1 cm.


Za
razliku od skenograma aluvijalnog tla i parapodzola, penetracija je


P32


najmanja kod monolita lesiviranog tla, odnosno adsorpcija se P32 dogodila
uglavnom, u prva 2 cm monolita. Dodavanjem se vode nije utjecalo na pomak


P32


po dubini monolita tla. Takva se adsorpcija P32 na površini lesiviranog tla
mogla i očekivati, budući da je to tlo vrlo siromašno na fiziološki aktivnom
fosforu.


Ova »pilot« istraživanja je nužno proširiti, tj. opisanu terensko-laboratorijsku
metodu primijeniti, kako u većem broju tipova i podtipova tala, tako i u
većem broju uzoraka. Posebno bi zanimljiva bila korelacija između rezultata
opisane metode i rezultata kemijskih analiza tala i to posebice aciditeta i sadržaja
fiziološki aktivnog fosfora u tlu.


5. ZAKLJUČCI
Na osnovu obavljenih istraživanja dobiveni su rezultati o penetraciji fosfora
P32 u lesiviranom tlu, aluvijalnom tlu i parapodzolu, na temelju kojih možemo
zaključiti slijedeće:


1.
Najveća je aktivnost P32 izmjerena u prva 2 cm kod lesiviranog vrištinsko-
bujadičnog tla iz Zalija kraj Ogulina (tabela 2.), što se i očekivalo,
budući da je to tlo siromašno na fiziološki aktivnom fosforu.
P32


penetrirao je u prva 2 cm i kod monolita lesiviranog tla, a dodavanjem
vodenog taloga od 10 mm, 20 mm i 60 mm H2O, koji približno
odgovara količini oborina u vrijeme obavljanja pokusa, penetracija
se nije puno izmjenila (slika 3., skenogrami A, B i C).


2.
Penetracija P32 je bila veća kod aluvijalnog tla iz Jaždevca kraj Lučkog
(vidi tab. 2-), no, razmotrimo li kemijska svojstva tog tla (vidi tab. 1.),
uočavamo da je sadržaj fiziološki aktivnog fosfora relativno velik, iz
čega zaključujemo da nije došlo do većih izmjena iona fosfata u gornjem
sloju tla. Iz skenograma (si. 1.) je vidljiva veća penetracija P32 kod monolita
toga tla što koincidira s naprijed navedenim rezultatima dobivenim
kod uzoraka koji su uzimani u terenu.
3.
Najdulja je penetracija P32 izmjerena u parapodzolu iz Cerja kraj Dugog
Sela i to kako kod prirodnog tretmana (vidi tab. 2.) tako i kod monolita
u laboratoriju (vidi si. 2.). U tom je tlu utvrđen najveći iznos fiziološki
aktivnog fosfora, tj. 4,6 mg P2O5/IOO g tla pa je i razumljivo
prodiranje P32 u veće dubine tla.